Nieuw Kijkduin

Nieuw Kijkduin gerevitaliseerd tot een volwaardige familiebadplaats

Opdrachtgever(s)
Fred Developers en Boele & van Eesteren
Afnemer
Syntrus Achmea (Blok B)
Locatie
Deltaplein e.o. Kijkduin, Den Haag
Ontwerp
KOW i.s.m. TconcepT, Jan des Bouvrie en Piet Boon Studio
Status
Fase 1 (blok A, B en C) opgeleverd
Adviseurs
ABT, Nieman, Innax, West 8, Seconed
Aannemer
Boele & van Eesteren
Intro —

Gefaseerde revitalisering van badplaats Kijkduin door ontwikkeling van ca. 200 koop- en huurappartementen, 17.000 m2 aan leisure-, horeca- en winkelvoorzieningen en de herinrichting van 40.000 m2 openbare ruimte.

Lees meer
Het nieuwe Kijkduin Bad is een ontwikkeling gelegen tussen het Atlantic hotel en het appartementengebouw Zeehaghe. Het stedenbouwkundig plan Kijkduin Bad kent diverse sfeergebieden. Door het toevoegen van een sterk woonprogramma en een aantal voorzieningen wordt de levendigheid vergroot.

Het nieuwe Kijkduin Bad krijgt een autovrije kern met intieme straatjes en interessante pleinen. De nieuwe voorzieningen bestaan uit winkels, horeca, strand- en duingerelateerde vrijetijdsactiviteiten en toeristische recreatieve attracties. Bezoekers moeten er 365 dagen per jaar comfortabel en beschut kunnen verblijven en winkelen.

Stedenbouwkundige uitwerking programma
De woongebouwen zijn alzijdig georiënteerd wat de levendigheid vergroot. De oriëntatie (uitzicht en bezonning) geeft aanleiding de woonblokken een verschillende uitstraling te geven.

De afstand tussen de bouwblokken wordt zowel bepaald door doorzichten vanaf straatniveau, als vanuit de woningen. De straten en pleinen krijgen een maat, die in verhouding staat tot de omliggende bebouwing en de functie van de openbare ruimte.

De commerciële plinten variëren in hoogte afhankelijk van het programma. Aan de zee zijde zijn ze 2-laags (winkels aan de promenade en horeca aan de verhoogde boulevard). De onderbouw aan de Deltastraat bestaat uit 1 laag met commercieel programma Uit de winkelpromenade zijn er via trappen en publieke liften verbindingen naar de boulevard. De winkelpromenade loopt parallel aan de boulevard.

Architectuur
Het nieuwe Kijkduin Bad heeft een hoog ambitieniveau. Zeeklimaat-bestendig materiaalgebruik, verticaliteit en plasticiteit geven een bepaalde robuustheid, terwijl aan de andere kant door hoge raamopeningen lichtvoetigheid ontstaat. Dit samenspel en de verschillende architectuur van de verticale panden geeft een afwisselend beeld. Door binnen een lichtkleurig palet te blijven wordt samenhang bedwongen. Het beoogde gevarieerde gevelbeeld wordt gewaarborgd door met meerdere architecten in workshopverband te ontwerpen, waarbij samenhang een belangrijk thema is. De eerste te ontwikkelen bouwblok zijn een zestal architecten van een viertal bureau’s betrokken geweest. De opgedane ervaring zal het verdere verloop van de architectenkeuze bepalen in de toekomstige ontwikkeling.

Gefaseerde uitvoering
Plan NieuwKijkduin wordt in drie fases uitgevoerd. In het voorjaar van 2018 is begonnen met de uitvoering van de eerste fase met de blokken 1A Poniente (koop) en 1B Vendaval (huur) en een deel van de parkeergarage. Inclusief de commerciële ruimte in de plint met de foodmarkt ‘Daily Taste’, winkels en restaurants.
Gebouw Poniënte met op de achtergrond Vendaval en Gregale (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Geveldetail Poniënte (foto BASEPHOTOGRAPHY)
Vendaval en Gregale aan het Deltaplein Nieuw Kijkduin met op de achtergrond Poniënte (foto BASEPHOTOGRAPHY)

Het beoogde gevarieerde gevelbeeld wordt gewaarborgd door met meerdere architecten in workshopverband te ontwerpen, waarbij samenhang een belangrijk thema is.

Impressie Vendavale en Gregale met foodmarket Daily Taste in de plint
Impressie overview Nieuw Kijkduin
Impressie foodmarkt ‘Daily Taste’
Credits —
Beelden
impressies CIIID, foto's BASEPHOTOGRAPHY