Het Prisma

Locatie componeert transparant en duurzaam hoofdkantoor voor Arcade in Naaldwijk

Opdrachtgever(s)
Stichting Arcade Wonen
Locatie
Stokdijkkade, Naaldwijk
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
Geelhoed, Verkaart en Kuijpers
Aannemer
WEBA Bouwbedrijf (in bouwteam)
Intro —

KOW heeft voor woonstichting Arcade een iconisch nieuw hoofdkantoor ontworpen met 5.300 m2 kantoorruimte + woonwinkel, ondergrondse parkeergarage met 48 parkeerplaatsen

Lees meer
De architectuur van het diamantvormige nieuwe hoofdkantoor van Arcade staat in contrast met de bestaande bebouwing aan de Stokdijkkade. Hoewel deze verschijningsvorm op het eerste gezicht niet doet vermoeden, houdt het gebouw wel degelijk rekening met de omgeving.

Stedenbouwkundige aanknopingspunten
De locatie is bijzonder; op de bouwkavel zijn tussen de bestaande bebouwingen door karakteristieke gebouwen van Naaldwijk goed waarneembaar. Dit gegeven is gebruikt voor het hoofdconcept van het gebouw.

In het functionele interieur is, rondom een centrale atrium, een route verwerkt die een opeenvolging van uitzichten biedt op de belangrijkste iconen van Naaldwijk: de Oude Kerk, de Watertoren, de Sint Adrianuskerk en het nieuw te bouwen gemeentehuis. Het gebouw wordt hiermee contextueel verankerd op de locatie.

Vorm in een vorm
De posities van deze zichtlijnen verklaren de prismavorm van het gebouw. Door de aaneenschakeling van deze vlakken is de ruimtelijke hoofdvorm van het gebouw ontstaan. De functionele configuratie van het interieur wordt als het ware geprojecteerd in de gevel en vormt een onderdeel in de ruimtelijke beleving van het exterieur.

Constructie
Het gebouw heeft een stalen hoofddraagconstructie. De beeldbepalende diagonalen achter de glazen gevels verzorgen de stabiliteit van het bouwwerk. Hiermee wordt maximale transparantie bereikt in het interieur. De vele open ruimten, doorzichten, vides en het atrium bevorderen de samenwerking tussen de gebruikers onderling en de communicatie naar de klanten.

Materialisatie en duurzaamheid
Transparantie van de organisatie, laagdrempeligheid, het werkklimaat, daglicht en duurzaamheid zijn belangrijke aspecten uit het Programma van Eisen voor het hoofdkantoor voor Arcade. Deze eisen hebben de keuze van het gevel- en installatieconcept bepaald.

Een relatief hoog flatgebouw uit de jaren ´60 aan de overkant van de bouwkavel zorgt ervoor dat de Stokdijkkade donker en zwaar van karakter is. Elk nieuwe ontwikkeling aan deze belangrijke toegangsweg naar het centrum van Naaldwijk is een kans om de Stokdijkkade weer een licht, luchtig en representatief impuls te geven.

Voor maximale daglichttoetreding en transparantie heeft het gebouw een volledig glazen gevel. Voor 70% van de geveldelen is gekozen voor een dubbele huid en de overige 30%, aan de noordzijde, een conventionele vliesgevel.

In combinatie met dit gevelconcept is, voor een comfortabele temperatuurregeling, gekozen voor volledige betonkernactivering gekoppeld aan een WKO installatie. Het atrium wordt verwarmd middels de warme retourlucht uit de kantoorvertrekken en fungeert in de winter als een warmtebuffer.

De karakteristieke daklijn van het gebouw is mede ontstaan ten gevolge van de hoek en oriëntatie van de pv cellen op de glazen atriumkap. Groen en een interne vijver in het atrium zorgen mede voor het zuiveren van de lucht en de vochtregulering. De duurzame maatregelen leiden tot een EPC van 0,7.
Het transparante concept van Het Prisma in relatie met de omgeving
Interieur rond het atrium 2e verdieping met groene wand en glazen loopbrug

Voor maximale daglichttoetreding en transparantie heeft het gebouw een volledig glazen gevel

Entreegevel van Het Prisma aan Stokdijkkade, Naaldwijk
Interieur begane grond Het Prisma met vijver
Doorsnede met duurzame installatie concept

De karakteristieke daklijn van het gebouw is mede ontstaan ten gevolge van de hoek en oriëntatie van de pv cellen op de glazen atriumkap

Overview Het Prisma
Interieur 3e verdieping met loopbrug en staalconstructie
Credits —
Afbeeldingen
KOW (Guido Bekink)