Stadstuin Overtoom BIM

Versterken van de leefomgeving met BIM Toolboxen

Opdrachtgever
CO Green (samenwerking Eigen Haard, Era Contour, amoveerder Oranje en KOW)
Locatie
Overtoomseveld, Amsterdam, Nieuw-West
Ontwerp
KOW i.s.m. Form
Status
Gerealiseerd, 2014-2018
Adviseurs
Pieters Bouwtechniek, DWA
Aannemer
Era Contour
Bijzonderheden
Winnaar Supply Chain Award (2016), Winnaar Zuiderkerkprijs (2014), Winnaar Groene Speld (2012), 2e prijs DuBo Award (2012) en Nominatie Neprom prijs (2015)
Sluit
Intro —

Op de plaats van 352 verouderde portiekwoningen heeft KOW in ketensamenwerking met CO-Green 486 klimaatneutrale woningen ontworpen en uitgewerkt. Door in BIM Revit gebruik te maken van 'Toolboxen' konden 6 bouwblokken worden ontwikkeld met een zeer grote woondiversiteit en een gevarieerd gevelbeeld.

Lees meer
De in BIM ontwikkelde ‘Woningen Toolbox’ is in de ontwerpfase gebruikt voor verschillende differentiatiestudies in relatie tot het programma en de stedenbouwkundige eisen. In dit 3D model met de diverse woningtypes, is het mogelijk verschillende samenstellingen per bouwblok te creëren. Aan het model zijn bewonersprofielen en budgetten gekoppeld. Met behulp van de ‘Bouwstenen Toolbox’ hebben we een slim ontwerp gemaakt met veel variatie en mogelijkheden in de bouwblokken, zowel in de indeling als in de woontypes. Samen met een uitgebreide doelgroepanalyse en de nadrukkelijke betrokkenheid van de toekomstige bewoners heeft dit geresulteerd in verschillende woningtypes: studio’s, 2-, 3-, en 4-kamer appartementen en grondgebonden stadswoningen. Circa 30% van de woningen is bestemd voor sociale huur, 20% voor de vrije sector huur en 50% voor verkoop.

Woningen zijn flexibel indeelbaar en voorzien van ‘softspots’; delen in constructie wanden zonder wapening en installaties, zodat deze in de toekomst kunnen worden doorgebroken en samengevoegd. De woningen op de begane grond kunnen, onder andere door een vrije hoogte van 3 meter, eenvoudig worden omgebouwd tot bedrijfsruimten.

Voor het project is in BIM ook een ‘Architectuur Toolbox’ ontwikkeld met een grote verscheidenheid aan gevelelementen als gevelvlakken in metselwerk, beton en rabatdelen, diverse kozijnindelingen, balkons, hekken en tuinafscheidingen. Met deze Toolbox is mogelijk om een gevarieerd (gevel)beeld te creëren in relatie tot het woontype, evenals de sfeer en de oriëntatie van het bouwblok. De gevels zijn met de Toolbox alzijdig ontworpen, waardoor de kopgevels in eenheid zijn met de voorgevels en de uitstraling van de straatgevel rondom gelijkwaardig is.

Met behulp van de Toolbox worden de elementen seriematig en prefab worden geproduceerd, wat een gunstig effect heeft op het budget zonder dat daarbij de diversiteit en de individuele uitstraling verloren gaat. Tevens kan hierdoor zeer efficiënt en nauwkeurig gebouwd worden.
Sluit
Architectuur Toolbox voor de gevels van Stadstuin Overtoom

Met de ‘Architectuur Toolbox’ is mogelijk om een gevarieerd beeld te creëren in relatie tot woontype, de sfeer en de oriëntatie van het bouwblok.

Sluit
Diversiteit in Stadstuin Overtoom door de BIM Woningen Toolbox
Sluit
Gevelfragment uit het BIM model met prefab gevelelement
Sluit
Stadstuin Overtoom: sociaal duurzaam en kindvriendelijk
Sluit
Binnengebied van bouwblok 'Lichttuin'
Sluit
Doorsnede Stadstuin Overtoom Lichttuin

De duurzaamheid van het project is niet onopgemerkt gebleven; Stadstuin Overtoom heeft in 2012 hiervoor de Amsterdamse duurzaamheidsprijs ‘De Groene Speld’ gekregen en won in 2016 de Supply Chain Award.

Credits —
Foto's
KOW (Guido Bekink en Bas Keizers), ERA (Rufus de Vries)