KOW door Rochdale geselecteerd voor E-Buurt Oost in de Bijlmer

Datum
26 okt '21
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Luchtfoto bestaande situatie (foto gemeente Amsterdam)
Artikel —

Woningstichting Rochdale heeft KOW als architect geselecteerd voor de ontwikkeling van 160 sociale- en middeldure huurwoningen in het zuidelijke deel van E-Buurt Oost.

In een onderhandse aanbesteding hebben we onze natuurlijk. stedelijk. leven visie voor het gebied gepresenteerd met getrapte hoog- en laagbouw in een sociaal duurzame omgeving. Rochdale had veel waardering voor onze stedenbouwkundige opzet en de integrale duurzaamheid met daarbij extra aandacht voor mobiliteit en hitte stress. Een ook ons plan van aanpak met daarin veel ruimte voor bewoners- en omgevingsparticipatie werd door Rochdale gewaardeerd.

Wij bedanken Rochdale voor deze mooie opdracht en zijn blij dat we een bijdrage kunnen leveren aan het versterken van de leefbaarheid in de Amsterdam zuidoost en het verkleinen van de woningnood voor de mensen met de kleinste beurs. De woningen zullen in 2023 en 2024 wordt gebouwd.

Locatie Kavel 1B en 2 in stedenbouwkundig plan E-buurt Oost