Blauwhoed wint samen met KOW tender Hoven II in Capelle aan den IJssel

Datum
27 mrt '19
Categorie
KOW in de pers
Projecten KOW
Sfeerimpressie HARMONIE Herenhuizen binnengebied
Artikel —

Projectontwikkelaar Blauwhoed is na een intensief tendertraject door de gemeente Capelle aan den IJssel en Woningstichting Havensteder geselecteerd om de wijk ‘HARMONIE’ te gaan realiseren.

In het plan van Blauwhoed, Stebru, RROG en KOW wordt de naoorlogse wijk De Hoven II getransformeerd tot een leefbare woonbuurt met kwaliteit en karakter, passend in het centrum van Capelle aan den IJssel.

Overview plan HARMONIE vanaf de Fluiterlaan in noordelijke richting, met de deelgebieden ‘Stadsrand’, ‘Parkweide’ en ‘Waterweide’

Parkachtig wonen met een stedelijk randje
De oorspronkelijke stedenbouwkundige opzet van De Hoven II met grootschalige en anonieme woonblokken- en parkeerhoven is met HARMONIE radicaal veranderd. In de nieuwe opzet komen verschillende stedenbouwkundige zones, kleinschalige strokenbouw en parkachtige openbare ruimtes waarin ontmoeten centraal staat.

Als overgang naar het centrum komt op de hoek van de Fluiterlaan en Roekstraat een appartementencomplex met een alzijdige, organische architectuur. Aan de ‘stedelijke rand’ van de Fluiterlaan komen in aansluiting op het appartementencomplex stadswoningen met een individueel karakter.

Sfeerimpressie appartementencomplex aan de ‘Stadsrand’ hoek Roeklaan/Fluiterlaan in HARMONIE Capelle aan den IJssel

In het achterliggende binnengebied de ‘parkweide’ ontstaat een groene woonomgeving met grondgebonden herenhuizen en parkwoningen. Centraal in het plan ligt de ‘waterweide’ met een grote vijver in aansluiting op de bestaande singel. De vijver is functioneel als waterberging en versterkt de parkachtige en natuurlijke uitstraling.

Meer balans in de wijk
De Hoven II bestaat nu uit 12 gelijke portiekblokken, hiervan worden er twee getransformeerd. In totaal komen er 200 woningen in het plan terug; een mix van verschillende types eengezinswoningen, appartementen en gerenoveerde huur appartementen. Deze mix van huur- en koopwoningen zorgt voor meer balans in de wijk.

Sfeerimpressie Waterweide met Waterwoningen in HARMONIE

Eenheid en verscheidenheid
De HARMONIE vormt één architectonisch ensemble. Alle woningen zijn door KOW ontworpen met één circulair materialenpalet en dezelfde stijlelementen. Door deze materialen en stijlelementen bij iedere woonvorm en sfeergebied op een ander manier toe te passen ontstaat een zeer divers beeld die tegelijk een sterke samenhang en eenheid vertoont. De stedenbouwkundige zones en stroken worden afgerond met in-het-oog springende kopwoningen en hoogteaccenten waarmee de wijk haar nieuwe identiteit etaleert naar de omgeving.

Sfeerimpressie westzijde HARMONIE aan de Roeklaan met gerenoveerde flat, parkwoningen en appartementencomplex

Circulair en energieneutraal
De bestaande flats zullen circulair worden gesloopt. Van de 53.000 ton aan vrijkomende materialen zal minimaal 95% worden hergebruikt. Een groot deel daarvan wordt direct of indirect verwerkt in de HARMONIE.

Alle nieuwbouwwoningen zijn gasloos en energieneutraal. Door bijvoorbeeld in de steenbouwkundige opzet al rekening te houden met oriëntatie benutten wij de dakvlakken optimaal om met zonnepanelen energie op te wekken. Zo maken we van de HARMONIE een kleine energiecentrale met warmtepompen en PV-panelen waarbij vraag en aanbod op elkaar worden afgestemd.

Sfeerimpressie stadswoningen aan de Fluiterlaan met opgang naar het dek

In harmonie
Om de saamhorigheid te stimuleren worden de toekomstige bewoners al in een vroeg stadium door Blauwhoed uitgenodigd om mee te denken over hun HARMONIE. Voor eind april staat er een informatieavond gepland, in mei en na de zomer volgen twee ‘co-creatie-sessies’.

Als alles volgens planning verloopt, start de verkoop van de nieuwbouw van de eerste fase begin 2020. Medio 2020 worden dan gestart met de sloop van de portiekwoningen en de bouw van de nieuwe woningen. Het streven is dat HARMONIE voor het einde van 2022 helemaal klaar is.

Kijk voor meer informatie op https://www.thuisinharmonie.nl/

Sfeerimpressie deelgebied ‘Parkweide’ met parkwoningen in HARMONIE