Interactieve maquette ondersteunt participatie in Tilburg-Noord

Datum
11 apr '23
Categorie
KOW in de pers
Projecten KOW
Interactieve maquette op informatiemarkt Tilburg Noord. KOW
Interactieve maquette op informatiemarkt Tilburg Noord
Artikel —

In de komende jaren zal de leefbaarheid in Tilburg-Noord sterk worden verbeterd. KOW heeft een aantal studies gemaakt in en rondom het Ypelaerpark die moeten leiden tot meer dynamiek, verbinding en sociale veiligheid in de na-oorlogse wijk. Samen met ACT!, een collectief van woningbouwcorporatie, marktpartijen en gemeente, zoeken we naar oplossingen voor sociale, economische en culturele vraagstukken voor Tilburg-Noord.

Informatiemarkt Tilburg Noord. KOW

Informatiemarkt Tilburg Noord

Focus ligt hierbij op het vergroten van het gebruik van het Ypelaerpark, met nieuwe speel- en kunstobjecten, het bieden van kansen voor de jeugd en toevoegen van een sport- en woningbouwprogramma. Deze ideeën zijn nog niet concreet maar krijgen de komende maanden en jaren, samen met de inwoners, meer vorm. Onlangs was er weer een informatiemarkt voor omwonenden in buurtcentrum De Ypelaer, Omroep Tilburg maakte er een impressie van: https://www.youtube.com/watch?v=SWxrVZJqigU&t=188s&ab_channel=OmroepTilburg

Sebastiaan Jansen op de informatiemarkt Tilburg Noord. KOW

Sebastiaan Jansen op de informatiemarkt Tilburg Noord

Sebastiaan Jansen, creatief directeur en architect bij KOW: “We hebben verschillende initiatieven visueel gemaakt met panelen en een grote maquette van 1 bij 1,5 meter. In een schaal van 1 op 500 hebben we verschillende varianten 3D geprint die omwonenden zelf in de maquette kunnen plaatsen. Dat is het leuke van deze participatiebijeenkomst. We krijgen direct feedback en waardevolle input van de bewoners waarmee we het plan verder kunnen ontwikkelen.”