Niet bang zijn voor stikstof

Datum
16 mei '23
Categorie
Alle categorieën
Organisatie KOW
Guido Bekink, duurzaaheidsadviseur bij KOW en TWIN
Artikel —

Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor bouwprojecten speelt de stikstofberekening vaak een cruciale rol. Deze bepaalt namelijk hoeveel stikstof een project mag uitstoten en of dit binnen de vastgestelde normen valt. TWIN, de digitale tweeling van KOW, biedt naast digital engineering ook een ruim pakket aan adviesdiensten, zoals stikstofberekeningen.

Natura 2000 gebieden in midden Nederland en TWIN/KOW projecten in OV fase of in uitvoering

Guido Bekink, duurzaamheidsadviseur bij KOW en TWIN: “We kunnen er meestal voor zorgen dat onze projecten geen stikstofdepositie veroorzaken in Natura 2000 gebieden en zonder vertraging kan worden afgehandeld. Een vergunning voor de Wnb (Wet natuurbescherming) is een aanvullend traject dat tijd en kosten met zich meebrengt. Dat proberen we samen met de opdrachtgever en de aannemer te voorkomen.”

Impressie ontwikkeling Sint Jans Klooster in Den Haag

Uit TWIN’s digitale BIM model hallen we alle informatie over hoeveelheden en materialen in het gebouw. Door jarenlange ervaring kunnen we nauwkeurige de middelen en het vervoer inschatten nodig voor de uitvoeringsfase. Of we gebruiken daarvoor de input van de aannemer. Met de AERIUS calculator maken we verschillende variantberekeningen voor de uitvoerings- en gebruiksfase. TWIN optimaliseert de stikstofberekening verder in samenwerking met opdrachtgever en aannemer en schrijft een inzichtelijke rapportage ter onderbouwing. Berekeningen en rapportages kunnen tevens worden gebruikt in de aanbesteding of als contractstuk.

Berekening met de AERIUS calculator

Door zorgvuldig te kijken naar bouwmethodes, transport, fasering en saldering zorgen we voor een minimale stikstofuitstoot bij onze projecten en stikstofdepositie in Natura 2000 gebieden. Dat is goed voor de natuur én voor de bouwopgave. Recente voorbeelden zijn: ontwikkeling Sint Jans Klooster in Den Haag op 330 meter (!) van een Natura 2000 gebied en Kindcentrum Remigius in Duiven nabij Natura 2000 gebieden ‘Rijnstaten’ en de Veluwe met een depositie van < 0,0 mol N/ha/jr.

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op Benno de Jong via 06 51 39 43 27.

Impressie KC Remigius noord/oostzijde in het park