Casa Vita: welzijn als overkoepelend thema

Datum
19 jan '23
Categorie
Alle categorieën
KOW in de pers
Projecten KOW
Artikel KAN over Casa Vita met impressie gemeenschappelijke binnengebied met kas. KOW
Artikel KAN over Casa Vita met impressie gemeenschappelijke binnengebied met kas
Artikel —

Interessant artikel op de site van KAN over de door KOW ontworpen ontwikkeling Casa Vita in Pijnacker-Nootdorp! Casa Vita in Pijnacker-Nootdorp is om meerdere redenen een bijzonder project. Het betreft houtbouw, senioren zijn een belangrijke doelgroep en er is veel aandacht voor ontmoeting. Er is ook stevig ingezet op natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie. Anton Coops (KAN) gaat in gesprek met conceptontwikkelaar Merel Broeren, ontwikkelmanager Joris Burggraaff en contentmanager Melissa George van Blauwhoed.

Impressie Casa Vita aan de Meidoornlaan. KOW

Impressie Casa Vita aan de Meidoornlaan

Uit het artikel:

Wat hebben jullie geleerd over natuurinclusiviteit en klimaatadaptatie tijdens de ontwikkeling van Casa Vita?
Joris: “Op de juiste manier natuur toepassen hoeft geen extra geld te kosten. We hebben bijvoorbeeld een reeks bijenbakstenen in het plan: dat gaat echt om tientjeswerk. Een nestkast kost ook niet veel als je dat op de juiste manier integreert in je ontwerp, en takkenrillen voor egels, dat kost helemaal niks. Sterker nog: je kunt er in je onderhoud juist slim mee omgaan door bepaalde plekken te reserveren voor ‘natuurlijke rommel’. Het gaat dus vooral om een denkwijze, niet om geld.”

Impressie gemeenschappelijk binnengebied op het dek aan de achterzijde. KOW

Impressie gemeenschappelijk binnengebied op het dek aan de achterzijde

Er zit een tuinkas in het plan. Zit daar nog een verhaal achter?
Joris: “Dat heeft voor een deel te maken met de locatie. Er wonen veel tuinders in Pijnacker-Nootdorp, dus in die zin is het een knipoog. Het heeft er ook mee te maken dat veel bewoners uit een grondgebonden woning komen die eigenlijk te groot is geworden voor ze. Daar zit een grote tuin bij, dus ze zijn gewend om iets in de tuin te doen en dan is de overstap naar een appartement met alleen een balkon best groot. Dat was ook een reden waarom we een gezamenlijke binnentuin wilden, om daar wat actiever te kunnen tuinieren. En we denken dat een kas ook sociaal werkt, als ontmoetingsplek.”

Ga voor het gehele artikel naar de site van KAN: https://www.kanbouwen.nl/2023/01/13/casa-vita-welzijn-als-overkoepelend-thema/

KAN is een platform waar projectontwikkelaars, bouwbedrijven en gemeenten ervaringen delen en kennis ontwikkelen op het gebied van klimaatadaptief bouwen, wateroverlast, hittestress, biodiversiteit en natuurwaarde. Het KAN platform richt zich daarbij expliciet op nieuwbouw.