Intro —

Van het transformeren van bestaande gebouwen tot het creëren van nieuwe en gezonde leefomgevingen. Lees hieronder meer details over ons aanbod.

Wonen
KOW ziet een kans om originele en inspirerende woningbouw te ontwikkelen. Duurzame stedelijke verdichting is een belangrijke actuele opgave. Onze integrale benadering is hierbij een vereiste.
Werken
KOW ontwerpt bedrijfsgebouwen die snel en efficiënt gebouwd kunnen worden. In de ontwerpen stimuleren wij de beweging van de mens en creëren daarmee een gezonde werkomgeving.
Leren
KOW heeft veel ervaring met nieuwe onderwijsconcepten en weet die te vertalen in gevarieerde en flexibele onderwijsomgevingen met lage levensduurkosten. Zowel in nieuwbouw als renovatie. Vanuit een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen ontwerpen we scholen die gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn.
Zorgen
KOW werkt voor verschillende zorginstellingen aan uitdagende nieuwbouw en renovatieprojecten. Daardoor hebben we een goed beeld van de zorgsector. Onze kennis en inzicht benutten we om goede en betaalbare zorggebouwen te ontwerpen. Kernbegrippen hierbij zijn: healing environment, kwaliteit en flexibiliteit.
Transformeren
KOW investeert in de bestaande stad. Wij blazen nieuw leven in gebouwen en gebieden die hun oorspronkelijke functie verloren hebben. Met slimme transformatieconcepten, gebruikersparticipatie en nieuwe samenwerkingsvormen creëren wij waarde op locaties die soms uitzichtloos lijken.
Winkelen
KOW heeft veel ervaring met het ontwerpen van winkelgebieden. Wij maken aangename ruimtes en omgevingen waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en graag verblijven.
Interieur
KOW heeft een integrale visie op architectuur en interieur. Met ons team van interieurarchitecten verzorgen wij verbouw- en nieuwbouwopgaven.
Specials
KOW werkt graag aan bijzondere ontwerpvraagstukken, waar onderzoek en analyse leiden tot de oplossing.
Bewegen
KOW heeft diverse gebouwen ontworpen voor sport en beweging.
Stedenbouw
KOW houdt van de gezonde stad. Wij maken aangename stedelijke ruimten voor mensen. De betekenis van de plek maakt de ruimtes om in te wonen, werken en verblijven bijzonder.