BMV gaat IKC De Avonturier in Vught Zuid bouwen

Datum
14 aug '17
Categorie
Alle categorieën
KOW in de pers
Projecten KOW
Artikel —

Aannemer BMV uit Veldhoven is als beste uit de aanbesteding gekomen en heeft van de gemeente Vught en stichting Leijestroom de opdracht gekregen om het door KOW ontworpen IKC in Vught Zuid te realiseren. Onlangs werd door wethouder Potters en de kinderen die daar straks les en opvang krijgen de nieuwe naam ‘ontdekt’; De Avonturier. De bouw start direct na de vakantie en gaat volgens planning een jaar duren.

In het Integrale Kindcentrum wordt de fusieschool De Baarzen en De Wieken, Kinderopvang Partou, de Buitenschoolse opvang en Stichting Peuterspeelzalen Vught gehuisvest. Het IKC gaat het onderwijs verzorgen aan zo’n 450 leerlingen van 0-13 jaar in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen. Peuterspeelzaal, kinderopvang en onderwijs komen onder één dak, met koppeling naar een multifunctionele sporthal en het bestaande jongerencentrum.

Het nieuwe centrum van ca. 5.000 m2 BVO komt op de locatie ‘Elzenburg’ naast het Jeugd- & Jongerencentrum op de hoek van de Brabantlaan en de Lidwinastraat. De Avonturier is zo op het plangebied gesitueerd dat er een entreeplein ontstaat tussen het nieuwe IKC en het bestaande jongerencentrum.

Het parkeerterrein aan de noordzijde zal worden gedeeld met de woningen. Het openbare plangebied aan de zuidzijde tussen Lidwinastraat en het schoolplein wordt volledig opnieuw ingericht middels een kiss & ride zone en groen- en speelvoorziening voor de buurt en het IKC, waarbij is rekening gehouden met de aanwezige bomen op het terrein.

Op de onderstaande afbeeldingen: 1.,2. en 3. Ontdekking van De Avonturier, 4. Overview Kindcentrum met links het Jongerencentrum in het midden de sporthal en rechts het onderwijsgebouw aan het centrale plein., 5. Aanzicht gebouwen aan het centrale plein, 6. Impressie centrale entree

IKCAvonturierVughtNaam201807 1 IKCAvonturierVughtNaam201807 2 Vught-01-Verkl Vught-08-Verkl IKC Vught Enscape Atrium 01Verkl