De Ankerplaats Havenkwartier Zuid

Gebiedsontwikkeling met 51 gestapelde en grondgebonden woningen

Opdrachtgever
Gemeente Zeewolde, Hegeman Ontwikkeling
Locatie
Molengang e.o. Havenkwartier Zuid Zeewolde
Ontwerp
KOW i.s.m. RROG
Adviseurs
Alba Concepts, Peutz
Status
Voorlopig ontwerp (gewonnen tender)
Intro —

Historie en toekomst komen samen in De Ankerplaats

Lees meer
De gemeente Zeewolde heeft voor de ontwikkeling van de bouwvelden 7.1 in het Havenkwartier Zuid gekozen voor De Ankerplaats, het plan van Hegeman Ontwikkeling, RRog en KOW. In een mens- en milieuvriendelijke omgeving komen 11 gestapelde- en 40 grondgebonden woningen.

De Ankerplaats
De Ankerplaats is niet alleen een verwijzing naar de locatie aan de haven. Met woningen voor verschillende doelgroepen en verschillende generaties kun je hier je anker uitgooien en voor altijd blijven wonen. Er zijn grote appartementen, studio’s voor jongeren, betaalbare woningen voor starters, seniorenwoningen en verschillende gezinswoningen. Dwaalgebieden en pleintjes zorgen voor levendigheid en gezelligheid. De ankers Het Meergeneratiehuis, Het Maakhof en Het Kweekhof zorgen voor sociale verbinding.

Stad op de dijk
De Ankerplaats ligt in het nieuwe Havenkwartier Zuid, aan de nieuwe haven van Zeewolde. Hier creëren we een nieuwe typologie van de Zuiderzeestad: een stad óp de dijk, fier uitkijkend over het water en het achterliggende polderlandschap. De Ankerplaats maakt stedenbouwkundig verbinding tussen het woningbouwprogramma, sociale en fysieke duurzaamheid, water en natuurinclusiviteit en locatie-eigen karakteristieken. Met organische gegroeide Zuiderzeesteden als inspiratie creëren we verschillende sfeergebieden met autoluwe straatjes, binnenhoven en pleintjes.

Herkenbare architectuur
De architectuur is een knipoog naar de vroegere Zuiderzeesteden en -dorpen. Het ontwerp is niet puur historiserend maar vertaald naar een eigentijds ontwerp. Door de combinatie van oude en nieuwe architectuurstijlen en materialen ontstaat het beeld van een organisch gegroeide stad. Vrijwel iedere woning is uniek door zijn vorm, ligging en architectuur. Door gebruik van hetzelfde, veelal circulaire materialenpalet wordt De Ankerplaats een eenheid. We gebruik hiervoor oude meerpalen, duurzame gevelstenen en mogelijk ook materialen uit de paviljoens van de Floriade.

Een ander onderdeel waar we veel aandacht aan besteden is de positie van PV-panelen. Om te voorkomen dat de panelen dissonanten worden, zijn de daken zo vormgegeven dat alle benodigde PV-panelen zoveel mogelijk uit het zicht op daken geplaatst kunnen worden. Daar waar ze wél in het zicht komen kleuren ze mee met het andere dakmateriaal. Een oranje dak krijgt dus oranje zonnepanelen.

De Rokerij
Eyecatcher in het plan is ‘De Rokerij’. Het zuiderzeegroene appartementsgebouw aan de haven heeft een houten ‘look and feel’ en geïntegreerde parkeeroplossing. Het basement met de parkeergarage geeft de illusie de restanten van een een haringrokerij te zijn. De grote bogen in de gevel, waar de deuren in zaten, zijn nog zichtbaar. Hierachter bevinden zich nu de parkeerplaatsen. De 4 luxe appartementen in De Rokerij bieden de toekomstige bewoners ieder op hun eigen woonlaag een penthousebeleving en een nauwe connectie met de haven.

Meergeneratiehuis in Het Span
De sociale cohesie onderstrepen we met het Meergeneratiehuis. Onderin het appartementengebouw Het Span, met woningen voor junioren en senioren, ontmoeten de bewoners van de Ankerplaats elkaar in het Meergeneratiehuis en worden er activiteiten georganiseerd. Zoals samen koken en eten, maar ook muziek maken of een filmavond.

Het Maakhof en Het Kweekhof
De groene binnenhoven bieden meer dan alleen een parkeeroplossing. We creëren hier meerwaarde en sociale cohesie met een gedeelde klusschuur in ‘Het Maakhof’ en een gemeenschappelijke kas in ‘Het Kweekhof’. Door de groene structuur ontstaat een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving die aangenaam is voor mens en dier.

Klimaatadaptief en natuurinclusief
De woningen worden energie-neutraal en gebouwd met veelal circulaire materialen. Bomen, groene erfafscheidingen, groene gevels en half verharding verlagen hittestress en bieden veilige nest- en foerageer plekken voor meerdere soorten fauna. Het voorkomen van wateroverlast, hittestress en het beperken van droogte zijn berekend en geborgd. De royale regenton en het hergebruik van water voor het toilet bieden bewoners handvatten om zuinig met water te zijn.

“De doordachte en concrete uitwerking van een woonwijk met de gevraagde architectuur in combinatie met de sociale ankerplekken als de collectieve klusschuur en kweekkas dragen bij aan een toekomstbestendige leefomgeving voor plant, mens en dier”, aldus de beoordelingscommissie in het juryrapport.

De nieuwe wijk Havenkwartier Zeewolde
De nieuwe wijk Havenkwartier wordt de parel van Zeewolde. Rond de binnenhaven komen op dijkniveau in het totaal zo’n 325 woningen. In de eerste fase zijn in het project Boeghaven 50 huizen en appartementen gerealiseerd. Met de ontwikkeling van verschillende deelgebieden komen daar nu bijna 200 woningen bij: 47 sociale huurwoningen van Woonpalet, 51 woningen in de Ankerplaats, 61 woningen van Koopmans in Woonbuurt het Havenkwartier en 34 woningen in woonbuurt Het Hof van Seawald. Ook worden er zes vrije kavels aangeboden.
Schets overview de Ankerplaats in Zeewolde
Schets
Principeschets De Havenmeester en De Rokerij aan de haven

"Ontworpen in een hedendaagse vertaling van de Utrechtse Art Deco met circulaire materialen en modern vakmanschap."

Impressie dorpsstraat richting Het Span in de Ankerplaats
Situatie en landschap ontwikkeling Ankerplaats in Zeewolde
Straatbeeld Sluiskade Ankerplaats

"De reflectie van de Hollandse lucht zorgen voor een krachtig kleurspel van blauwe en grijze tinten."

Straatbeeld Westhoofd noord en zuid in de Ankerplaats
Principeschets Het Span met meergeneratie wonen en buurtkamer

"Door in de ontwerpfase rekening te houden met bereikbaarheid, onderhoud en losmaakbaarheid kunnen producten en materialen na de exploitatie van de woningen hoogwaardig worden hergebruikt."

Principe doorsnede Het Span met meergeneratie wonen en buurtkamer
Overzicht woonprogramma in de Ankerplaats
Impressie Het Klushof in de Ankerplaats Zeewolde
Credits —
beelden
KOW, RRog en VYB visualization
Schets