Team InBloei ontwerpt winnend plan ontwikkeling Oudland in Dordrecht

Datum
12 okt '23
Categorie
Alle categorieën
KOW in de pers
Projecten KOW
Impressie van de woningen aan het middengebied InBloei
Artikel —

De gemeente Dordrecht heeft voor de ontwikkeling Oudland unaniem gekozen voor plan ‘InBloei’, ontwikkeld door Waaijer, ontworpen door KOW, RRog en KVMC. De jury had veel waardering voor de duurzaamheid en het architectonisch en stedenbouwkundig ontwerp van InBloei. “Uit het plan komt een duidelijke en gebiedseigen visie naar voren die tot in detailniveau is doorgevoerd”, aldus de beoordelingscommissie. Op 10 oktober tekende de gemeente en Waaijer de overeenkomst, naar verwachting gaan de 50 grondgebonden woningen medio 2024 in verkoop.

Sebastiaan Jansen, architect en creatief directeur bij KOW: “We hebben InBloei ontworpen volgens ons concept van natuurlijk stedelijk leven, waarbij we goed gekeken hebben naar de cultuurhistorische context van de locatie.”

Stedenbouwkundig plan ‘InBloei’ op ontwikkeling Oudland in Dordrecht

Cultuurhistorie als drager van het plan
De ontwikkeling ligt in de polder ‘het Oudeland van Dubbeldam’ aan de Noordendijk. De cultuurhistorie van de polder is de drager van het plan en de inspiratie voor het stedenbouwkundige en architectonische ontwerp. De oude winterdijk vormt een fysieke en ecologische verbinding voor mens en dieren die het centrum van Dordrecht verbindt met de wijk Dubbeldam. In het plan wordt het corridorenlandschap van de oorspronkelijke polder doorgezet met landschappelijke hagen, lichte glooiingen, bloemrijke bermen en inheemse bomen en heesters. Binnen deze corridoren komen woningen geïnspireerd op de oorspronkelijke ‘terpwoningen’.

‘Terpwoning’
De architectuur van InBloei is geïnspireerd op de ‘kloeke’ gebouwen van de historische terpwoning die in het verleden in de buurt van het plangebied hebben gestaan. De gebouwen staan zoals een terpwoning iets verhoogd ten opzichte van het landschap, hebben een duidelijke plint en een groot dakvlak. De traditionele architectuur beeldtaal van horizontale goten en verticale schoorstenen krijgt een hedendaagse natuurinclusieve en duurzame vertaling. De horizontale elementen worden ingezet als bouwkundige zonwering en de verticale schoorsteen wordt een ‘natuur’ schoorsteen.

Geluidsbuffer voor autoluwe woonbuurt
InBloei wordt een autoluwe woonbuurt voor een brede doelgroep. In aansluiting op het bouwblok van Trivire met sociale huurwoningen ontstaat aan de Recklinghausenweg een wand met 32 rijwoningen in verschillende beukmaten. Deze 3-laagse wand vormt de geluidsbuffer voor het gebied erachter met 18 tweekappers en vrijstaande woningen in een zeer groene en klimaatadaptieve zetting. InBloei wordt levensloopbestendig door de aanpasbaarheid van de woningen en de variatie in grotere en kleinere woningen.

Circulair materialenpalet zorgt voor eenheid
In het ontwerp van InBloei vormen stedenbouw en architectuur een herkenbare en duurzame eenheid. Alle woningen zijn door KOW ontworpen met dezelfde circulaire materialen, stijl- en groenelementen. Deze worden bij de verschillende woningen en sfeergebieden op een ander manier toegepast wat leidt tot eenheid in diversiteit.

Natuur- en zonneschoorsteen
Kenmerkend voor InBloei is het toepassen van duurzame ‘schoorstenen’. De natuurschoorsteen is een verticaal stijlelement en biedt nestruimte aan vogels en vleermuizen. De zonneschoorsteen boven het trappenhuis brengt licht in de woning en bevordert de natuurlijke trek in combinatie met mechanische ventilatie.

Samen strijden tegen het water
Duurzaamheid is ook sociale duurzaamheid. In het groene binnengebied ontmoeten de Inbloeiers elkaar bij de berging met gemeenschappelijk tuingereedschap en compostopslag. In het binnengebied verzamelt zich ook het gebufferde hemelwater dat via groene daken, slimme regentonnen en wadi’s wordt opgevangen in ondergrondse kratten. Het water uit dit krattensysteem kan worden benut voor de irrigatie van de binnentuin, ten tijde van droogte. “Hiermee geven we een eigentijdse invulling aan de oorspronkelijke gedachte van de strijd tegen het water en kan de polder van Oudland opnieuw opbloeien”, Aldus een enthousiaste Sebastiaan Jansen.

Overview plan ‘InBloei’ op ontwikkeling Oudland in Dordrecht