Natuurlijk stedelijk leven in Uden

Datum
16 nov '21
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie CONNECT aan de Leeuweriksweg in aansluiting op appartementencomplex De Wel (links). KOW
Impressie CONNECT aan de Leeuweriksweg in aansluiting op appartementencomplex De Wel (links)
Artikel —

KOW, LANDLAB, Alba Concepts en combinatie Janssen de Jong en Hurks winnen met het plan CONNECT de herontwikkeling van de Leeuweriksweg in Uden. “Een zeer overtuigend plan met een eigen identiteit dat betrokkenheid en verbondenheid uitstraalt”, aldus het juryrapport.

In de totstandkoming van het stedenbouwkundige en architectonische plan is zeer nauw samengewerkt met veel partijen, onder andere op het gebied van sociale cohesie, duurzaamheid, circulariteit, sociale woningbouw en landschap. CONNECT is mede daardoor innovatief, creatief, toekomstgericht en integraal duurzaam, met bijzondere aandacht voor circulariteit.

Roel Jansen, partner bij KOW Architecten, licht toe: “Met het plan ontstaat een mooie balans tussen natuurlijk leven in het centrum van de stad Uden, comfortabel stedelijk verdichten en sociale oplossingen voor een veerkrachtige samenleving. We laten met dit plan zien dat een balans tussen fysieke, zichtbare natuur, de menselijke natuur èn een stedelijke omgeving heel goed mogelijk is, zonder de grenzen van onze planeet te overschrijden.”

De beloftes van CONNECT
In het centrum van Uden komen op de plek van het politiebureau, de brandweerkazerne en de basisschool drie nieuwe gebouwen met in totaal 120 woningen in een groene en sociaal duurzame omgeving. Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk zijn de vijf beloftes die CONNECT doet aan de inwoners van Uden. Deze thema’s lopen als een rode draad door het ontwerp en maken een verbinding tussen het plan en de omgeving, de gebouwen en het landschap, de bewoners onderling en met de buurt: CONNECT!

Impressie overview CONNECT met links De Kazerne, in het midden Het Lokaal en rechts De Plaats

De Kazerne, Het Lokaal en De Plaats
De drie nieuwe gebouwen hebben namen gekregen die refereren aan de huidige bestemming van het terrein en bieden veel verschillende woontypen voor even zoveel doelgroepen. In De Kazerne – het 8-laagse complex op de hoek Leeuweriksweg/Land van Ravensteinstraat – komen de koopappartementen. Er zijn kleine appartementen van zo’n 50 vierkante meter voor starters tot penthouses met een oppervlakte van 150 vierkante meter in het hogere prijssegment. In de plint van de Kazerne is plek voor paramedische zorg, zoals een huisarts-, tandarts- of verloskundige praktijk.

Daarachter komt het appartementengebouw Het Lokaal met 24 sociale en 6 middel dure huurwoningen en een klein buurthuis voor alle bewoners. In ‘De Plaats’ komen 12 tiny houses van 3 verdiepingen die geschikt zijn voor een of twee bewoners.

Het gehele complex staat op een half verdiepte parkeergarage met daarin plaats voor 120 auto’s en een gezamenlijke fietsenberging. Deelgebruik van auto’s en fietsen wordt in CONNECT gestimuleerd door vijf elektrische deelauto’s en twaalf elektrische (bak)fietsen.

Impressie binnengebied van CONNECT

Stedenbouwkundig
CONNECT vormt stedenbouwkundig de schakel tussen het centrum, Hoevensveld en het Bevrijdingspark. De drie gebouwen zijn op een zorgvuldige manier ingepast ten opzichte van elkaar en van de omgeving, waardoor een samenhangend parklandschap ontstaat. Deze parkomgeving is sterk voelbaar en zichtbaar op veel plaatsen in het gebied, niet alleen doordat het ontwerp de bestaande groenstructuur grotendeels intact houdt, maar ook doordat er veel nieuw groen wordt aangebracht. Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan ruimte voor ontmoetingen tussen de bewoners en de buurt: er is een gezamenlijke binnentuin, ruimte voor een speeltuin en fitnestoestellen en de wandel- en fietspaden lopen dwars door het gebied.

Impressie De Plaats in plan CONNECT

Architectuur
De drie gebouwen hebben een rustige uitstraling en zijn één geheel met het landschap. Door in het ontwerp rondingen toe te passen sluit het plan goed aan bij de bestaande ronde vormen in de omgeving. Bovendien benadrukt deze vorm de alzijdigheid van de gebouwen in het groene parklandschap dat als het ware tussen de gebouwen doorvloeit. Voor de materialisatie is gekozen voor een natuurlijk palet, die met elkaar een rustig beeld geven, de drie gebouwen visueel aan elkaar verbindt en daarmee in balans zijn met de groene omgeving. De privé buitenruimten liggen in een groene zone, met een hoogwaardige afscheiding in de vorm van houten lamellen. Het groene park loopt letterlijk tot tegen de bebouwing.

Impressie de Kazerne in plan CONNECT op de hoek Leeuweriksweg/Land van Ravensteinstraat

Duurzaam, circulair, energieneutraal
CONNECT is innovatief, toekomstgericht en duurzaam. In het ontwerp is bijzondere aandacht gegeven aan circulariteit. De jury waardeert dan ook de concrete voorstellen die in het plan zijn gedaan. Zo is het gebied maximaal vergroend tot 50% van het perceel, terwijl de eis minimaal 35% was. De duurzaamheid is ook goed afleesbaar in het architectonisch ontwerp. De Plaats wordt bijvoorbeeld gerealiseerd in een modulair houtbouwsysteem, afkomstig van een lokale toeleverancier. In samenwerking met New Horizons is in het ontwerp gebruikt gemaakt van hergebruikte materialen, circulair betonmengsel en is gestreefd naar een 100% circulaire inrichting in de buitenruimte.

Het plan is energieneutraal: de groene daken liggen vol met zonnepanelen en collectoren en samen met Embato en Solar Freezer is een innovatieve WKO voorziening bedacht met een ijsbuffervat als bron voor verwarmen en koelen. Een ijsbuffervat is een effectievere bron dan een bodembron en veroorzaakt minder verstoring in de bodem. In het plan is veel aandacht voor het bevorderen van biodiversiteit. Voorbeelden zijn het plaatsen van vogel- en vleermuisnestkasten, de invulling van het parklandschap en ruimte voor het inzaaien van dak vegetatie op de groene natuurdaken.

Wat betreft de klimaatadaptatie is het plan voorbereid op extremere weersomstandigheden. Er is o.a. ingezet op hergebruik van water en het tegengaan van hittestress. Wateroverlast wordt voorkomen door het regenwater langer vast te houden en langzaam af te voeren naar de wadi’s in het terrein.

Sociale cohesie
Het sociale karakter van het gebied komt tot uiting door de grote variatie aan woningentypen voor verschillende doelgroepen. Het casco is flexibel en tijdens het traject zullen relevante stakeholders zo veel mogelijk betrokken en gehoord worden. Door deze flexibiliteit en participatie tijdens de ontwerpkeuzes kan er ook goed ingespeeld worden op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Om een goed, toekomstbestendig plan te ontwikkelen, is er betrokkenheid nodig van alle stakeholders. Een goede dialoog zorgt voor betrokkenheid en connectie. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Buurtbinders, een expert op het gebied van (bewoners)betrokkenheid. Bestaande stakeholders zoals Stichting Dichterbij, Area, De Sterrekijker, GGD en omwonenden zullen dan ook nauw betrokken worden. Maar natuurlijk ook de toekomstige bewoners van het plan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld meedenken over de uitwerking van de inrichting van het openbaar gebied. Ook met de inrichting van een buurtkamer die bijvoorbeeld als repairshop kan worden ingericht en de mogelijkheid van flexwerkplekken ontstaat een verbinding tussen de bewoners.