Een bijzonder gebouw voor een bijzondere onderwijsvisie

Datum
22 feb '22
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Stedenbouwkundig concept Waalcampus
Artikel —

Op woensdag 16 februari 2022 organiseerde de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) een informatieavond over de nieuwbouw van Kindcentrum Waalcampus in ’s-Gravenzande. De informatieavond was bedoeld voor ouders, (toekomstig) omwonenden en andere geïnteresseerden. KOW heeft het ontwerp en de totstandkoming toegelicht en dat werd met waardering en complimenten ontvangen.

Impressie leefplein begane grond in het hart van Waalcampus

Geen klaslokalen maar ‘Walen’
Kindcentrum Waalcampus wordt een verzamelgebouw waar kinderopvang Okidoki, basisschool Waalcampus en de gymzaal onder één dak gaan samenwerken. Het idee is dat onderwijs en opvang één logisch geheel vormen vanuit een visie, een team en een plan. Bij Waalcampus worden baby’s, peuters en kinderen tot 13 jaar in een doorgaande lijn gevolgd. Dat gebeurt niet in traditionele klaslokalen, maar in zogenaamde ‘Walen’.

Er zijn vier van deze ‘Walen’: Waal 1 (0-3 jaar), Waal 2 (3-6 jaar), Waal 3 (6-9 jaar) en Waal 4 (9-12 jaar). Er wordt zo een plek gecreëerd die kind- en ontwikkelingsgericht is. Hierbij is ruimte voor individuele verschillen, voor specifieke capaciteiten, tempo en belangstelling voor het kind. De groei en ontwikkeling kan zoveel mogelijk onbelemmerd kan plaatsvinden en het kind is zelf eigenaar van zijn of haar ontwikkeling.

Plattegronden begane grond en verdieping Waalcampus

Impressie groepsruimte voor de onderbouw op de begane grond (Waal 2)

Een efficiënte en doordachte driepoot
KOW architect Fabian van der Wielen: “Het nieuwe gebouw is volledig naar deze onderwijsvisie ontworpen. Het gebouw bestaat uit een driepoot-vorm, waar de diverse Walen en ondersteunende functies over verspreid zijn. Door slim met de ruimte om te gaan, bijvoorbeeld door de gymzaal op de verdieping te ontwerpen en zo min mogelijk gangruimte te maken, ontstaat er een efficiënt en doordacht gebouw.

Impressie gevel aan de straatzijde (westzijde)

Binnen elke Waal wordt de ruimte geboden die elk kind nodig heeft: open plekken waar samengewerkt kan worden, maar ook geborgen plekken waar in alle rust en stilte gewerkt kan worden. De verschillende Walen treffen elkaar in het centrale hart van het gebouw, letterlijk het middelpunt van het gebouw. Deze ruimte is optimaal ingericht om elkaar te ontmoeten, om samen te werken, om te spelen en om te eten.”

Als een tweede natuur
KOW heeft samen met de onderwijsinstellingen een leeromgeving ontworpen die aanvoelt als een tweede natuur. Kleur- en materiaalgebruik zijn geordend en ingetogen. Het idee daarbij is dat juist de onderwijsmiddelen het kind moeten stimuleren. Natuurtinten zoals beige, bruin en groen zorgen voor een aangename sfeer. Dat komt ook terug in het exterieur van de school: de bijzondere vorm van het gebouw en de structuur van het gevelontwerp maken het gebouw interessant, maar niet te druk.

Impressie gevel zuidzijde aan het schoolplein

Niet alleen de kleuren en materialen zijn geïnspireerd op de natuur: de natuur wordt ook daadwerkelijk betrokken in het gebouw en daar omheen. Zo zijn er nestkasten mee ontworpen in de gevels. Het gebouw biedt daarmee niet alleen onderdak aan circa 400 leerlingen, maar ook aan voor diverse vogelsoorten, insecten en vleermuizen. Daarnaast komen er ook verschillende soorten beplanting op- en aan het gebouw, een moestuin waar de leerlingen zelf in kunnen tuinieren en wordt het schoolplein zo groen mogelijk ingericht.

Informatieavond Waalcampus 16 februari