Intro —

KOW is een veelzijdig architectenbureau met verstand van bouwen. Samen met onze digitale tweeling TWIN bieden we een brede, integrale dienstverlening vanaf het eerste concept tot en met de oplevering. Van het transformeren van bestaande gebouwen tot het creëren van nieuwe en gezonde leefomgevingen.

Sectoren
Wonen
KOW ziet een kans om originele en inspirerende woningbouw te ontwikkelen. Duurzame stedelijke verdichting is een belangrijke actuele opgave. Onze integrale benadering is hierbij een vereiste.

Werken
KOW ontwerpt bedrijfsgebouwen die snel en efficiënt gebouwd kunnen worden. In de ontwerpen stimuleren wij de beweging van de mens en maken daarmee een gezonde werkomgeving.

Leren
KOW heeft veel ervaring met nieuwe onderwijsconcepten en weet die te vertalen in gevarieerde en flexibele onderwijsomgevingen met lage levensduurkosten. Zowel in nieuwbouw
als renovatie. Vanuit een intensieve samenwerking met alle betrokken partijen ontwerpen we scholen die gezond, duurzaam en toekomstbestendig zijn.

Zorgen
KOW werkt voor verschillende zorginstellingen aan uitdagende nieuwbouw en renovatieprojecten. Daardoor hebben we een goed beeld van de care sector. Onze kennis en inzicht
benutten we om goede en betaalbare zorggebouwen te ontwerpen. Kernbegrippen hierbij zijn: healing environment, kwaliteit en flexibiliteit.

Transformeren
KOW investeert in de bestaande stad. Wij blazen nieuw leven in gebouwen en gebieden die hun functie verloren hebben. Met slimme transformatieconcepten, gebruikersparticipatie en nieuwe samenwerkingsvormen creëren wij waarde op locaties die soms uitzichtloos lijken

Winkelen
KOW heeft veel ervaring met het ontwerpen van winkelgebieden. Wij maken prettige ruimtes waarin mensen elkaar kunnen ontmoeten en graag verblijven.

Interieur
KOW heeft een integrale visie op architectuur en interieur. Met ons team van interieurarchitecten verzorgen wij verbouw- en nieuwbouwopgaven. Voor een goede ruimte is een passend interieur van groot belang.

Special
KOW ontwerpt gezonde gebouwen met een bijzondere vraagstelling. Onderzoekend komen wij tot creatieve en maakbare oplossingen.

Bewegen
KOW heeft diverse gebouwen ontworpen voor sport en beweging. Door de ruimte gezond en beweegvriendelijk te ontwerpen wordt sport en bewegen gefaciliteerd en
gestimuleerd.

Stedenbouw
KOW houdt van de gezonde stad. Wij maken aangename stedelijke ruimtes voor mensen. De betekenis van de plek maakt de ruimtes om in te wonen, werken en verblijven bijzonder.
Digital engineering by TWIN
TWIN is de nieuwe naam voor de BIM dienstverlening van KOW. TWIN is opgericht om de scheiding tussen ontwerp en uitvoering scherp te houden. TWIN brengt de fysieke en de digitale wereld samen in een BIM model en geeft daarmee inzicht in het bouwproces en -project. TWIN weet uit ervaring wat nodig is om in een BIM model samen te werken en ondersteunt de bouwpartners door de coördinerende rol op zich te nemen en te zorgen voor een goedlopend proces.

Het dienstenpakket is breed: BIM modellering en bouwkundige ondersteuning voor definitief en technisch ontwerp, omgevingsvergunningen, uitvoeringstekeningen en verkoop- en contracttekeningen. De modellen worden parametrisch opgezet om mee te kunnen bewegen met de vraagstelling van opdrachtgever of omstandigheden in een project. TWIN ontwikkelt scripts voor het ondersteunen van parametrisch en generatief ontwerpen.

Het samenvoegen van alle data van bouwpartners in één BIM model is de basis om knelpunten te signaleren en te kunnen bijsturen op kwaliteit en efficiency. TWIN modelleert ook voor de exploitatie en het onderhoud van bestaande gebouwen en heeft specialisten op het gebied van duurzaamheid, bouwspecificaties en wet- en regelgeving. Zij maken de technische omschrijvingen en bestekken volgens de laatste inzichten en leveren de basis voor een materialenpaspoort.

Naar de site van TWIN Digital Engineering
Circulair ontwerpen
Circulariteit zit bij KOW in het DNA. Of het nu gaat om Cradle to Cradle ontworpen gebouwen, hergebruik van materialen of bouwen met hout, KOW heeft ruim 20 jaar kennis en ervaring met het ontwerpen en realiseren van duurzame en circulaire gebouwen. Voor KOW betekent circulariteit continu toevoegen van waarde. Gebouwen moeten geen ruimte innemen, maar ruimte produceren; geen CO2 uitstoten, maar frisse lucht; geen energie vragen, maar leveren en geen materiaal gebruiken maar produceren. Hiervoor hanteren we vijf circulaire ontwerpprincipes:

1. Een circulair businessmodel is het startpunt voor circulaire architectuur
2. De natuur is inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit
3. Een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven
4. Een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en construeren
5. De bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar