KOW wint selectie Brede School Weespersluis

Datum
16 jan '18
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie gevel aan het plein
Artikel —

KOW begint het jaar goed! We zijn geselecteerd voor het ontwerp van de Brede School Weespersluis met een omvang van 7.880 m2,  twee basisscholen, een sporthal en een kinderopvang. De Brede School is gesitueerd in het hart van de nieuwe uitbreidingswijk van Weesp.

De beoordelingscommissie, bestaande uit de Gemeente Weesp en de drie schoolbesturen ASKO, Stichting Spirit en Talent Primair, was unaniem in haar keuze en enthousiast over de door KOW gepresenteerde visie. Volgens de commissie sluit deze goed aan bij het stedenbouwkundig plan en de Fin de siècle architectuur van de wijk. Ook had de commissie veel waardering voor de duidelijke functieverdeling, een goede logistiek en hoge kwaliteits- en duurzaamheidsambities.

Visie op de Brede School
De Brede School wordt goed zichtbaar vanuit het park en het centrum van de wijk. Het wordt een integrale voorziening waarbij de twee basisscholen aan weerszijden van de sport- en buurtvoorziening komen te liggen. Ook de vroeg- en voorschoolse educatie en de buitenschoolse opvang zijn in het centrale deel opgenomen. Alle drie de gebouwdelen krijgen een eigen, duidelijk herkenbare entree.

Gefaseerde uitvoering
De Brede School wordt in twee fases gerealiseerd. In de tweede bouwfase zullen de twee scholen aan de achterzijde uitgebreid worden, waarbij twee nieuwe gevels worden geplaatst en gevelelementen hergebruikt worden.

Vervolg
KOW start nog deze maand met de ontwerpfase. Zowel gemeente als gebouwgebruikers worden zullen hierbij intensief worden betrokken. Ook zullen er tijdens het ontwerptraject enkele presentaties voor (toekomstig) omwonenden georganiseerd worden. In de loop van januari verwachten de schoolbesturen een website online te hebben met meer informatie over de nieuwe scholen, alsmede de tijdelijke huisvesting hiervoor: www.bsweespersluis.nl.

 

BS Weespersluis functies route

situatie met functies en routing

BS Weespersluis functies entrees

overzicht functies en entrees

BS Weespersluis impressie overview fases

Impressie overview met 2e bouwfase