Kwalitatieve verdichting met meer groen

Datum
19 apr '22
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie ontwikkeling Graaf Janlaan Hillegom
Artikel —

Volgens René Buur, architect en partner bij KOW zijn de ambities voor de nieuwe wijkzone aan de Graaf Janlaan helder: “hier is volop kans om een stenig woonlandschap om te toveren naar een woonlandschap in het groen, met een woonbeleving die natuurlijk stedelijk leven ademt. Door slim te verdichten ontstaat er extra ruimte voor collectief groen.”

Vorige week werd op de drukbezochte inloopbijeenkomst door René Buur en woningstichting Stek toelichting gegeven op de herontwikkeling van de na-oorlogse buurt in Hillegom-West.

In het plan worden 120 etagewoningen gesloopt, om plaats te maken voor de nieuwbouw van 126 sociale huurappartementen. Ook worden in het groene landschap 34 vrije sector appartementen ontwikkeld door Plegt-Vos. De onderstaande virtuele rondgang geeft een goede indruk van de ontwikkeling aan de Graaf Janlaan.

Collectieve groenbeleving
Meer collectief groen vormt het vertrekpunt voor een geleding op grotere schaal: de bestaande wijkzone transformeert van een wijkzone met veel steen naar een wijkzone met meer groen, van individuele tuinen met tegels naar collectieve groene tuinlandschappen. In deze collectieve groene ruimte wordt ingezet op een diverse groenbeleving, door de toepassing van zowel kijkgroen als collectieve gebruiksruimtes met natuurlijke speelaanleidingen. De groene route koppelt de twee plots aan de Graaf Janlaan aaneen en dankzij de transformatie van de Graaf Janlaan tot woonerf ontstaat er een veilige zone voor langzaam verkeer en spelende kinderen.

Stedenbouwkundig concept Graaf Janlaan

Impressie gebouwen in het groen Graaf Janlaan

Vijf nieuwe woongebouwen
De bestaande 120 sociale huurwoningen op de twee plots van het plangebied worden vervangen door een nieuwe verkaveling van in totaal vijf nieuwbouwvolumes die de nieuwe collectieve groene buitenruimte omarmen. Deze nieuwe woongebouwen zijn qua hoogten, geleding en materialisatie afgestemd op de omliggende bestaande bebouwing en worden in twee fases gerealiseerd. Vier blokken zijn bestemd voor in totaal 125 sociale huurwoningen en één blok is bestemd voor 36 woningen in de vrije sector. Hiermee ontstaat er voor het gebied een differentiatie in aanwezige woningcategorieën en doelgroepen, wat een positieve bijdrage levert aan de differentiatie in de wijk. Binnen de gebouwen is er een differentiatie in het woningaanbod gerealiseerd in de vorm van 2 kamer woningen en voornamelijk brede 3 kamer woningen.

Programma ontwikkeling Graaf Janlaan

Alzijdige blokken
De nieuwe bouwmassa’s vormen dankzij hun alzijdige oriëntatie en geleding vriendelijke volumes in de openbare ruimte en voorzien van nature in sociale controle. De hoofdvolumes bezitten half inpandige balkon, waarmee een goede privacy voor bewoners is gewaarborgd. De hoeken van de blokken zijn open hoeken met balkons en zorgen voor een mooie overhoekse woonbeleving. Op de balkons wordt voor bewoners voorzien in een eigen individuele plantenbak, die op een speelse wijze verspringt in het totale gevelbeeld. Hiermee wordt de groenbeleving tot aan de eigen woning doorgezet. Het collectieve groene landschap wordt op maaiveld doorgezet tot aan het gebouw middels groene gevels ter plaatse van de bergingen.

Impressie ontwikkeling Graaf Janlaan Hillegom

Interne ontsluiting
Binnen de woonblokken is er veel aandacht besteed aan een prettige interne ontsluiting. Vanaf de centrale entreezone is er telkens direct zicht op de hoofdtrap, waarmee het gebruik van de trap gestimuleerd wordt en gebruik van de lift niet de eerste keuze vormt. Vides en daklichten verzorgen natuurlijk licht en een goede ruimtelijke beleving ter plaatse van de open centrale opgangen. Daarna voeren brede corridors met daglicht de bewoners naar hun eigen woning. De corridors bieden de bewoners uitzicht op de groene collectieve buitenwereld via grote glazen puien op de koppen.

Schema interne ontsluiting appartementen Graaf Janlaan