Hoogtepunt bij De Mix Utrecht

Datum
5 apr '24
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Hoogste punt de Mix vanaf het blok aan de Taagdreef
Artikel —

Viering hoogste punt met foodtruck op het dak

In de Utrechtse wijk Overvecht werken Woningcorporatie Woonin, BPD Ontwikkeling en de gemeente Utrecht samen aan ‘De Mix’. In De Mix worden 80 verouderde portiekwoningen van Woonin (voorheen Mitros) gesloopt om plaats te maken voor 179 nieuwe middenhuurwoningen voor BPD Woningfonds. KOW maakte het ontwerp voor de drie nieuwe woonblokken, in een stedenbouwkundig- en landschappelijk ontwerp van BGSV.

Foodtruck op het dak
Inmiddels zijn de bestaande flats gesloopt en bouwt Van Wijnen aan de drie blokken van De Mix. Die uitvoering gaat voorspoedig, vorige week is het hoogste punt gevierd, met het leggen van de laatste plaat en een foodtruck op het dak. De bouw duurt tot begin 2025.

Kwalitatief verdichten
Het gebied rond de Vader Rijndreef en Camera Obscuradreef wordt kwalitatief verdicht door de twee bestaande blokken met vijf bouwlagen te vervangen door drie woonblokken met zes lagen. De nieuwe middelhuurwoningen van 55, 65 en 75 m2 zijn bedoeld voor starters, jonge gezinnen en senioren en vormen een goede mix met de overige sociale huurwoningen.

In het project komen behalve nieuwe woningen ook bedrijfsruimtes, gemeenschappelijke fietsenstallingen en een buurtkamer waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Samen met bewoners is er gewerkt aan een groene en klimaatadaptieve buitenruimte.

Impressie overview nieuwbouw 3 woonblokken De Mix. KOW

Impressie overview nieuwbouw 3 woonblokken De Mix

Bestaande situatie De Mix met de te slopen blokken. KOW

Bestaande situatie De Mix met de te slopen blokken

Ruimte voor een praatje
KOW architect Dennis Voskuil: “De nieuwe blokken staan met de galerijzijde naar elkaar, waardoor een intieme maar ook levendige binnenruimte ontstaat. We versterken die sociale interactie door de galerijen extra breed te maken met plaats voor een praatje. De buitenruimtes zijn ook bepalend voor de architectuur van de blokken. Die plaatselijke verbreding bepaalt samen met de half inpandige en de uitkomende balkons het gevelbeeld.”

De Mix in uitvoering met zicht op de bestaande bomen in het middengebied

Impressie binnengebied De Mix tussen de blokken. KOW

Impressie binnengebied De Mix tussen de blokken