Brede school Weespersluis gepresenteerd aan omwonenden

Datum
14 sep '18
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Informatieavond over de Brede School in het stadhuis van Weesp
Artikel —

Afgelopen donderdag is het definitief ontwerp voor de Brede School Weespersluis aan de omwonenden gepresenteerd. De Brede School wordt een integrale voorziening voor onderwijs, sport en buurt in de ‘fin-de-siècle’ stijl van de nieuwe wijk Weespersluis.

Op de druk bezochte informatieavond in het historisch stadhuis van Weesp werd een toelichting gegeven op het ontwerp, de mogelijkheden en de planning. De toekomstige gebruikers van de Brede School hadden de gelegenheid om hun visie op onderwijs en kinderopvang te presenteren.

In 3 delen
KOW heeft een ontwerp gemaakt met in het midden de gemeentelijke sporthal, die als het ware is ‘ingepakt’ in de rest van het gebouw. Hier komen ook ruimtes voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, een ruimte voor handbalclub WeHaVe en een buurtkamer. Aan de voorzijde komt een openbaar speelplein waar kinderen uit de wijk ook na school kunnen komen spelen. Aan beide zijden van de sporthal komt een school; rechts de Nieuwe Jozefschool van ASKO, links een nieuwe combinatieschool van Florente/Talent Primair.

^ Impressie entreezijde (oostzijde) Fase 1

^ Plattegrond begane grond met uitbreidingen 2e fase 

In 2 fases ontwikkeld
De Brede School is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in 2 fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreiding met 14 extra lokalen. De komende tijd wordt het ontwerp verder uitgewerkt en uitvoeringsgereed gemaakt. De geplande start bouw van de 1e fase is in de tweede helft van 2019, de geplande oplevering in de eerste helft van 2021.

^ Impressie westzijde (sporthalzijde) Fase 1 en uitbreiding Fase 2

Gezond en duurzaam
Voor de toekomstbestendigheid is er gekozen om een gebouw te maken die vrij in te delen is. De meeste binnenwanden kunnen zonder grote constructieve aanpassingen verplaatst worden door een vloeroverspanning van gevel tot gevel te realiseren. De brede school wordt gasloos en Nul-op-de-Meter; er wordt net zoveel energie opgewerkt als dat er door het gebouw en de gebruikers verbruikt wordt. De brede school wordt ook een gezonde school met lokalen die voldoen aan de eisen voor Frisse Scholen Klasse B.