Ontmoetingsplaats voor Haagse wijk Vroondaal

Datum
4 jul '22
Categorie
Alle categorieën
Projecten KOW
Impressie voorzieningencentrum Vroondaal aan de Thomas Mannsingel. KOW
Impressie voorzieningencentrum Vroondaal aan de Thomas Mannsingel
Artikel —

KOW heeft voor de entree van de nieuwe wijk Vroondaal de ‘ontmoetingsplaats’ ontworpen. Dennis Voskuil, architect bij KOW: “Juist in een nieuwe wijk, waar niemand elkaar kent, is een centrale ontmoetingsplaats belangrijk. Dat bevordert de sociale cohesie en het wij-gevoel. De Vroondalers ontmoeten elkaar op het plein met de buurtwinkel, horeca, een huisartsenpost en op de speelplaats van school.”

Overview voorzieningencentrum ‘Flair10’ aan de Madesteinweg

Op de kruising van de Madesteinweg en de Thomas Mannsingel komt aan de ene kant een kindcentrum en aan de andere kant een voorzieningencluster in combinatie met een gevarieerd woningaanbod. Momenteel wordt het kindcentrum gebouwd en zijn de woningen van ‘Flair10’ in de verkoop gegaan.

Situatie voorzieningencluster met links het kindcentrum en rechts het voorzieningencentrum en de grondgebonden woningen

Kinderen en ouderen
Het kindcentrum gaat onderdak bieden aan 27 groepen primair onderwijs, kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Verder komen in de entree-ontwikkeling 12 grondgebonden woningen en 36 appartementen.

Impressie westzijde KC Vroondaal met het voor de buurt toegankelijke speelplein

Haagsche Chique
KOW heeft in opdracht van de Ontwikkelcombinatie Vroondaal (samenwerking tussen BPD en Synchroon) de entreegebouwen ontworpen in een moderne interpretatie van ´Haagsche Chique’. Met een rustige ritmiek van open en dicht en warmgemêleerde bakstenen gevels met gemetselde accenten. Het voorzieningencomplex sluit met 3-lagen aan op de al gebouwde woningen en krijgt op de hoek een accent van vijf lagen.