Positieve reacties op plan Banneplein Amsterdam Noord

Datum
11 apr '17
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Overview project vanaf de IJdoornlaan met van links naar rechts blok 5 t/m 1
Artikel —

Positieve reacties tijdens de informatiebijeenkomst in de Buiksloterkerk in Amsterdam Noord. Daar werd gistermiddag gezamenlijk door het Stadsdeel, de ontwikkelcombinatie Banne Binnen CV en KOW de plannen gepresenteerd voor ontwikkeling van het gebied aan de talud tussen de IJdoornlaan en het Banneplein.

Op deze locatie ontwerpt KOW in opdacht van AM/Rochdale zes woonblokken met een gevarieerd woonprogramma van 149 koopappartementen, 76 sociale huurappartementen en 26 eengezinswoningen. In opzet zijn de woonblokken enerzijds een voortzetting van het naastgelegen Banne Centrum en anderzijds hebben de bouwdelen een eigen karakter en identiteit.

Tussen de woonblokken worden vanaf de IJdoornlaan groene verbindingen gemaakt met parkachtige omgeving van het Banneplein. Het hoogteverschil van drie meter wordt in deze hoven overbrugd met landschappelijke trappen en een voor mindervaliden geschikt ‘slingerpad’. Diekman landschapsarchitecten heeft deze openbare ruimte ingericht in samenhang met de bouwblokken, oa. door het toepassen van dezelfde materialen.

Voor het parkeren is optimaal gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen de IJdoornlaan en Banneplein. De parkeergarages zijn onder de woonblokken 1 t/m 4 gesitueerd en zijn toegankelijk via de ‘lage’ zijde van het Banneplein. Ontsluiting van de woningen gebeurt primair aan de de ‘hoge’ zijde van de IJdoornlaan.

Op de onderstaande afbeeldingen: 1. informatiebijeenkomst in de Buiksloterkerk, 2. Overzicht in vogelvlucht vanaf de IJdoornlaan, 3. Impressie appartementen Blok 3 het Banneplein, 4. Impressie openbare ruimte talud Hof 1 in aansluiting op appartementen Blok 1. NB. de fantastische impressies zijn van OC Graphics

Banne Infoavond 20170410 1BanneImprOverviewIJdoorn201704 1 verkl BanneImprBlok3 201704 1 verkl BanneImprBlok1 201704 1 verkl