Hurks wint met KOW tender in Leidsche Rijn Centrum Oost

Datum
8 mei '18
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Afb. Hoogteaccent aan het plein
Artikel —

Hurks gaat in Leidsche Rijn Centrum Oost de getenderde kavels I6 en H9 ontwikkelen. In de nabijheid van het winkelcentrum en Park Leeuwesteyn zullen 57 duurzame herenhuizen en 18 ruime appartementen op een ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd. De herenhuizen variëren in woonoppervlakte van 160 tot 220 m².

Twee architectenbureaus
Om de individualiteit van de woningen te benadrukken is het project ontworpen door twee architectenbureaus: KOW en SlangenHochstenbach. Met elk een eigen architectonische benaderingen op de centrale thema’s Herkenbaarheid, Dynamiek en Speelsheid.

Inspiratie
We hebben ons voor dit hoog stedelijk woonmilieu met gesloten bouwblokken laten inspireren door woonwijken uit de 19de eeuw, zoals in Amsterdam Zuid. Door de ambachtelijke kwaliteit en gedetailleerdheid van de gevels, de variatie binnen een samenhangend geheel en de menselijke maat zijn deze woonmilieus na meer dan 100 jaar nog steeds erg geliefd.

Impressie Belgradostraat hoek F. Carréplein

Stedenbouwkundig
De grotendeels 4-laagse herenhuizen zijn zo uitgewerkt dat de onderste twee verdiepingen ruimte bieden voor thuiswerken of aan huis gebonden beroepen en dragen zo bij aan een levendig straatbeeld.

In een nader uitwerking van het stedenbouwkundig plan van Jo Coenen komt op de kruising van de twee kavels een hoogteaccent van twee extra lagen. Op deze hoek komt in de plint een buurtcafé aan het plein.

Afb. Situatie met linksonder Kavel I6 en rechtsboven Kavel H9

Architectonische uitwerking
In de architectonische uitwerking is een sterke verticale geleding ingezet van metselwerk penanten en diepliggende, verdiepingshoge kozijnen. Deze ontwerpmiddelen dragen bij aan een tijdloze, voorname uitstraling en vergroten tegelijkertijd het contact met de straat, het plein, het park en de tuin. Verbijzonderingen zoals balkons, erkers en loggia’s versterken de plasticiteit van de gevels en zorgen voor verscheidenheid binnen een samenhangende compositie.

We hebben gekozen voor ambachtelijke, natuurlijke materialen die mooi verouderen. De plint bestaat voornamelijk uit hardsteen met daarboven een bakstenen gevel in verschillende rood-paars sorteringen. Het metselwerk is voorzien van terugliggende en staande metselwerkvlakken die de verticale geleding versterken. De mee-ontworpen bloembakken, hekjes, verdiepte entrees, loggia’s en (Franse) balkons zorgen voor een prettige overgang tussen openbaar en privé.

Afb. Rijk gedetailleerde gevels aan de Laan van Sofia

Planning
Naar verwachting gaat het plan dit najaar in verkoop. Prijsindicatie voor de herenhuizen is van circa € 600.000,- tot € 800.000,- v.o.n., de appartementen variëren van € 300.000 tot € 400.000. De bouw start met de ondergrondse parkeergarage rond het tweede kwartaal van 2019.

Geïnteresseerd? Ga voor meer informatie naar  www.LRCO.nl

Afb. Gevelbeeld Athenestraat in aansluiting op Park Leeuwesteyn