Kindcentrum Waalcampus opgeleverd

Datum
4 jul '24
Categorie
Alle categorieën
Organisatie KOW
Centrale entree van Waalcampus
Artikel —

Nog net voor de zomervakantie is Kindcentrum Waalcampus in ‘s-Gravenzande opgeleverd door Bertens Bouw. Een gezond, comfortabel en toekomstbestendig integraal kindcentrum dat is afgestemd op het nieuwe onderwijsconcept met ‘Walen’ in plaats van traditionele klaslokalen. De Walen, verdeeld in vier leeftijdsgroepen van 0 tot 12 jaar, komen samen in het hart van het gebouw. Met een leefplein op de begane grond en de eerste verdieping worden ontmoeten, samenwerken en bewegen maximaal gestimuleerd. Ook het open speellokaal en de gymzaal, inclusief klimwand en speelzolder, dragen hier aan bij.

Trap in het centrale hart van IKC Waalcampus

Gymzaal in IKC Waalcampus

Als een tweede natuur
“Een gebouw dat voelt als een tweede natuur”, zegt KOW architect Fabian van der Wielen. “Samen met de onderwijsstichting WSKO en kinderopvang Okidoki hebben we een natuurlijke leeromgeving ontworpen. Kleur- en materiaalgebruik zijn geordend en ingetogen. Het idee daarbij is dat juist de onderwijsmiddelen het kind moeten stimuleren. Natuurtinten zoals beige, bruin en groen zorgen voor een aangename sfeer. Dat komt ook terug in het exterieur van de school: de bijzondere Y-vorm van het gebouw en de structuur van het gevelontwerp maken het gebouw interessant, maar niet te druk.”

Nisje in IKC Waalcampus


Open leerruimte van de ‘Walen’ op de verdieping van IKC Waalcampus


Het centrale hart op de verdieping van Waalcampus

Kind- en diervriendelijk
Niet alleen de kleuren en materialen zijn geïnspireerd op de natuur: de natuur wordt ook daadwerkelijk betrokken in het gebouw en daar omheen. Zo zijn er nestkasten mee ontworpen in de gevels. Het gebouw biedt daarmee niet alleen onderdak aan circa 400 leerlingen, maar ook aan voor diverse vogelsoorten, insecten en vleermuizen. Daarnaast komen er ook verschillende soorten beplanting op- en aan het gebouw, een heuse klimboom, kippen en een moestuin waar de leerlingen zelf in kunnen tuinieren. Het schoolplein en het naastgelegen tiny forst worden zo groen mogelijk ingericht.

In de komende weken wordt de school en de buitenruimte ingericht, waarna de kinderen, de medewerkers, maar ook de vogels en vleermuizen hun intrek nemen in het nieuwe natuurinclusieve gebouw.

Overzicht nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten. KOW

Overzicht nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten

In ontwerp- en bouwteam
IKC Waalcampus is ontworpen door KOW in nauwe samenwerking met de adviseurs Van de Laar (constructie), Mul (installaties), HealthyBuildings (bouwfysica), Bijkerk (bouwkosten), projectmanager Oostelbos Van den Berg en de toekomstige gebruikers. Het ontwerp is samen met TWIN, de engineeringspartner van KOW, aannemer Bertens Bouw en de installateurs Putman en Schoonderbeek uitvoeringsgereed gemaakt. Eind maart 2023 is de bouw gestart, eind juni 2024 is het kindcentrum opgeleverd.

Gevel van IKC Waalcampus

Geen klaslokalen maar ‘Walen’
Kindcentrum Waalcampus wordt een verzamelgebouw waar kinderopvang Okidoki, basisschool Waalcampus en de gymzaal onder één dak gaan samenwerken. Het idee is dat onderwijs en opvang één logisch geheel vormen vanuit een visie, een team en een plan. Bij Waalcampus worden baby’s, peuters en kinderen tot 13 jaar in een doorgaande lijn gevolgd. Dat gebeurt niet in traditionele klaslokalen, maar in 4 zogenaamde ‘Walen’.

Een efficiënte en doordachte driepoot
“Het nieuwe gebouw is volledig naar deze onderwijsvisie ontworpen”, vertelt architect Van der Wielen. “Het gebouw bestaat uit een driepoot-vorm, waar de diverse Walen en ondersteunende functies over verspreid zijn. Door slim met de ruimte om te gaan, bijvoorbeeld door de gymzaal op de verdieping te ontwerpen en zo min mogelijk gangruimte te maken, ontstaat er een efficiënt en doordacht gebouw.”

Binnen elke Waal wordt de ruimte geboden die elk kind nodig heeft: open plekken waar samengewerkt kan worden, maar ook geborgen plekken waar in alle rust en stilte gewerkt kan worden. De verschillende Walen treffen elkaar in het centrale hart van het gebouw, letterlijk het middelpunt van het gebouw. Deze ruimte is optimaal ingericht om elkaar te ontmoeten, om samen te werken, om te spelen en om te eten.

Plattegronden begane grond en verdieping Waalcampus