Casa Vita

Houtbouw in een sociale en groene leefomgeving in Pijnacker

Opdrachtgever(s)
Gemeente Pijnacker-Nootdorp, De Goede Woning
Locatie
Meidoornlaan, Pijnacker
Ontwikkelaar
Blauwhoed Ontwikkeling
Ontwerp
KOW
Adviseurs
Urban Synergy, Hout & Visie
Status
In uitvoering
Aannemer
Giesbers Wijchen
Intro —

KOW heeft samen met ontwikkelaar Blauwhoed en Urban Synergy de tender voor de ontwikkeling van de voormalige Stanislas locatie gewonnen. Op het terrein gaan we 100 appartementen in hout realiseren. Met aandacht voor actuele thema’s als ‘toekomstgericht’, ‘langer thuis’, ‘inclusiviteit’ en ‘gemengd wonen’ is invulling gegeven aan de ontwikkelingsopgave op deze locatie.

Lees meer
natuurlijk. stedelijk. leven.
Een gezonde woon- en leefgemeenschap, dat is het uitgangspunt van Casa Vita. Met een mix aan prijsklassen voor een brede doelgroep kunnen zowel jong als oud hier een nieuwe woonplek vinden. In het plan zijn er volop mogelijkheden om elkaar in de parkzone of gedeelde binnentuin te ontmoeten en te bewegen. Maar ook in de gedeelde huiskamers en in de kas bij de groenzone komen buren elkaar tegen. Gezondheid en het stimuleren van sociale interactie staat in het plan voorop.

Casa Vita bestaat uit twee gebouwen, geplaatst in het parkachtige landschap als ‘scherven in het groen’. We maken gebruik van een circulair materialenpalet. Dit hebben we tot in het kleinste detail willen doorvoeren. De materialen worden zoveel als mogelijk mechanisch bevestigd of losmaakbaar in elkaar gezet. Hierdoor is hergebruik in de toekomst eenvoudiger.

Gericht op de toekomst wordt Casa Vita gebouwd in hout. Gebouwen in hout zijn zeer duurzaam, slaan CO2 op en zorgen voor een gezond binnenklimaat. Wonen in een omgeving van natuurlijke materialen zorgt aantoonbaar voor een gezondere en bewuste leefstijl.

De circulariteit en duurzaamheid in het plan worden visueel zichtbaar door het gebruik van houten gevels en vloeren en de integratie van groen in de gevel.

Co-creatie en participatie
Samen met de toekomstige bewoners, omwonenden, woningcorporatie Rondom Wonen en de gemeente Pijnacker-Nootdorp wordt het plan de komende tijd verder uitgewerkt. In verschillende co-creatie sessies wordt er gewerkt aan een buurt waarin ‘eigenaarschap’ al vanaf de basis verankerd is. Een buurt waar men trots op is en blijft.

Buitenruimtes met hun eigen karakter
De verschillende groene plekken lopen geleidelijk in elkaar over. Het ruimtelijke en open karakter geeft gebruikers het gevoel dat deze in gebruik kan worden genomen voor verblijven, spelen en ontmoeten. privé naar openbaar worden zorgvuldig vormgegeven. De gebouwen zijn met de voordeuren, gemeenschappelijke ruimtes en buitenruimtes op de openbare ruimte gericht en daarmee verbonden. Bij de balkons en bredere galerijen is een fraaie overgang ontworpen met een subtiel vormgegeven hekwerk en geïntegreerde plantenbakken. De beplanting in deze bakken zorgt voor een groene uitstraling van het gebouw en voor voldoende privacy op de balkons.

Klimaatadaptief en natuurinclusief
Het gebied wordt klimaatbestendig, waterrobuust, natuurinclusief en biodivers ingericht. Het hemelwater wordt tijdelijk tijdelijk opgevangen en vertraagd afgevoerd bij bloemrijk ingerichte wadi’s aan alle zijdes van de woonblokken. De nieuwe bomen worden op strategische plekken geplaatst bij zitplekken langs wandelpaden, gemeenschappelijke binnentuin en buurtkamer. Deze zorgen voor verkoeling, verlagen de gevoelstemperatuur en vergroten de verblijfskwaliteit. Een toevoeging van een rijke variatie aan bomen, onderbeplanting en gras zorgt voor gelaagdheid aan beplanting en draagt bij aan het vergroten van de lokale biodiversiteit.

Gierzwaluwen, huismussen en verschillende soorten vleermuizen maken dankbaar gebruik van de natuurinclusieve maatregelen die zijn genomen bij Casa Vita.

Programma en gebouwenstructuur
We realiseren een divers woonprogramma met een mix van sociale huurappartementen, middeldure- en dure koopappartementen in twee bouwdelen, die ogen als één architectonische eenheid. In het noordelijke blok brengen we het sociale huur programma van Rondom Wonen onder. Hierin realiseren we in totaal 33 doorzonappartementen met een representatieve en groene galerij aan de binnenzijde en balkons aan de parkzijde. Alle woningen hebben daarmee uitzicht op het park.

Het zuidelijke blok bevat 63 appartementen in diverse afmetingen en verschillende typologieën. Ze variëren van kleine starterswoningen vanaf 47 m2 tot ruime penthouses tot 125m2. Iedere positie en oriëntatie heeft zijn eigen kwaliteit. Zo biedt het plan ruimte aan woningen op het maaiveld met een voortuin aan de rustige groenstrook ten zuiden, woningen aan het publieke dek en woningen op de verdieping met bijzondere buitenruimtes en zicht op de groene as.

Het kloppend hart: de huiskamers
Sociale duurzaamheid is één van de belangrijke uitdagingen van de toekomst. Om die reden vormt dit een integraal onderdeel van onze ontwerpvisie. Als ruimtelijk middel ontwerpen we een levendige plint met flexibiliteit. Hier kunnen verschillende voorzieningen worden opgenomen die in de tijd kunnen veranderen. Huiskamers gelden als ontmoetingsruimte en bevinden zich aan beide uiteinden van de groene as en bevorderen hiermee de sociale interactie aan de parkruimte. De indeling wordt gedurende co-creatie met de toekomstige bewoners en corporatie bepaald. Denk hierbij aan een spelletjesruimte, yogaruimte of gedeelde keuken of in de toekomst wellicht tijdelijke pop-up voor een fysiotherapeut.

Wonen met een twist
Door de hoekverdraaiing in het bouwblok hebben de woningen aan de Meidoornlaan een parallellogram als grondvorm. Dit biedt de bewoner een bijzonder uitzicht op de groene loper van de Meidoornlaan. Waar in een orthogonaal appartement de kameropstelling steevast geprojecteerd staat richting de televisie, maken wij nu de bewoner deelgenoot van wat er buiten gebeurd.

Wonen in een houten gebouw
Met Casa Vita maken we een gezonde leefomgeving voor nu, maar ook denken we aan de toekomst. Daarom gaan we bouwen in hout. Gebouwen in hout zijn zeer duurzaam, demontabel en bovendien herbruikbaar in de toekomst. Wonen in een natuurlijk vormgegeven omgeving zorgt aantoonbaar voor een gezondere en bewuste leefstijl.
Principe Casa Vita in relatie met de omgeving
Impressie Casa Vita vanaf het balkon
Overzicht woningtypes, gezamenlijke huiskamers in rood
Impressie Casa Vita aan de Meidoornlaan

Een groene omgeving waar je gelukkig en gezond kan leven. Waar je samen met de buurt zorgt voor en uitkijkt naar een ander. Dat is Casa Vita.

Principe constructie
Impressie Casa Vita aan het dek boven parkeren

De woningen hebben een parallellogram als grondvorm. Hierdoor richt de opstelling het appartement zich niet op de TV maar op de groene loper van de Meidoornlaan.

Parallellogram als grondvorm richt zich op de buitenruimte
Impressie Casa Vita van binnen naar buiten
Credits —
beelden
Erik Stuit & KOW