KOW ontwerpt voor Rochdale een duurzaam woonmilieu met 149 woningen

Datum
25 mrt '24
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie appartementen Kavel 1B met Kavel 2 op de achtergrond
Artikel —

In E-Buurt Oost worden de komende jaren 550 woningen op 5 kavels gerealiseerd. Waar eerst grote uniforme flats stonden is nu ruimte voor een divers en duurzaam woonmilieu. KOW heeft voor Woningstichting Rochdale invulling geven aan de appartementsgebouwen op Kavel 1B en 2.

André Kroese, architect bij KOW: ”Met deze duurzame ontwikkeling leveren we een bijdrage aan het versterken van de leefbaarheid in Amsterdam-Zuidoost en het verkleinen van de woningnood voor mensen met de kleinste beurs.”

Stedenbouwkundig plan E-Buurt OostIntegrale duurzaamheid

De groene omgeving biedt volop aanleiding voor ontmoeting, klimaatadaptatie en verlagen het van de hittestress. Duurzame details op gebouwniveau zijn, onder andere, begroeide gevels, nestkasten, geïntegreerde plantenbakken op de balkons en een natuurlijk waterdak in combinatie met zonnepanelen. Daarnaast maken we de energievraag zo klein mogelijk en worden de woningen aangesloten op een collectieve WKO-installatie.

10-laagse bouw op Kavel 2
Op Kavel 2 komt een 10-laags gebouw met 89 sociale huur appartementen. André Kroese over het ontwerp: “Kavel 2 vormt het sluitstuk van een reeks gebouwen langs de metrolijn en vormt bovendien de overgang naar de flats Geldershoofd en Gravestein. Het blok bestaat uit een stapeling van volumes die op deze manier aansluiting vinden bij de omgeving. De horizontale belijning van de naastgelegen flats komt terug als metselwerk gevelbanden terwijl het gebruik van baksteen aansluiting vindt bij de nieuwbouw in de E-buurt.” Kavel 2 is ontworpen en uitgewerkt samen met de adviseurs Tentij (constructie) en Blonk (installaties en bouwfysica) en zal door SBB worden gebouwd. Start bouw staat gepland voor het 2e kwart van dit jaar.

Impressie 10-laagse bouw Kavel 2 (rechts) in aansluiting op de bebouwing van Kavel 1bEen zeer divers woonprogramma op Kavel 1B

In de laagbouw van Kavel 1B komen 32 sociale huur en 28 middeldure huurappartementen in verschillende types; van kleine 2- kamerwoningen tot extra grote 5- kamerwoningen en rolstoelwoningen. Kavel 1B vormt samen met kavel 1A (van architect XVW) een woonensemble in het groen. “Het blok kent stevig aangezette hoeken die refereren aan de al bestaande hoekoplossingen in de buurt. Aan de binnenzijde van het blok zijn gevels zachter vormgegeven en omarmen ze de kleinschalige sfeer die hier heerst.” Aldus André Kroese.

Divers woonprogramma Kavel 1B


Impressie binnengebied Kavel 1B