Drie ecosystemen als drager gebiedsvisie Groenoord-Zuid in Schiedam

Datum
30 mrt '23
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Plangebied in Groenoord Zuid in Schiedam aan de A20 (onder) en de A4. KOW
Plangebied in Groenoord Zuid in Schiedam aan de A20 (onder) en de A4. Beeld Google Maps
Artikel —

Gebiedsontwikkelaar AM gaat samen met Woningcorporatie Stichting Woonplus Schiedam een gebiedsvisie opstellen voor de naoorlogse stadswijk Groenoord-Zuid in Schiedam. Genoemde partijen hebben hiervoor op 23 maart 2023 een intentieovereenkomst getekend. De basis hiervoor is gelegd in een eerste stedenbouwkundige verkenning door KOW.

André Kroese, architect en stedenbouwkundige bij KOW: “Om tot een hechte, sterke buurt te komen, bouwen we de wijk op vanuit drie verschillende ecosystemen die we stedenbouwkundig over elkaar leggen: het natuurlijke, het stedelijke en het sociale ecosysteem. Dit vormt de drager voor de gebiedsvisie. Zo ontstaat er een wijk die is verbonden via groenblauwe netwerken, in een stedelijke structuur, waar ontmoeting, activiteit en sociale cohesie centraal staan.”

De gebiedsvisie heeft tot doel een passend woningaanbod voor verschillende doelgroepen, verbetering van de structuur en functionaliteit van de wijk en een hogere kwaliteit van de openbare ruimte en voorzieningen. Hierbij wordt uitgegaan van het ontwikkelen en realiseren van circa 200 nieuwbouwwoningen en spelen leefbaarheid en energie-transitie een belangrijke rol. Het woonprogramma bestaat uit zowel sociale woningbouw bestemd voor onder meer senioren (met een migratieachtergrond) als uit vrije sector woningen. Ook is het de ambitie Groenoord-Zuid aan te sluiten op het warmtenet.

Voor het onderzoek en het opstellen van de gebiedsvisie gaan AM en Woonplus in gesprek met stakeholders uit de buurt en de stad. Op deze manier worden behoeften, wensen en ideeën in een vroeg stadium in de visievorming meegenomen. De gebiedsvisie wordt opgesteld in samenwerking met BAM Wonen, Buro Sant en Co en KOW.

Bestaande portiekwoningen en groen zones in Groenoord-Zuid