NOM School Andreas

Eerste school met ‘nul op de meter’ in recordtijd gerealiseerd

Opdrachtgever(s)
Sophia Stichting i.s.m. Gemeente Teylingen
Locatie
Mauritsstraat, Voorhout
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd (2014)
Adviseurs
Fore, Bogaards, Interplan bouwsupport
Aannemer
Horsman & Co
Bijzonderheden
Eerste NOM School van Nederland, 4e plaats in de top 10 energiezuinigste scholen van NL 2016 , Runner-up Duurzaamheidsprijs Bollenstreek 2015
Sluit
Intro —

De Andreasschool in Voorhout biedt een combinatie van onderwijs en opvang. Het ontwerp van het gebouw en de installaties is zodanig dat de school geen energiekosten meer hoeft te betalen. Hiermee is de Andreasschool de eerste school in Nederland met ‘0-op-de-meter’. Bovendien voldoet het gebouw voldoen aan het frisse scholen concept, klasse B.

Lees meer
De nieuwbouw van de Andreasschool is gerealiseerd op de bestaande locatie en binnen de contouren van het stedenbouwkundige plan. Het gebouw is alzijdig ontworpen en past qua volume, dakvlakken en materialisering prima in de naoorlogse uitbreidingswijk van Voorhout. Het schoolgebouw bestaat uit 2 bouwlagen, met een totale BVO van 1560 m2.

Programma
Op de begane grond is een kinderdagverblijf gesitueerd, evenals buitenschools opvang en lokalen voor de onderbouw. Centraal in het gebouw aan de vide ligt de aula met tribunetrap en het speellokaal met een verdiepte vloer om meer hoogte te creëren. Dit lokaal kan met een geheel te open vouwwand bij de aula worden betrokken. Onderdeel van het ontwerp zijn de ‘buitenlokalen’; pergola’s waartussen de leerlingen bij mooi weer de lessen kunnen volgen.

Op de verdieping lokalen voor de boven- en middenbouw en een multifunctioneel ‘kaslokaal’ grenzend aan de techniekruimte. De warmte van het ‘kaslokaal’ wordt hergebruikt. Door de schil optimale thermische eigenschappen te geven, wordt het gebouw gebonden energiegebruik teruggedrongen. Voorts voorziet het concept erin dat de resterende energievraag volledig op duurzame wijze wordt ingevuld, dus zonder gebruik te maken van fossiele brandstoffen.

Verwarming en koeling
De opwekking van warmte voor de school wordt gerealiseerd met behulp van twee warmtepompen met gesloten bronsysteem. Het bronsysteem bestaat uit 15 verticale buizen met een diepte van ca. 150 meter. De bodemwarmte wordt door de warmtepompen verhoogd naar 45 °C en gebruikt voor de modulair gelegde vloerverwarming. Met als resultaat een optimaal klimaat in de individuele ruimten, ook in de zomer wanneer de bron wordt gebruikt om de lokalen te koelen. De ventilatie in de lokalen is vraaggestuurd op basis van de gemeten CO2-concentratie.

‘Nul op de meter’
Het totale theoretisch energiegebruik is becijferd op 60.000 kWh per jaar voor warmte, koeling en elektra. Door de toepassing van 268 PV-panelen is de energieopbrengst even groot als de energiebehoefte van de school. Om de duurzaamheid van de school op een aansprekende manier onder de aandacht te brengen, wordt de energieopwekking en het energiegebruik in de school zichtbaar gemaakt op een scherm in het atrium.

In zes maanden gebouwd
Door een uitgekiende bouwmethodiek en optimale (lean)samenwerking van alle betrokken partijen is de nieuwe Andreas school is in zes maanden gerealiseerd. Als skeletvorm is gekozen voor stalen kolommen en liggers met daarop vloeren van kanaalplaten. Gevel en dak zijn ingevuld met geprefabriceerde hoogwaardig geïsoleerde HSB elementen met HR+++ beglaasde aluminium kozijnen.
Sluit
Multifunctionele 'kaslokaal'
Sluit
Atrium Andreasschool
Sluit
Brede Nul-op-de-Meter school Andreas in Voorhout

Om de duurzaamheid onder de aandacht te brengen, wordt energieopwekking en verbruik zichtbaar gemaakt op een scherm in het atrium.

Sluit
Multifunctioneel 'kaslokaal'
Credits —
Foto's
KOW (Guido Bekink), Horsman (CBF)