Brede NOM School Weespersluis

Duurzame integrale voorziening voor onderwijs, sport en buurt in uitbreidingswijk van Weesp

Opdrachtgever(s)
Gemeente Weesp
Locatie
Fort Dierdamstraat e.o. Bloemendalerpolder, Weespersluis, Weesp
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd (2021)
Adviseurs
Goudstikker De Vries, Bijkerk, Merosch, Peutz, HEVO
Hoofdaannemer
Heddes
Sluit
Intro —

De Brede School wordt een integrale voorziening voor onderwijs, sport en buurt in de ‘fin-de-siècle’ stijl van de nieuwe wijk Weespersluis. De gasloze, Nul-op-de-Meter school wordt gerealiseerd in 2 fases, met uitbreiding van 1.400 m2 BVO en 14 lokalen in de 2e fase, met in het totaal 7.800 m2 BVO,

Lees meer
In 3 delen
KOW heeft in opdracht van de gemeente en de betrokken onderwijsinstellingen een ontwerp gemaakt met in het midden de gemeentelijke sporthal, die als het ware is ‘ingepakt’ in de rest van het gebouw. Hier komen ook ruimtes voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, een ruimte voor handbalclub We Have en een buurtkamer.

Aan de voorzijde komt een openbaar speelplein waar kinderen uit de wijk ook na school kunnen komen spelen. Aan beide zijden van de sporthal komt een school; rechts de Nieuwe Jozefschool van ASKO, links een nieuwe combinatieschool van Spirit en Talent Primair.

‘Fin-de-siècle’ Architectuur
De wijk Weespersluis wordt gebouwd in de ‘Fin de siècle’ architectuur, een rijk gedecoreerde stijl welke kenmerkend is voor historische buitenplaatsen langs de Vecht. Ook de Brede School is door ons ontworpen in deze bouwstijl. Het gebouw krijgt een verticaal karakter met geaccentueerde gevelvlakken, erkers en torentjes. Vanuit de centrale as is de voorgevel is symmetrische gespiegeld in drie gebouwdelen. De gebouwdelen worden horizontaal verbonden door langskappen, dakgoten en gemetselde kroonlijsten.

Gezond en duurzaam
De Brede School wordt een gezonde een duurzame school. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de totale levensduurkosten en wordt zorggedragen voor een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu welke voldoet aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B.
De Brede School is één van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. Er wordt in de school net zoveel energie opgewekt als verbruikt met een EPC van -0,2. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken heeft de gemeente Weesp subsidie gekregen van zowel het Rijk als de Provincie Noord Holland. Het Kwaliteitsfonds van de provincie draagt tot 2,15 miljoen euro bij. Het Rijk heeft bijna 150.000 verstrekt om de duurzaamheidsdoelstellingen mogelijk te maken.

Gefaseerde uitvoering
De Brede School is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in twee fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreiding met 18 extra lokalen voor de twee scholen. Aan de achter- en zijgevel zal ca. 1.400 m2 worden aangebouwd met hergebruik van gevelelementen.

Intensieve samenwerking
De Brede School Weespersluis wordt ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente en de betrokken onderwijs instellingen, maar ook met de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk. Het ontwerptraject wordt gemanaged met GOTIK waarbij afspraken over Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit worden bewaakt en per fase worden getoetst. De geplande start bouw van de 1e fase is in de tweede helft van 2019, de geplande oplevering de eerste helft van 2021.
Sluit
Plattegrond begane grond Brede School Weespersluis
Sluit
Impressie achtergevel met sporthal 1e en 2e fase

In het ontwerp is rekening gehouden demografische groei van de wijk en kan in de 2e fase worden uitgebreid met 18 lokalen.

Sluit
Impressie sporthal IKC Weespersluis
Sluit
Constructie IKC Weespersluis (BIM model Goudstikker De Vries)
Sluit
Overview Brede School Weespersluis
Sluit
Impressie interieur centrale entree IKC Weespersluis
Sluit
Impressie onderwijslokaal IKC Weespersluis
Credits —
Afbeeldingen
KOW