KOW ontwerpt onderwijs- en voorzieningencluster voor Vroondaal in Den Haag

Datum
11 mrt '20
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Maquette van het enteegebied Vroondaal met in het midden het Kindcentrum en links het voorzieningencentrum met appartementen
Artikel —

KOW heeft in opdracht van de gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en de Ontwikkelingscombinatie Vroondaal de centrale ontmoetingsplek voor de nieuwe uitbreidingswijk ontworpen. Op 5 maart werden tijdens een drukbezochte informatieavond ruim 200 huidige- en toekomstige wijkbewoners geïnformeerd over de plannen.

Impressie van het voorzieningencentrum en het plein

Aan de entree van de wijk, aan de Madesteinweg komt een voorzieningencluster rond een plein met een supermarkt, horeca en een huisartsenpost en een kindcentrum voor 29 groepen primair onderwijs, met kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verder komen in de entree ontwikkeling 12 grondgebonden woningen 66 appartementen, waarvan 36 speciaal voor ouderen.

Vroondaal is een grote nieuwe uitbreidingswijk van circa 100 hectare aan de zuidkant van Den Haag. Nabij natuur- en recreatie gebied Madestein worden op het voormalige kassenterrein zo’n 2.100 woningen gebouwd, veelal grondgebonden het hogere- en midden segment. Sinds de start van de ontwikkeling in 2012 is zijn er nu ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd.

Het is de bedoeling dat het nieuwe kindcentrum van SCOH en Triodus in het voorjaar van 2022 de deuren opent voor de kinderen van Vroondaal.

Impressie entreegevel van het Kindcentrum Vroondaal

Druk bezochte informatieavond Vroondaal 5 maart 2020

Namens KOW waren Sjoerd Broek en Miriam Michon aanwezig om toelichting op de plannen de geven