CONNECT

Duurzame herontwikkeling in het centrum van Uden met 120 woningen

Opdrachtgever(s)
Gemeente Uden
Locatie
Leeuweriksweg e.o. Uden
Ontwikkelaar
Ontwikkelcombinatie Janssen de Jong / Hurks
Ontwerp
KOW
Adviseurs
LANDLAB, Alba Concepts, Barli, Embato, GoodMoovs, New Horizon, De Enk Groen & Golf, Ecoresult, Solar Freezer
Status
Voorlopig ontwerp
Intro —

Circulaire en sociaal duurzame herontwikkeling in op de plaats van het oude politiebureau, brandweerkazerne en basisschool tot een parklandschap met een ensemble van drie gebouwen

Lees meer
KOW heeft in het najaar van 2021 samen met LandLAB en Alba Concepts voor de combinatie Janssen de Jong en Hurks het winnende ontwerp gemaakt voor de herontwikkeling in het centrum van Uden. Aan de Leeuweriksweg komt op de plek van het oude politiebureau, de brandweerkazerne en basisschool de Klimboom een eenheid van drie gebouwen met 120 woningen in een groene en sociaal duurzame omgeving. Het ontwerp voor ‘CONNECT’ past helemaal in onze filosofie een natuurlijke leefomgeving te maken in stedelijke context.

De beloftes van CONNECT
Groen, Gezond, Gezelligheid, Gastvrijheid en Gezamenlijk dat zijn de vijf beloftes die ontwikkeling CONNECT doet aan de inwoners van Uden. Deze 5 G's lopen als een rode draad door het hele ontwerp en maken een connectie tussen het plan en de omgeving, de gebouwen en het landschap, de bewoners onderling en met de buurt.

De Kazerne, Het Lokaal en De Plaats
De drie nieuwe gebouwen hebben namen gekregen die refereren aan de huidige bestemming van het terrein en bieden veel verschillende woontypen voor even zoveel doelgroepen. In De Kazerne - het 8-laagse complex op de hoek Leeuweriksweg/Land van Ravensteinstraat - komen de koopappartementen. Er zijn kleine appartementen van zo'n 50 vierkante meter voor starters tot penthouses met een oppervlakte van 150 vierkante meter in het hogere prijssegment. In de plint van de Kazerne is plek voor paramedische zorg, zoals een huisarts-, tandarts- of verloskundige praktijk.

Daarachter komt het appartementengebouw Het Lokaal met 24 sociale en 6 middel dure huurwoningen en een klein buurthuis voor alle bewoners. In ‘De Plaats’ komen 12 tiny houses van 3 verdiepingen die geschikt zijn voor een of twee bewoners.

Het gehele complex staat op een half verdiepte parkeergarage met daarin plaats voor 120 auto’s en een gezamenlijke fietsenberging. Deelgebruik van auto's en fietsen wordt in CONNECT gestimuleerd door vijf elektrische deelauto's en twaalf elektrische (bak)fietsen.

Stedenbouwkundig
CONNECT vormt stedenbouwkundig de schakel tussen het centrum, Hoevensveld en het Bevrijdingspark. De drie gebouwen zijn op een zorgvuldige manier ingepast ten opzichte van elkaar en van de omgeving, waardoor een samenhangend parklandschap ontstaat. Deze parkomgeving is sterk voelbaar en zichtbaar op veel plaatsen in het gebied, niet alleen doordat het ontwerp de bestaande groenstructuur grotendeels intact houdt, maar ook doordat er veel nieuw groen wordt aangebracht. Daarnaast is er veel aandacht gegeven aan ruimte voor ontmoetingen tussen de bewoners en de buurt: er is een gezamenlijke binnentuin, ruimte voor een speeltuin en fitnestoestellen en de wandel- en fietspaden lopen dwars door het gebied.

Architectuur
De drie gebouwen hebben een rustige uitstraling en zijn één geheel met het landschap. Door in het ontwerp rondingen toe te passen sluit het plan goed aan bij de bestaande ronde vormen in de omgeving. Bovendien benadrukt deze vorm de alzijdigheid van de gebouwen in het groene parklandschap dat als het ware tussen de gebouwen doorvloeit. Voor de materialisatie is gekozen voor een natuurlijk palet, die met elkaar een rustig beeld geven, de drie gebouwen visueel aan elkaar verbindt en daarmee in balans zijn met de groene omgeving. De privé buitenruimten liggen in een groene zone, met een hoogwaardige afscheiding in de vorm van houten lamellen. Het groene park loopt letterlijk tot tegen de bebouwing.

Duurzaam, circulair, energieneutraal
CONNECT is innovatief, toekomstgericht en duurzaam. In het ontwerp is bijzondere aandacht gegeven aan circulariteit. De jury waardeert dan ook de concrete voorstellen die in het plan zijn gedaan. Zo is het gebied maximaal vergroend tot 50% van het perceel, terwijl de eis minimaal 35% was. De duurzaamheid is ook goed afleesbaar in het architectonisch ontwerp. De Plaats wordt bijvoorbeeld gerealiseerd in een modulair houtbouwsysteem, afkomstig van een lokale toeleverancier. In samenwerking met New Horizons is in het ontwerp gebruikt gemaakt van hergebruikte materialen, circulair betonmengsel en is gestreefd naar een 100% circulaire inrichting in de buitenruimte.

Het plan is energieneutraal: de groene daken liggen vol met zonnepanelen en collectoren en samen met Embato en Solar Freezer is een innovatieve WKO voorziening bedacht met een ijsbuffervat als bron voor verwarmen en koelen. Een ijsbuffervat is een effectievere bron dan een bodembron en veroorzaakt minder verstoring in de bodem. In het plan is veel aandacht voor het bevorderen van biodiversiteit. Voorbeelden zijn het plaatsen van vogel- en vleermuisnestkasten, de invulling van het parklandschap en ruimte voor het inzaaien van dak vegetatie op de groene natuurdaken.

Wat betreft de klimaatadaptatie is het plan voorbereid op extremere weersomstandigheden. Er is o.a. ingezet op hergebruik van water en het tegengaan van hittestress. Wateroverlast wordt voorkomen door het regenwater langer vast te houden en langzaam af te voeren naar de wadi's in het terrein.

Sociale cohesie
Het sociale karakter van het gebied komt tot uiting door de grote variatie aan woningentypen voor verschillende doelgroepen. Het casco is flexibel en tijdens het traject zullen relevante stakeholders zo veel mogelijk betrokken en gehoord worden. Door deze flexibiliteit en participatie tijdens de ontwerpkeuzes kan er ook goed ingespeeld worden op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Om een goed, toekomstbestendig plan te ontwikkelen, is er betrokkenheid nodig van alle stakeholders. Een goede dialoog zorgt voor betrokkenheid en connectie. Hiervoor is een samenwerking aangegaan met Buurtbinders, een expert op het gebied van (bewoners)betrokkenheid. Bestaande stakeholders zoals Stichting Dichterbij, Area, De Sterrekijker, GGD en omwonenden zullen dan ook nauw betrokken worden. Maar natuurlijk ook de toekomstige bewoners van het plan. Zo kunnen zij bijvoorbeeld meedenken over de uitwerking van de inrichting van het openbaar gebied. Ook met de inrichting van een buurtkamer die bijvoorbeeld als repairshop kan worden ingericht en de mogelijkheid van flexwerkplekken ontstaat een verbinding tussen de bewoners.
Impressie binnengebied van CONNECT. KOW
Impressie binnengebied van CONNECT
Impressie overview CONNECT met links De Kazerne, in het midden Het Lokaal en rechts De Plaats. KOW
Impressie overview CONNECT met links De Kazerne, in het midden Het Lokaal en rechts De Plaats

Groen, Gezond, Gezellig, Gastvrij en Gezamenlijk zijn de vijf beloftes die CONNECT doet aan de inwoners van Uden

Impressie CONNECT aan de Leeuweriksweg in aansluiting op appartementencomplex De Wel (links). KOW
Impressie CONNECT aan de Leeuweriksweg in aansluiting op appartementencomplex De Wel (links)
Plattegrond en indeling kelder en begane grond plandelen CONNECT. KOW
Plattegrond en indeling kelder en begane grond plandelen CONNECT
Impressie Het Lokaal in plan Connect. KOW
Impressie Het Lokaal in plan Connect
Credits —
beelden
Eric Stuit
Impressie binnengebied van CONNECT. KOW
Impressie overview CONNECT met links De Kazerne, in het midden Het Lokaal en rechts De Plaats. KOW
Impressie CONNECT aan de Leeuweriksweg in aansluiting op appartementencomplex De Wel (links). KOW
Plattegrond en indeling kelder en begane grond plandelen CONNECT. KOW
Impressie Het Lokaal in plan Connect. KOW