IKC De Avonturier

Integraal kindcentrum in Vught Zuid combineert functies en gebouwen

Opdrachtgever(s)
Gemeente Vught & stichting Leijestroom
Locatie
Lidwinastraat/Brabantlaan, Vught
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd, 2018
Adviseurs
Boink, Goudstikker-De Vries, Laride bouwmanagement
Aannemer
Bouwbedrijf BMV
Intro —

Nieuwbouw Integraal Kindcentrum Vught Zuid, met fusieschool De Baarzen en De Wieken, Kinderopvang Partou, Buitenschoolse opvang, Stichting Peuterspeelzalen Vught, een sporthal en een koppeling met het aanwezige Jongerencentrum De Elzenburg, totaal bvo van 5.000 m2. Buitenruimte met een centraal entreeplein, verschillende 'natuurlijke' speelplekken en een sportveld.

Lees meer
In overleg met de zes gebruikers hebben we de programma’s van de gefuseerde basisscholen De Baarzen en De Wieken, de kinder- en buitenschoolse opvang van Partou, de peuterspeelzaal van SPV, de gemeentelijk sporthal en het bestaande Jongerencentrum De Elzenburg uitgewerkt, op elkaar afgestemd en vertaald in een integraal ontwerp. KOW heeft als beheerder en coördinator het ontwerp uitgewerkt van SO t/m bestek in BIM Revit tot op niveau LOD 400 met de modellen van KOW, de constructeur en installatie-adviseur.

Stedenbouwkundig
In het IKC De Avonturier komt een sporthal van 2.100 m2 en een onderwijsgebouw van 2.900 m2 BVO. Bij het stedenbouwkundig ontwerp is zorgvuldig gekeken naar hoe het relatief forse volume van het IKC zo goed mogelijk kon worden ingepast. Mét behoud van de drie monumentale bomen op het terrein. De sporthal is in het midden ingeklemd tussen de school en het bestaande jongerencentrum. Tussen de drie volumes ligt een centraal plein met de entrees van de school, de sporthal en het jongerencentrum. Op dit plein komen ook speelplekken met ‘natuurlijk spelen’ voor de midden- en bovenbouw en een fietsenstalling voor het gehele IKC.

Unitonderwijs
Het IKC gaat onderwijs verzorgen aan ca. 500 leerlingen van 0-13 jaar in een gedeelde visie op het gebied van leren en ontwikkelen. Het onderwijsgebouw is ontworpen voor ‘unitonderwijs’ zonder klaslokalen. Dit unitonderwijs met de vier basisgroepen ‘peuters/kleuters’, onderbouw, midden- en bovenbouw sluit beter aan bij de ontwikkeling van het individuele kind. De leerlingen kunnen in de kookstudio, de speciale muziek-, creativiteit- of techniek/lab-ruimte hun eigen talenten gaan ontdekken.

Het onderwijsgebouw is georganiseerd rondom het atrium aan de hoofdentree. Via deze centrale ruimte worden alle onderdelen van het kindcentrum ontsloten en komt er veel daglicht het hart van het gebouw binnen.
Het atrium wordt de huiskamer van het kindcentrum. Met de schoolbieb en een te openen podiumaccommodatie voor zo’n honderd leerlingen. Voor grotere groepen kan worden uitgeweken naar het bestaande en aangrenzende jongerencentrum De Elzenburg.

Om de kleinschaligheid in de beleving en het gebruik te realiseren heeft het gebouw behalve een hoofdentree aan het plein ook nevenentrees voor kinderopvang aan de zuidkant en de onderbouw aan de noordzijde. Deze entrees geven toegang tot eigen buitenspeelruimte ‘natuurlijk spelen’. Hiermee maakt het gebouw aan al haar zijden contact met de omringende ruimte en wordt het open karakter van het centrum benadrukt.

In aansluiting op het jongerencentrum
Het nieuwe kindcentrum en de sporthal zijn via een centrale ontsluiting verbonden met het bestaande jeugd- en jongerencentrum De Elzenburg. Er wordt door het IKC en de sporthal bewust gebruik gemaakt van de al aanwezige ruimtes in het jongerencentrum. Zo beschikt De Elzenburg over een podiumlocatie voor alle 500 leerlingen van De Avonturier, wordt het overblijven er geregeld en gaat de foyer van het centrum ook dienen als kantine voor de sporthal.

Architectuur
De architectuur van de sporthal en het kindcentrum sluit aan bij de vormgeving van het bestaande jongerencentrum. Hiermee wordt het idee versterkt dat alle bouwdelen één groot, samenwerkend, geheel vormen. Het jongerencentrum bestaat uit wit gestucte gevels, houten gevelbekleding en verdiepingshoge glasvlakken. De sporthal wordt voorzien van een patchwork van witte en lichtgrijze stalen gevelplaten met verschillende verticale profilering. De hoogte van de hal wordt visueel verkleind door deze te verdelen in een aantal horizontale banen. Aan de plein kant komt de houten gevelbekleding en glas van het jongerencentrum terug. Het kindcentrum wordt in een lichte baksteen uitgevoerd in verschillende metselwerkverbanden. Tussen de grote vensters, die overvloedig daglicht in het gebouw toelaten, worden de penanten voorzien van een schakering van verschillende op elkaar afgestemde kleuren. Hiermee krijgt het kindcentrum zijn eigen identiteit en herkenbaarheid.

Interieur
De lichte en natuurlijke materialen zijn van buiten naar binnen doorgezet, als een neutrale, generiek en flexibele basis. In het interieur worden door middel van het meubilair kleuraccenten aangebracht. De traditionele schoolstoeltjes met tafeltjes keren niet terug in het nieuwe gebouw. We hebben het kindcentrum ingericht met veel verschillende meubels, zoals glooiende banken en tafels waar ook een cirkel van gemaakt kan worden, poefjes en een treincoupeetje. Vooral voor kinderen die speciale aandacht nodig hebben is dat fijn. Ze kunnen een keer ergens anders gaan zitten en mogen meer bewegen.

Duurzaam en gezond
IKC De Avonturier is een duurzaam en gezond gebouw. De ruimtes zijn open, flexibel en eenvoudig aanpasbaar ontworpen met dubbelgrondgebruik en gedeelde functies. De aanpasbare en demonteerbare (staal)constructie van het casco is los van de buitenschil, installaties en inbouw zodat onderdelen in de toekomst eenvoudig kunnen worden vervangen.

Het gebouw is goed geïsoleerd en wordt LT verwarmd en gekoeld via een warmtepomp met een bodem WKO. Op het dak zijn 192 PV panelen aangebracht, goed voor 40% van de gebouwgebonden elektriciteit. Het kindcentrum heeft een EPC van 0,6 (bij een eis van 0,8 en 1,0).

De gebalanceerde ventilatie is CO2 gestuurd en voorzien van WTW. De onderwijsruimtes van De Avonturier voldoen aan de eisen ‘Frisse School’ Klasse B. Deze duurzame maatregelen leiden tot een gemiddelde GPR score van 8,5.
Interieur atrium De Avonturier
Entree onderwijsgebouw aan het centrale plein
Interieur kinderdagverblijf
Interieur bovenbouw De Avonturier

Het ontwerp van De Avonturier geeft ruimte aan de methode van klasloos unit-onderwijs

Onderwijsgebouw De Avonturier in een kindvriendelijke omgeving
Credits —
Foto's
Colinda van Iperen