Hooge Steenen

Herkenbaar, dynamisch & speels in Leidsche Rijn Centrum Oost

Opdrachtgever(s)
Gemeente Utrecht, Hurks Vastgoedontwikkeling B.V.
Locatie
Kavels I6 en H9, Laan van Sofia e.o., Leidsche Rijn Centrum Oost, Utrecht
Ontwerp
KOW i.s.m. SlangenHochstenbach
Status
Gerealiseerd
Aannemer
Hurks Bouw B.V.
Intro —

Ontwikkeling door Hurks van 2 gesloten bouwblokken op een ondergrondse parkeergarage met 57 duurzame herenhuizen en 18 ruime appartementen in een gezamenlijk ontwerp van KOW en SlangenHochstenbach.

Lees meer
Hurks gaat in Leidsche Rijn Centrum Oost de getenderde kavels I6 en H9 ontwikkelen. In de nabijheid van het winkelcentrum en Park Leeuwesteyn zullen 57 duurzame herenhuizen en 18 ruime appartementen op een ondergrondse parkeergarage worden gerealiseerd. De herenhuizen variëren in woonoppervlakte van 160 tot 220 m2.

Om de individualiteit van de woningen te benadrukken is het project ontworpen door vier architecten van twee architectenbureaus: KOW en SlangenHochstenbach. Met elk een eigen architectonische benaderingen op de centrale thema’s Herkenbaarheid, Dynamiek en Speelsheid. De panden in de twee blokken zijn willekeurig toegewezen aan de vier architecten. Het resultaat is een schetsontwerp waarin duidelijk het handschrift van de verschillende ontwerpers is te lezen.

Stedenbouwkundig
We hebben ons voor dit hoog stedelijk woonmilieu met gesloten bouwblokken laten inspireren door woonwijken uit de 19de eeuw, zoals in Amsterdam Zuid. Door de ambachtelijke kwaliteit en gedetailleerdheid van de gevels, de variatie binnen een samenhangend geheel en de menselijke maat zijn deze woonmilieus na meer dan 100 jaar nog steeds erg geliefd.

De grotendeels 4-laagse herenhuizen zijn zo uitgewerkt dat de onderste twee verdiepingen ruimte bieden voor thuiswerken of aan huis gebonden beroepen en dragen zo bij aan een levendig straatbeeld. Op de kruising van de twee kavels komt een hoogteaccent van twee extra lagen. Architectonisch is dit hoogteaccent verfijnd uitgewerkt met een rijke detaillering in baksteen in verschillende verbanden en natuursteen accenten. Door in de plint op deze hoek een commerciële functie te geven ontstaat aan het F. Carreplein een buurtcafé.

Typologie van diversiteit in vorm en functie
De bouwblokken zijn opgebouwd uit apart herkenbare panden. De architectuur van de panden onderling is divers maar heeft een duidelijke samenhangende compositie. De diversiteit van deze panden wordt versterkt door de panden met de helling mee te laten verspringen. Aan de parkzijde (Athenestraat/Parklaan) is de korrel fijn, iedere woning heeft een eigen en unieke dakhoogte. Iedere woning in de Athenestraat is daardoor vanuit het park als unieke woning leesbaar.

Zachte overgangen in de binnentuin
Alle grondgebonden woningen hebben een ruime privétuin aan de binnenzijde van het bouwblok op de ondergrondse parkeergarage. Naast een privétuin is er in blok H9 een zachte overgang naar de gedeelde binnentuin. Hier is ruimte voor een buurtmoestuin, samen spelen en het houden van een buurtbarbecue. Deze groene binnentuin is een mooi tegenwicht tegen de steenachtige straten en buitenzijde van het blok. De bijzonder vormgegeven en opengewerkte poorten geven vanuit de straten al een kleine doorkijk naar de zachte groene binnenwereld.
Situatie met linksonder Kavel I6 en rechtsboven Kavel H9
Impressie gevel Athenestraat in aansluiting op Park Leeuwesteyn
Impressie appartementenblok vanaf het Carréplein richting Park Leeuwensteyn

Vanuit het park ervaar je de rijkheid van de architectuur, en voelt dit blok door het verspringende daksilhouet alsof het op natuurlijke en speelse wijze tot stand is gekomen

Impressie gevel aan de Athenestraat
Impressie Laan van Sofia, richting Carréplein
Credits —
Impressies
Wax