IKC Remigius

Ontwerp IKC Remigius in Duiven afgestemd op kavel en onderwijsvisie

Opdrachtgever(s)
Onderwijsstichting Innerwaard en gemeente Duiven
Locatie
Kastanjelaan, centrum Duiven
Ontwerp
KOW
Status
In uitvoering
Adviseurs
ZRi, Klictet, Van de Laar, ICS en Bijkerk
Aannemer
WAM&VanDuren
Impressie parkzijde IKC Remigius (zuidoost zijde). KOW
Intro —

KOW ontwerpt voor de onderwijsstichting Innerwaard een nieuw en flexibel gebouw waarin aan ca. 460 kinderen een nieuw onderwijsconcept wordt aangeboden. Het gebouw reageert op de bestaande omgeving. Zacht en groen aan de parkzijde en meer stedelijk aan de kant van het versteende centrum van Duiven. We ontwerpen voor de kinderen en medewerkers een gezond, comfortabel en toekomstbestendig gebouw, waarbij ‘natuur’ en ‘verbinden’ belangrijke thema’s zijn.

Lees meer
Nieuw onderwijsconcept IKC Remigius
IKC Remigius in Duiven wordt een integraal kindcentrum met een nieuw onderwijsconcept, waar onderwijs en opvang zijn geïntegreerd in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen. In het nieuwe onderwijsconcept komen geen traditionele klaslokalen maar wordt ‘unitonderwijs’ gegeven met instructieruimtes en gedeelde leerpleinen. Dit unitonderwijs met de vier basisgroepen ‘peuters/kleuters’, onderbouw, midden- en bovenbouw sluit beter aan bij de ontwikkeling van het individuele kind.

Een omgeving met twee gezichten op een tapstoelopende kavel
De locatie voor het nieuwe kindcentrum Remigius in het centrum van Duiven heeft twee gezichten. Aan de noord-, oost- en zuidkant heeft de omgeving een groene, parkachtige uitstraling. In deze parkzone is ook een speeltuin aanwezig en een fietspad richting het ‘Patersbos’. Aan de westkant is de omgeving versteend met een groot parkeerterrein tussen het buurtcentrum en de schoollocatie.

De aangewezen locatie loopt taps toe naar het zuiden. Mede hierdoor is het beschikbare oppervlakte beperkt. De twee gezichten, de beperkte ruimte op het kavel en de onderwijsvisie vormen de uitgangspunten voor ons stedenbouwkundig ontwerp.

Stedenbouwkundig ontwerp
De open ruimte van het enorme parkeerterrein zorgt voor een afstand tussen de school en het centrum van het dorp. Deze grote open ruimte vraagt om een stevig gebaar. Door het gebouw in de noordwesthoek van het terrein te stapelen naar drie lagen wordt een stedenbouwkundig accent gecreëerd. Hiermee wordt de school als belangrijk onderdeel van de samenleving in het dorp bevestigd.

Om optimaal gebruikt te maken van het tapstoelopende perceel hebben we in onze ontwerpvisie een L-vormig gebouw in het groen voorgesteld. Het is gebouw alzijdig, met een centraal hart waar de twee beuken samenkomen. Via dit centrale atrium met de hoofdentree en de tribune trap wordt het gebouw ontsloten. Op dit multifunctionele plein worden de basisschool en de kinderopvang met elkaar verbonden en wordt ontmoeting tussen de gebruikers gestimuleerd.

Open structuur in L-vorm
In de plattegrond van de L-vorm komen op de begane grond in de ene beuk vier groepsruimtes aan een speelplein voor de opvang van de kleinste kinderen met een eigen entree. In de ander beuk de komen vier groepsruimtes voor de kleuters en twee lokalen voor de onderbouw aan een gedeeld leerplein.

Op de verdieping komen in de twee beuken leerpleinen met instructieruimtes voor de midden- en bovenbouw. Aan de kopse kanten van de beuken ligt de gevel terug waardoor er aan beide kanten ruimte ontstaat voor een dakterras met buitenlokalen. Centraal gelegen aan de vide is ruimte gereserveerd voor de teamkamer en multifunctionele kantoorruimten. De midden- en bovenbouw krijgen eigen entrees via een bordes met buitentrap.

Door de L-vorm ontstaat er in het hart van het gebouw, bij de centrale entree en de tribunetrap, een plein waar de kinderen, medewerkers en functies samenkomen. Op de begane grond bevindt zich aan en op het plein de ontvangstbalie, een verrijdbare bibliotheek, een podium en een speellokaal. Het speellokaal kan door het open van vouwpanelen eenvoudig worden samengevoegd met het plein. Ook komt hier komt een multifunctionele crea- en kookruimte met restaurant waar de kinderen gezamenlijk kunnen koken en eten.

Door de open kolommen-structuur heeft IKC Remigius nagenoeg geen verkeersruimtes, deze ‘overgebleven’ extra ruimtes worden ingevuld met plekken voor zelfstandig werken, werken in groepjes en ontspanning.

In contact met de natuur
Het kindcentrum van ca. 2.300 m2 komt in de groene parkzone van Duiven. Door de positionering van het gebouw staan de noord- en zuidkant en de inwendige hoek aan de westzijde maximaal in contact met de groene omgeving. In het groen komen verschillende natuurlijke speel- en leerplekken en worden de fietsen gestald tussen groene heggen.

Toekomstbestendige ontwerpvarianten
Het flexibele ontwerp van Remigius is toekomsbestendig aanpasbaar. Door de kolommenstructuur en de indeling van de klimaat- en installatiezones kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor zowel klasloos als meer klassikaal onderwijs. Met installaties en de inbouw los van het casco kunnen onderdelen in de toekomst eenvoudig worden veranderd of vervangen.

Architectuur
De architectuur van IKC Remigius reageert op de omgeving. Een strakke, getrapte gevel aan de stedelijke kant met een opbouw als accent en een uitsnede bij de centrale entree. De twee-laagse gevel aan de parkzijde wordt zachter met ronde hoeken in aansluiting op de natuur. Het gebouw wordt een eenheid door de gebruik van dezelfde materialen en kleuren. In de lichte, gemêleerde gevel komen verdiepingshoge kozijn van donkergrijs aluminium met zonwerend glas. Deze worden afgewisseld door minerale steenstrips in een palet van rustige, warme en natuurlijke kleuren.

Het centrale hart als een groot meubelstuk
Binnen wordt de uitstraling van de buitenzijde doorgezet in het interieur en de inrichting. Met natuurlijke en duurzame materialen die tevens onderhoudsvriendelijk zijn, zoals non-PVC Tarkett met opgezette plinten. Het centrale hart wordt vormgegeven als ‘een groot meubelstuk’ met dezelfde houten afwerking voor de wanden, de balustrade van het atrium, de tribunetrap en het podium en het plafond.

Op de leerpleinen komen verrijdbare garderobe kasten. Om ruimte te creëren kunnen deze blokjes tegen elkaar worden geschoven en kunnen ze tevens als bankjes worden gebruikt.

Energieneutraal en Frisse Scholen Klasse B
Kindcentrum Remigius wordt gezond, comfortabel en duurzaam. Zo wordt het gebouw voorzien van een gebalanceerd variabel ventilatiesysteem dat voldoet aan de eisen van ‘Frisse Scholen Klasse B’. Het gebouw wordt gasloos en ‘all electric’ en krijgt een afgeschermde luchtwarmtepomp met buffervaten op het dak. Het gebouw voldoet aan de eisen voor BENG 1, 2 en 3 en met een dak vol PV-panelen wordt IKC Remigius energieneutraal (ENG).

Het nieuwe kindcentrum wordt natuurinclusief en klimaatadaptief met veel groen, zachte- en halfverharding, heggen en ingebouwde nestkasten. Zo biedt het gebouw niet alleen onderdak aan 460 kinderen maar ook aan vogels, vleermuizen en insecten.

Werk in uitvoering
In ontwerpteam met de adviseurs Van de Laar (constructie), Klictet (installaties), ZRi (bouwfysica) en Bijkerk (bouwkosten) en in nauwe samenwerking met de projectmanager ICS, de toekomstige gebruikers en de omwonenden is het ontwerp uitgewerkt en wordt momenteel gebouwd door WAM&VanDuren, de oplevering staat gepland voor eind 2024.

Stedenbouwkundig concept IKC Remigius
Impressie overview vanaf de parkzijde in westelijke richting

Door het gebouw in de noordwesthoek te stapelen naar drie lagen wordt een stedenbouwkundig accent gecreëerd.

Impressie westzijde met centrale entree
Plattegrond en indeling begane grond
Plattegrond en indeling verdieping
Concept centraal atrium/plein
Impressies centrale atrium/plein vanaf de verdieping
Impressie noord/oostzijde in het park
Credits —
Afbeeldingen
KOW
Impressie parkzijde IKC Remigius (zuidoost zijde). KOW