Zorg en onderwijs nu samen onder één dak

Datum
31 mei '22
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Feestelijke opening van zorg- en onderwijsgebouw De Startbaan
Artikel —

“We zijn ontzettend blij met dit eigentijdse gebouw”, vertelt Trees de Boer, locatiemanager bij Bloemendaal, het gespecialiseerd kinderdagcentrum van Gemiva. “De ruimtes zijn licht, de sfeer en kleuren zijn natuurlijk. Iedere groepsruimte heeft eigen sanitair, een flexibel te gebruiken extra kamer en voldoende bergruimte. Dat werkt echt heel fijn. De gezamenlijke huisvesting maakt intensievere samenwerking met het speciaal onderwijs van De Startbaan mogelijk. We kunnen elkaar makkelijker versterken en zo optimale ontwikkelkansen creëren voor de kinderen.”

Interieur De Startbaan

Vorige week is het nieuwe zorg- en onderwijsgebouw aan de Clematislaan feestelijk geopend door de Goudse wethouders Thierry van der Vlugt, Corine Dijkstra en de leerlingen. De nieuwe naam, De Startbaan, doet recht aan het onderwijs en de opleiding die de jongeren met een beperking krijgen én aan het door KOW ontworpen gebouw.

Transformatie van het Driestar College
KOW heeft voor onderwijsstichting Klasse en zorgstichting Gemiva het ontwerp gemaakt voor de transformatie van het voormalige Driestar College. Het hoofdvolume is volledig gerenoveerd en de bestaande laagbouw vervangen door 2-laagse nieuwbouw. De lichtgrijs gestucte gevelisolatie en de warmgrijze nieuwe aluminium kozijnen geven het gebouw een heldere, frisse uitstraling met een minimale warmtetransmissie.

“De gevel van de nieuwbouw en van het bestaande gebouw zijn op dezelfde wijze opgebouwd, waardoor het oude en het nieuwe bouwdeel tonen als één geheel”, aldus Dennis Voskuil, architect bij KOW. “Tussen de kozijnen worden de penanten voorzien van blauwe en oranje panelen. Blauw voor Klasse en oranje voor Gemiva. Zo maakt het gebouw een nieuwe frisse start met een eigen identiteit en herkenbaarheid.”

Nieuwbouw (links) en gerenoveerd deel (rechts) De Startbaan

Gezamenlijke huisvesting zorg en onderwijs
“We verhuizen vandaag, samen met het kinderdagverblijf van Gemiva, naar een prachtig nieuw pand”, zegt Maurice Peeters, directeur van speciaal onderwijs en praktijkcollege De Startbaan. “De felbegeerde gezamenlijke huisvesting voor zorg en onderwijs is na een jarenlang proces een feit. Onze leerlingen krijgen een volwaardig uitgerust en modern schoolgebouw dat recht doet aan hun onderwijsbehoeften. Samen met Gemiva kunnen we invulling geven aan onze visies om een rijke en betekenisvolle leeromgeving te creëren voor speciale kinderen van 4 tot 18 jaar.”

Griet Vries, regiodirecteur van de Gemiva-SVG Groep vult aan: “We delen niet alleen onze ingang, maar ook onze deskundigheid. Klasse is goed in onderwijs, wij zijn goed in zorg en begeleiding. De gezamenlijke huisvesting maakt het ons makkelijker elkaar te versterken. We streven ernaar dat kinderen straks naadloos over kunnen stappen van het kinderdagcentrum naar het onderwijs en waar nodig vice versa. Dan pas bieden we zorg en onderwijs op maat.”

Programma
In het nieuwe complex heeft het speciaal onderwijs van De Startbaan beschikking over 24 leslokalen, waaronder diverse praktijklokalen voor het voortgezet speciaal onderwijs. Het kinderdagcentrum van Gemiva heeft tien groepsruimtes voor de dagbehandeling van kinderen met een verstandelijke en/of meervoudige beperking. Verder zijn er twee gerenoveerde gymzalen, en behandelruimtes voor logopedie, fysiotherapie, ergonomie en een ontwikkelingspsycholoog. Ook zijn er een speciale Speel-o-theek en meerdere buitenspeelplaatsen.

Interieur De Startbaan

Speciaal onderwijs, praktijkcollege en uitleencentrum
Het Speciaal Onderwijs op De Startbaan richt zich op kinderen van 4-12 jaar oud. De Startbaan staat voor de start van het leerpad en de groei die de leerlingen zullen doormaken. De leerlingen leren ontdekken wie ze zijn, wat bij ze past en wat ze kunnen en willen. De leerlingen worden voorbereid om maximaal te kunnen presteren in de volgende fase van hun ontwikkeling. Dat kan zijn de volgende dag, het volgende leerjaar, het voortgezet (speciaal) onderwijs en uiteindelijk de uitstroom de maatschappij in.

De Startbaan praktijkcollege leidt jongeren van 12-18 jaar op voor deelname aan de maatschappij. De leerlingen leren hoe ze uiteindelijk kunnen functioneren als burger van de samenleving, toekomstig medewerker van een bedrijf of als deelnemer aan een vorm van dagbesteding. De leerling leert hoe het werkt!

Speel-o-theek Spele-spel is een uitleencentrum en een ontmoetingsplaats voor ouders en begeleiders. Spele-spel richt zich in het bijzonder op speelgoed voor kinderen met een beperking en ouderen met teruglopende vaardigheden. Dit betekent dat het speelgoed veelal gericht is op het ervaren van zintuiglijke prikkels. Het speelgoed maakt bijvoorbeeld geluid, voelt fijn aan of heeft mooie lichtjes. Daarnaast is veel speelgoed geschikt voor mensen bij wie de fijne motoriek nog niet optimaal is ontwikkeld.

Duurzaam en gezond
Het onderwijs- en zorggebouw van 5.800 m2 BVO is duurzaam, gezond en toekomstbestendig. Goed geïsoleerd en met een lucht-/warmtepomp voor LT-vloerverwarming in de nieuwbouw en een gebalanceerde, CO2 gestuurde luchtbehandeling voor het bestaande deel. De PV-panelen op het dak zijn goed voor circa 25% van de gebouwgebonden elektriciteit. Met de gebalanceerde ventilatie voldoen de onderwijsruimtes aan de eisen ‘Frisse School’ Klasse B.

Door het hoofdvolume niet te slopen en veel van de bestaande constructie en indeling her te gebruiken wordt niet alleen veel materiaal bespaard, maar ook de CO2 uitstoot sterk gereduceerd door het beperken van transportbewegingen ten opzichte van sloop/nieuwbouw. Daarmee heeft het vervallen gebouw uit de jaren ’70 een frisse nieuwe start gekregen.

Feestelijke opening De Startbaan