Banneplein

Een gevarieerd programma in een eenheid van zes blokken in Amsterdam Noord

Opdrachtgever(s)
Banne Binnen CV (AM en woningstichting Rochdale)
Locatie
IJdoornlaan/Banneplein, Buiksloot, Amsterdam-Noord
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd (2020)
Adviseurs
IMD, Diekman, Nex2us, Reuser, M+P MBBM
Aannemer
BAM Wonen
Intro —

KOW heeft voor Ontwikkelingscombinatie Banne Binnen CV in samenspraak met de toekomstige bewoners en het Stadsdeel zes woonblokken ontworpen met 225 huur- en koopappartementen en 26 eengezinswoningen

Lees meer
Ontwikkeling Banne Binnen
Banneplein is de nieuwste ontwikkeling in Amsterdam-Noord; in het verlengde van het Banne Centrum, in het talud van de IJdoornlaan tussen het Parlevinkerpad en Statenjachtstraat worden zes woonblokken met in het totaal 251 woningen gerealiseerd.

KOW werkt met de opdrachtgever, het stadsdeel Amsterdam Noord en de toekomstige bewoners aan een gevarieerd woonprogramma. Met 149 studio’s en 2-en 3-kamer appartementen en 26 grondgebonden eengezinswoningen voor de verkoop en 76 sociale huurappartementen.

Stedenbouwkundige opzet
De gevarieerde woonblokken zijn enerzijds een voortzetting van de huidige bebouwing van de Kadoelenbreek en het Banne Centrum en anderzijds hebben de bouwdelen een eigen karakter en identiteit. De verschillende bouwdelen variëren in hoogte (3 tot 8 à 9 bovengrondse bouwlagen) en kennen elk een eigen kenmerkende dakbeëindiging in de bovenste bouwlagen. Hierdoor ontstaat er een gevarieerd wensbeeld.

De zuidkant van het Banneplein is gelegen aan de groene zone en heeft een zachtere uitstraling. Vanwege deze ligging zullen aan deze zijde de balkons worden gesitueerd. De noordzijde langs de IJdoornlaan heeft een meer stenige uitstraling. Door de gebouwen in hoogte te laten verspringen ontstaan zichtlijnen en verbindingen vanuit het Banneplein naar de IJdoornlaan.

Tweezijdige ontsluiting
Voor het parkeren is optimaal gebruik gemaakt van het hoogteverschil tussen de IJdoornlaan en Banneplein. De parkeergarages zijn onder de woonblokken 1 t/m 4 gesitueerd en zijn toegankelijk via de ‘lage’ zijde van het Banneplein.
In Blok 1 is tevens een centrale fietsenberging opgenomen die plaats biedt aan 162 fietsen en scooters. Ontsluiting van de woningen gebeurt primair aan de ‘hoge’ zijde van de IJdoornlaan.

De Hoven
Tussen de woonblokken worden vanaf de IJdoornlaan groene verbindingen in aansluiting op de groene, parkachtige omgeving van het Banneplein. Het hoogteverschil van drie meter in deze hoven wordt overbrugd met landschappelijke trappen en een, voor mindervaliden toegankelijk ‘slingerpad’. De inrichting van deze openbare ruimte is door Diekman landschapsarchitecten ontworpen in eenheid met de bebouwde omgeving.
Blok 4 met eengezinswoningen aan het talud tussen de IJdoornlaan en het Banneplein (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Banneplein Blok 3 met entree tot de parkeergarage in de talud (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Project Banneplein aan de IJdoornlaan met op de voorgrond Blok 5 met huurappartementen

Het hoogteverschil in de hoven wordt overbrugd met landschappelijke trappen en een voor mindervaliden toegankelijk ‘slingerpad

Gevel van de eengezinswoningen Blok 2 aan de IJdoornlaan (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Geveldetail Blok 1 Banneplein (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Blok 3 met koopappartementen aan het talud tussen het Banneplein en de IJdoornlaan (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Credits —
Beelden
OC Graphics, BASEPHOTOGRAPHY