Fabian van der Wielen
Ontwerper Eindhoven

Quote —

Architectuur is een enorm breed vakgebied met daarin verschillende schaalniveaus: van de schaal van de stad tot detailniveau. In een proces waarin allerlei disciplines elkaar beïnvloeden, is het de taak van de architect om de ontwerpvraag op een zorgvuldige wijze te beantwoorden. Het doel is een prettige omgeving met een hoogwaardige en duurzame verblijfskwaliteit. Een leefgebied waar mensen zich thuis voelen.