De Wielewaal

Huisvesting en voorzieningen verstandelijk gehandicapten in Rotterdam

Opdrachtgever
ASVZ Zuid West
Locatie
Aarnoudstraat e.o. Charlois, Rotterdam
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
Smit Westerman, Grontmij
Intro —

De opgave bestaat uit het realiseren van vernieuwende huisvesting voor 102 verstandelijke gehandicapte cliënten van zorgaanbieder ASVZ in de wijk in Charlois, Rotterdam. Onderdelen zijn het stedenbouwkundig plan, een centrale voorzieningengebouw en 9 woningen voor 17 woongroepen.

Lees meer
De structuur van de bebouwing staat los van de direct omliggende bebouwing en heeft een open karakter. Voor het voorzieningengebouw ligt een parkje. Het gebouw heeft op de begane grond open, terugliggende hoeken. Dit begeleidt de route naar en van de dijk en richting de wijk.

De woningen staan los in het groen in een vast ritme waardoorheen een informele wegenstructuur loopt. om het open karakter niet te verstoren zijn de parkeerplaatsen zoveel mogelijk gesitueerd aan de rand van het gebied.
Therapeutisch zwembad met in hoogte verstelbare bodem
Doorsnede en plattegrond begane grond voorzieningengebouw Wielewaal
Credits —
Afbeeldingen
KOW