Green Light Blue Circle Kavel N

Groen en energie producerende gebouwen in ontwikkeling Sloterdijk

Opdrachtgever
BPD Regio Noord-West, gemeente Amsterdam
Locatie
Kavel N, Sloterdijk, Amsterdam
Ontwerp
KOW i.s.m. Border Architecture
Status
Studie
Adviseurs
RRog, Buro bouwfysica, Boomkwekerij Ebben, LGem, Schouten Energy
Intro —

Ontwerp voor twee zeer duurzame gebouwen: Framework (35 meter hoog) en Green Light (70 meter hoog) met een divers woon- en maatschappelijk programma en twee pocketparken.

Lees meer
“We erven de aarde niet van onze voorouders, we hebben haar in bruikleen van onze kinderen.”

De Amsterdamse ambities voor Tender Kavel N in Sloterdijk op het gebied van duurzame energie, schone lucht, een circulaire economie en een klimaatbestendige stad krijgen vorm in de twee innovatieve, groene en groen-producerende gebouwen van Green Light - Blue Circle. Daarnaast draagt Green Light - Blue Circle bij aan een leefbare en sociale stad door ontmoeting te faciliteren.

Uniek in architectuur en programma
In het ontwerp wordt ingespeeld op de contrastrijke omgeving van Sloterdijk. Ontwikkelaar BPD heeft hiertoe samenwerking gezocht met KOW en Border Architecture met als resultaat twee contrastrijke gebouwen die elkaar en de omgeving versterken; ‘Green Light’ van KOW en ‘Framework’ van Border.

Green Light - Blue Circle weerstaat de harde stedelijkheid van Sloterdijk en respecteert de positie van de mens hierin. De kracht zit hem in het contrast: tussen robuust en verfijnd, tussen grijs en groen, tussen reuring en rust en tussen bestaand en nieuw. De rustgevende werking van water en groen hebben we voelbaar gemaakt in gebouw en openbare ruimte. We hebben eigentijdse woon-werkgebouwen ontworpen vanuit een duurzame circulaire gedachte. De gebouwen wekken energie op maar produceren ook nieuwe grondstoffen en scheppen nieuw leven. Beide gebouwen brengen dit op hun eigen manier tot uitdrukking.

Green Light: baken van duurzaamheid
Green Light bestaat uit een robuuste basis met daarboven een toren van 70 meter hoog. Door de vele gevelbeplanting, groene daken en de in het oog springende kassen op het dak, is de toren van veraf herkenbaar als baken van duurzaamheid in Sloterdijk. Het is opgebouwd uit schijven die zich op verschillende manieren plooien en daarmee ruimte of massa scheppen. In de gevel plaatsen we PV panelen en hergebruiken we gespleten betontegels. Hierdoor ontstaat een tactiel en rotsachtig volume als voedingsbodem voor mosbegroeiing. van de verticale schijven met diversiteit door verschillende blok- en korrelgroottes, perforaties en invullingen. In deze plint worden 3-laagse ‘loodswoningen’ gerealiseerd van 180 m2. De onderste laag met 4 m1 hoogte maakt flexibele invulling mogelijk en is geschikt voor kleine bedrijven aan huis. Entrees en werkruimte op dit maaiveldniveau dragen bij aan een levendige straat. Deze woningen hebben hun buitenruimte op het ‘tweede maaiveld’, het dak van de plint.

Learning Lab
In deze plint ook ruimte voor het ‘Learning Lab’, een multifunctionele ruimte aan de hoofdentree waar is iedereen welkom is om te kijken naar de algen, vijvers, kassen en tuinen. En waar we met studenten, bewoners en ondernemers het gebouw monitoren, kennis delen en oplossingen bedenken voor een betere, gezondere stad.

De binnenwereld
De toren wordt in het ontwerp opgetild uit de onderbouw. In de uitgeholde ruimte ontstaat hierdoor extra maaiveld en een ‘binnenwereld’. Een spannend gebied met hoogteverschillen, waterpartijen, een viskweekvijver en veel groen. Zonlicht en gefilterde water stroomt hier vanaf het tweede maaiveld via een watermuur terug naar de pocketparken Waterplein en Stadsbos.

Geluidsbelaste toren, baken in de Brettenzone
In de toren is het geluid op sommige plekken 35 dB boven de grenswaarde. Dit was voor ons een belangrijk uitgangspunt in het ontwerp. Tussen de schijven ontstaan uitgeschoven geluidsluwe buitenruimtes. Naarmate de woningtypologie verandert, verandert het patroon van deze ‘doosjes’. Hiermee benadrukken wij de individuele woningen en de gewenste kleinere maat in de architectuur. In de toren komen 1- en 2-laagse ‘loftwoningen’ variërend van 50 tot 120 m2 waaronder 40 middeldure huurwoningen. Hierdoor blijft BPD verbonden aan het woongebouw én beheer en onderhoud van gebouw en het bijbehorend groen. Aan de gevel komen verticale privétuinen met voorgekweekte beplanting, welke vanaf het dak worden bevloeid met het zelfvoorzienend Vertuss-systeem.

Op het dak van de toren komt een waterbassin voor het opvangen en zuiveren van water, gemeenschappelijke groentetuinen, kleine stadslandbouw en kassen waarin algen worden gekweekt. Deze kassen vormen de bekroning van Green Light en zijn ‘s avonds met groen LED verlicht; als duurzaam baken in de Brettenzone.

Algen voor een duurzame stad
Green Light wordt het eerste algenproducerende gebouw in Nederland. De kweek van deze algen levert een belangrijke bijdrage aan het verduurzamen van de samenleving. Door milieuvriendelijke productie van grondstoffen en voedingsmiddelen, als afvalverwerkers en door het produceren van schone lucht. De producten van algen worden verwerkt en verkocht binnen Green Light - Blue Circle. Bewoners, bezoekers en onderzoekers volgen in het Learing Lab het proces.

De algen worden geproduceerd in een gesloten systeem van ronde photobioreactor-buizen buizen. Het totaal van 5,2 km aan buizen is in het ontwerp opgenomen in de kassen en aan de gevel van het Learning Lab. Door de buizen stroomt 12.000 liter algenwater welke per jaar zo’n 1.400 kilo spirulina produceren.

Biodiversiteit voor mens, plant en dier
In Green Light - Blue Circle is plek voor mens, plant en dier. Beide gebouwen hebben gevels waar struiken of bomen groeien. Op het dak van de hoge toren komen groentetuinen en kleine stadslandbouw. Op het lage dak groeien helofyten, waterplanten die het grijze water van de bewoners zuiveren. Dit water wordt o.a. gebruikt voor de productie van algen en voor de visvijvers. Deze vissen worden gevoerd met de geproduceerde algen (Omega3). De vissenpoep kan weer gebruikt worden voor de bemesting van de groenten.

In het wormenhotel wordt organisch afval van bewoners omgezet in hoogwaardige compost voor de groentetuinen. De gebouwen en de pocketparken bieden nest- en schuilmogelijkheden voor insecten en vogels met bijendrachtplanten, bijenhotels en nestkasten voor de huismus en de gierzwaluw.

Circulair watersysteem
Green Light - Blue Circle is ingericht op een circulair watersysteem binnen een ecosysteem; het brengt zo min mogelijk water naar het riool en beperkt het gebruik van drinkwater. De gebouwen hebben een apart afvoersystemen voor hemelwater, voor zwart water en voor grijs water. Het watersysteem vormt een (bijna) gesloten Blue Circle. Waarbij het riool alleen belast met ‘zwarte water’ uit het toilet. Dit is slechts 15% van het water dat normaal gesproken naar het riool gaat.

Materiaalgebruik met minder grondstoffen
Circulair bouwen verbruikt minder grondstoffen en heeft een prettige uitstraling. Via Oogstkaart.nl is het steeds makkelijker om herbruikbare materiaal te vinden in grote hoeveelheden.
In Green Light - Blue Circle gebruiken veel van deze materialen; hout, kozijnen, bakstenen en gespleten betontegels krijgen een duidelijk zichtbare plek op de gevels.

Door te bouwen in hout maken we gebruik van de grote opslagcapaciteit van CO2 in hout en verminderen zo de CO2 uitstoot.
Principe waterverwerking Green Light - Blue Circle
Zuidgevel Framework en Green Light (links) en Oostgevel Green Light (rechts)

Groen, groener, groenst; volop bomen en planten en ook nog productie van groen.

Aansluiting ‘Green Light’ en ‘Framework’ aan het pocketpark Waterplein
Woningtypes Green Light
Credits —
Afbeeldingen
KOW