Historie en toekomst komen samen in De Ankerplaats Zeewolde

Datum
23 jan '24
Categorie
Alle categorieën
KOW in de pers
Projecten KOW
Impressie De Havenmeester en De Rokerij aan de haven in de Ankerplaats Zeewolde
Artikel —

De gemeente Zeewolde heeft voor de ontwikkeling van de bouwvelden 7.1 in het Havenkwartier Zuid gekozen voor De Ankerplaats, het plan van Hegeman Ontwikkeling, RRog en KOW. In een mens- en milieuvriendelijke omgeving komen 11 gestapelde- en 40 grondgebonden woningen.

Sebastiaan Jansen, creatief directeur en architect bij KOW: “De Ankerplaats is niet alleen een verwijzing naar de locatie aan de haven. Met woningen voor verschillende doelgroepen en verschillende generaties kun je hier je anker uitgooien en voor altijd blijven wonen. Er zijn grote appartementen, studio’s voor jongeren, betaalbare woningen voor starters, levensloopbestendig woningen en verschillende gezinswoningen. Dwaalgebieden en pleintjes zorgen voor levendigheid en gezelligheid. Met de ankers Het Meergeneratiehuis, Het Maakhof en Het Kweekhof zorgen we voor sociale verbinding.”

Schets overview de Ankerplaats in Zeewolde

Stad op de dijk
De Ankerplaats ligt in het nieuwe Havenkwartier Zuid, aan de nieuwe haven van Zeewolde. Hier creëren we een nieuwe typologie van de Zuiderzeestad: een stad óp de dijk, fier uitkijkend over het water en het achterliggende polderlandschap. De Ankerplaats maakt stedenbouwkundig verbinding tussen het woningbouwprogramma, sociale en fysieke duurzaamheid, water- en natuurinclusiviteit en locatie-eigen karakteristieken. Met organisch gegroeide Zuiderzeesteden als inspiratie creëren we verschillende sfeergebieden met autoluwe straatjes, binnenhoven en pleintjes.

Situatie en landschap ontwikkeling Ankerplaats in Zeewolde

Herkenbare architectuur
De architectuur is een knipoog naar de vroegere Zuiderzeesteden en -dorpen. Het ontwerp is niet puur historiserend maar vertaald naar een eigentijds ontwerp. Door de combinatie van oude en nieuwe architectuurstijlen en materialen ontstaat het beeld van een organisch gegroeide stad. Vrijwel iedere woning is uniek door zijn vorm, ligging en architectuur. Door gebruik van hetzelfde, veelal circulaire materialenpalet wordt De Ankerplaats een eenheid. We gebruik hiervoor oude meerpalen en duurzame gevelstenen.

Eyecatcher in het plan is ‘De Rokerij’. Het zuiderzeegroene appartementsgebouw aan de haven heeft een houten ‘look and feel’ en geïntegreerde parkeeroplossing. De 4 luxe appartementen in De Rokerij bieden de toekomstige bewoners ieder op hun eigen woonlaag een penthousebeleving en een nauwe connectie met de haven.

Schets

Principeschets De Havenmeester en De Rokerij aan de haven

Meergeneratiehuis in Het Span
De sociale cohesie onderstrepen we met het Meergeneratiehuis. Onderin appartementengebouw Het Span ontmoeten de bewoners van de Ankerplaats elkaar in het Meergeneratiehuis en worden er activiteiten georganiseerd. Bijvoorbeeld samen koken en eten, maar ook muziek maken of een filmavond. De bewoners bepalen dat straks met elkaar. Ook is er ruimte gereserveerd voor een commerciële/dienstverlenende invulling op de begane grond. Hiervoor gaan we op zoek naar een geschikte partij.

Principe doorsnede Het Span met meergeneratie wonen en buurtkamer

Principeschets Het Span met meergeneratie wonen en buurtkamer

De groene binnenhoven bieden meer dan alleen een parkeeroplossing. We creëren hier meerwaarde en sociale cohesie met een gedeelde klusschuur in ‘Het Maakhof’ en een gemeenschappelijke kas in ‘Het Kweekhof’. Door de groene structuur ontstaat een klimaatadaptieve en natuurinclusieve omgeving die aangenaam is voor mens en dier.

Impressie Het Maakhof in de Ankerplaats Zeewolde

Overzicht duurzame maatregelen voor mens en milieu

Overzicht biodiversiteit en klimaatadaptiviteit

Klimaatadaptief en natuurinclusief
De woningen worden energie-neutraal en gebouwd met veelal circulaire materialen. Bomen, groene erfafscheidingen, groene gevels en half verharding verlagen hittestress en bieden veilige nest- en foerageer plekken voor meerdere soorten fauna. Het voorkomen van wateroverlast, hittestress en het beperken van droogte zijn berekend en geborgd. De royale regenton en het hergebruik van water voor het toilet bieden bewoners handvatten om zuinig met water te zijn.

“De doordachte en concrete uitwerking van een woonwijk met de gevraagde architectuur in combinatie met de sociale ankerplekken als de collectieve klusschuur en kweekkas dragen bij aan een toekomstbestendige leefomgeving voor plant, mens en dier”, aldus de beoordelingscommissie in het juryrapport.

Ga voor meer informatie naar de projectsite https://www.ankerplaatszeewolde.nl/

Straatbeeld Sluiskade Ankerplaats

Straatbeeld Westhoofd noord en zuid in de Ankerplaats

De nieuwe wijk Havenkwartier Zeewolde
De nieuwe wijk Havenkwartier wordt de parel van Zeewolde. Rond de binnenhaven komen op dijkniveau in het totaal zo’n 325 woningen. In de eerste fase zijn in het project Boeghaven 50 huizen en appartementen gerealiseerd. Met de ontwikkeling van verschillende deelgebieden komen daar nu bijna 200 woningen bij: 47 sociale huurwoningen van Woonpalet, 51 woningen in de Ankerplaats van Hegeman, 61 woningen van Koopmans in Woonbuurt het Havenkwartier en 34 woningen van De Realisatie in woonbuurt Het Hof van Seawald. Ook worden er zes vrije kavels aangeboden.

Impressie dorpsstraat richting Het Span in de Ankerplaats