Stadstuin Overtoom | BIM

grote diversiteit woningen en gevels door BIM toolboxen

Opdrachtgever
CO Green (in co-makership Eigen Haard Woningstichting, ERA Contour, Oranje, KOW)
Aantal woningen
486
Ontwerp
KOW i.s.m. Form
BIM Engineering
KOW
Status
Gerealiseerd, 2014-2018
Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, DWA
Aannemer
Era Contour
Bijzonderheden
Winnaar Supply Chain Award (2016), Winnaar Zuiderkerkprijs (2014), Winnaar Groene Speld (2012), 2e prijs DuBo Award (2012) en Nominatie Neprom prijs (2015)
Sluit
Intro —

KOW ontwikkelde voor OvertoomseVeld het volledige bouwkundige BIM model, inclusief ‘toolboxen’. Mede daardoor was het mogelijk om de 6 bouwblokken te ontwikkelen met een zeer grote woondiversiteit en een gevarieerd gevelbeeld.

Onze dienstverlening:
-het ontwikkelen van een bouwsystematiek met repeteerbare elementen
-het vervaardigen van een volledig bouwkundig BIM model (Architectonisch Ontwerp en Technisch Ontwerp)
-het integreren van externe installatie-, constructie-en leveranciersmodellen
-het volledig coördineren van de BIM modellen
-het vervaardigen van een volledige UT-tekeningen set, inclusief details

Lees meer
KOW heeft voor dit project de volledige BIM uitwerking uitgevoerd van de transformatie van verouderde portiekwoningen naar 486 klimaat neutrale woningen. Er zijn BIM toolboxen ontwikkeld voor woningen, kozijnen en gevelelementen. Hierdoor werd het veel eenvoudiger om voorstudies te doen, maar ook om gevelvariaties en woningtypen te bepalen. Door het ontwikkelen van repeteerbare elementen ondersteunde KOW het systematiseren van de bouw en het prefab productieproces.
Sluit
Daktuin van bouwblok 'Lichttuin' Stadstuin Overtoom
Sluit
Diversiteit in Stadstuin Overtoom door de BIM Woningen Toolbox

“Leren en verbeteren staat centraal, met mooie instrumenten als BIM, legolisering, KPI’sen een ‘code of conduct’.”
Uit het juryrapport Nyenrode Supply Chain Award 2016

Sluit
Toolbox architectuur met 'buitenschil', binnenschil' en 'hoven'
Sluit
Geveldetail met architectuur 'binnenschil'
Sluit
BIM model Aardetuin
Sluit
Bezonningsstudie Lichttuin
Sluit
Integraal 'as build' BIM Model met de input van fabrikanten en installateurs
Sluit
Gevelfragment uit het BIM model met prefab gevelelement
Credits —
Foto's en beelden
KOW