Uitbreiding toekomstbestendige Andreasschool in Voorhout

Datum
22 feb '21
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
De Andreasschool is niet alleen een plek waar kinderen kunnen groeien, ook het gebouw is ‘op de groei’ door KOW ontworpen
Artikel —

De door KOW ontworpen Andreasschool in Voorhout was in 2014 de eerste Nul-op-de-Meterschool in Nederland en bood met 11 lokalen voldoende ruimte aan 300 kinderen. In de afgelopen twee jaren is het aantal leerlingen fors gestegen en zal naar verwachting nog verder stijgen, waardoor het gebouw te klein is geworden. Gelukkig is de Andresschool destijds toekomstbestendig ontworpen en voorbereid op een uitbreiding met vier lokalen voor een extra 120 leerlingen.

De nieuwe lokalen komen op de verdieping aan de achterkant, aan beide zijden van het huidige ‘kaslokaal’, dat zal worden verbouwd tot een nieuw leerplein. Het idee is dat de gevel van de nieuwe lokalen een herhaling wordt van de aanwezige zijgevel. En dat er, om de bouwtijd en de overlast zoveel mogelijk te beperken, maximaal gebruik wordt gemaakt van prefab elementen. De uitvoering staat gepland voor na de zomer van dit jaar, ouders en omwonenden worden nauw betrokken bij het ontwerp- en realisatieproces.

Bestaande achterzijde Andreasschool met aan beide kanten van het ‘kaslokaal’ ruimte voor uitbreiding met 4 lokalen