IKC Clematislaan

Onderwijsgebouw met zorg in Gouda

Opdrachtgever
Stichting Klasse (De Ark) en Gemiva SVG Groep
Locatie
Clematislaan, Gouda
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
VandeLaar, ValstarSimonis, Innax, DGMR en bureau Bijkerk
Hoofdaannemer
Van Wijnen
Intro —

Hoogniveau renovatie met uitbreiding van na-oorlogs onderwijsgebouw aan de Clematislaan in Gouda. Met 14 groepen basis en voortgezet Speciaal Onderwijs (cluster 3), 9 groepen voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, ondersteunende zorgfuncties en een therapeutisch bad. De totale BVO is 5.850 m2.

Lees meer
Samenwerking Klasse en Gemiva
Vanuit stichting Klasse bestaat de wens om de vestigingen van ‘De Ark’ voor het Speciaal Onderwijs (SO) en het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) samen te voegen in één gebouw. Tevens is er vanuit Gemiva SVG Groep de wens om hun dagcentrum voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand, een verstandelijke of meervoudige beperking te koppelen aan het speciaal onderwijs van stichting Klasse. Door deze samenwerking kunnen beide organisaties meer gebruik maken van elkaars dagprogramma en expertise.

Bestaand onderwijsgebouw Clematislaan
Na oplevering van de nieuwe vestiging van het Driestar college in 2017 is het onderwijsgebouw aan de Clematislaan leeg komen te staan. De gemeente Gouda heeft het initiatief genomen om dit gebouw aan te wijzen als locatie om de samenvoeging van De Ark en Gemiva mogelijk te maken.

Tevens kan door hergebruik van het bestaande pand aan een belangrijke wens van de gemeente Gouda worden voldaan om leegstaande gebouwen te transformeren en een herbestemming te geven.

De Nieuwe Clematis
Uit ons onderzoek blijkt dat de structuur van het huidige hoofdvolume is goed geschikt voor het programma van de nieuwe gebruikers. Handhaving van de bestaande laagbouw aan de zijde van de Clematislaan ligt minder voor de hand. Daarom is er voor gekozen om de 1-laagse laagbouw van 1.350 m2 BVO te vervangen voor compacte 2-laagse nieuwbouw van 1.400 m2 BVO.

Programma
Het gerenoveerde hoofdvolume gaat onderdak bieden aan van 6 groepen van het Speciaal Basis onderwijs (Cluster 3), waarvan 2 groepen voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het Speciaal Voortgezet Onderwijs krijgt ruimte voor 8 groepen in het gebouw. Verder bestaat het programma van De Ark uit praktijklokalen voor techniek, tuinieren, koken en detailhandel, een snoezelruimte en een multifunctionele bijeenkomst- en sportruimte.

Het programma van Gemiva wordt grotendeels ondergebracht in de aangrenzende nieuwbouw. Met 9 groepen voor kinderen met een verstandelijke of meervoudige beperking, waarvan 1 groep bestemd voor tieners van 12 tot 16 jaar. De groepsruimtes worden ingericht met grote algemene ruimte, een ruimte voor Algemene Dagelijkse Lichamelijke verzorging (adl) en een rustruimte. Verder in het programma een snoezelruimte, een ruimte voor motoriek en een therapeutisch bad met in hoogte verstelbare bodem.

De Ark en Gemiva gaan samen gebruik maken van de aanwezige ondersteunende zorgfuncties logopedie, fysiotherapie, ergonomie en een ontwikkelingspsycholoog.

Architectuur
Het bestaande gebouw heeft de kenmerkende architectuurstijl uit de jaren ’70; samengestelde volumes, horizontale raampartijen, verspringende borstweringhoogtes en geel metselwerk met betonnen gevelbanden.

De transformatie geeft de mogelijkheid om het gebouw weer toekomstbestendig te maken. De lichtgrijs gestucte gevelisolatie en de warmgrijze nieuwe aluminium kozijnen geven het gebouw een heldere, frisse uitstraling en met een minimale warmtetransmissie. De gevel van de nieuwbouw en van het bestaande bouwdeel worden op dezelfde wijze opgebouwd, waardoor het oude en het nieuwe gebouwdeel tonen als één geheel.

Tussen de kozijnen worden de penanten voorzien van blauwe en oranje panelen. Blauw voor De Ark en oranje voor Gemiva, waardoor het onderwijsgebouw ook een eigen identiteit en herkenbaarheid krijgt.

Duurzaam en gezond
Het vernieuwde onderwijsgebouw wordt duurzaam, gezond en toekomstbestendig. Door het hoofdvolume niet te slopen en veel van de bestaande constructie en indeling her te gebruiken wordt niet alleen veel materiaal bespaard, maar wordt door het beperken van transportbewegingen ook de CO2 uitstoot sterk gereduceerd ten opzichte van sloop/nieuwbouw.

De nieuwe Clematis is goed geïsoleerd en wordt LT verwarmd en gekoeld via een lucht warmtepomp. De PV-panelen op het dak voorzien in een groot deel van de gebouwgebonden elektriciteit. De gebalanceerde ventilatie is CO2 gestuurd en voorzien van WTW, waarmee de onderwijsruimtes voldoen aan de eisen ‘Frisse School’ Klasse B.

Met de verduurzaming en uitbreiding van de Nieuwe Clematis wordt een speciaal gebouw voor speciale kinderen gerealiseerd.
Bestaande bebouwing met te behouden hoofdvolume en te slopen laagbouw
Praktijklokaal Speciaal Voortgezet Onderwijs
Isometie begane grond en verdiepingen met indeling De Ark en Gemiva

Met de verduurzaming en uitbreiding van de Nieuwe Clematis wordt een speciaal gebouw voor speciale kinderen gerealiseerd.

Geveldetails nieuwbouw deel (links) en revitalisatie (rechts)
Oostzijde Nieuwe Clematis met bestaand en nieuw deel
Leerplein Speciaal Voortgezet Onderwijs
Zuidzijde De Nieuwe Clematis
Credits —
Afbeeldingen
KOW, BASE Photography