IKC Waalcampus

Een bijzonder gebouw voor een bijzondere onderwijsvisie in ’s-Gravenzande

Opdrachtgever(s)
Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) en Okidoki Kinderopvang
Locatie
Waelpark, ’s-Gravenzande
Programma
Nieuwbouw Brede school met basisschool, KDV en gymzaal, totaal 3.300 m2 BVO
Ontwerp
KOW
Status
In uitvoering
Adviseurs
Van de Laar, Mul, HealthyBuildings, Oostelbos Van den Berg
Aannemer
Bertens Bouw
Intro —

KOW ontwerpt voor de Westlandse Stichting Katholiek Onderwijs (WSKO) en Okidoki Kinderopvang een nieuw en flexibel gebouw waarin Waalcampus aan 400 kinderen zijn nieuwe onderwijsconcept kan gaan aanbieden. We ontwerpen voor de kinderen en medewerkers een gezond, comfortabel en toekomstbestendig gebouw, waarbij ‘natuur’ en ‘verbinden’ belangrijke thema’s zijn. Een gebouw dat voelt als een tweede natuur.

Lees meer
Geen klaslokalen maar ‘Walen’
Kindcentrum Waalcampus wordt een verzamelgebouw waar kinderopvang Okidoki, basisschool Waalcampus en de gymzaal onder één dak gaan samenwerken. Het idee is dat onderwijs en opvang één logisch geheel vormen vanuit een visie, een team en een plan. Bij Waalcampus worden baby’s, peuters en kinderen tot 13 jaar in een doorgaande lijn gevolgd. Dat gebeurt niet in traditionele klaslokalen, maar in zogenaamde ‘Walen’.

Er zijn vier van deze ‘Walen’: Waal 1 (0-3 jaar), Waal 2 (3-6 jaar), Waal 3 (6-9 jaar) en Waal 4 (9-12 jaar). Er wordt zo een plek gecreëerd die kind- en ontwikkelingsgericht is. Hierbij is ruimte voor individuele verschillen, voor specifieke capaciteiten, tempo en belangstelling voor het kind. De groei en ontwikkeling kan zoveel mogelijk onbelemmerd kan plaatsvinden en het kind is zelf eigenaar van zijn of haar ontwikkeling.

Een efficiënte en doordachte driepoot
Het nieuwe gebouw is volledig naar deze onderwijsvisie ontworpen. Het gebouw bestaat uit een driepoot-vorm, waar de diverse Walen en ondersteunende functies over verspreid zijn. Door slim met de ruimte om te gaan, bijvoorbeeld door de gymzaal op de verdieping te ontwerpen en zo min mogelijk gangruimte te maken, ontstaat er een efficiënt en doordacht gebouw. Binnen elke Waal wordt de ruimte geboden die elk kind nodig heeft: open plekken waar samengewerkt kan worden, maar ook geborgen plekken waar in alle rust en stilte gewerkt kan worden. De verschillende Walen treffen elkaar in het centrale hart van het gebouw, letterlijk het middelpunt van het gebouw. Deze ruimte is optimaal ingericht om elkaar te ontmoeten, om samen te werken, om te spelen en om te eten.

Toekomstbestendige ontwerpvarianten
Het flexibele ontwerp van Waalcampus is toekomsbestendig aanpasbaar. Door de kolommenstructuur en de indeling van de klimaat- en installatiezones kan het gebouw geschikt gemaakt worden voor zowel klasloos als meer klassikaal onderwijs. Met installaties en de inbouw los van het casco kunnen onderdelen in de toekomst eenvoudig worden veranderd of vervangen. We hebben binnen onze visie een hellende- en platte dakvorm uitgewerkt. Elk met een eigen groene en natuurlijke uitstraling, beide toekomstbestendig voorbereid op de demografische ontwikkelingen van de nieuwe wijk. Bij de gekozen platdakvariant kunnen de twee beuken op de begane grond en de verdieping aan de koppen worden uitgebreid met vier extra groepsruimtes voor 100 kinderen. Bij de kapvariant konden extra lokalen worden ingebreid op zolder.

Als een tweede natuur
KOW heeft samen met de onderwijsinstellingen een leeromgeving ontworpen die aanvoelt als een tweede natuur. Kleur- en materiaalgebruik zijn geordend en ingetogen. Het idee daarbij is dat juist de onderwijsmiddelen het kind moeten stimuleren. Natuurtinten zoals beige, bruin en groen zorgen voor een aangename sfeer. Dat komt ook terug in het exterieur van de school: de bijzondere vorm van het gebouw en de structuur van het gevelontwerp maken het gebouw interessant, maar niet te druk.

Niet alleen de kleuren en materialen zijn geïnspireerd op de natuur: de natuur wordt ook daadwerkelijk betrokken in het gebouw en daar omheen. Zo zijn er nestkasten mee ontworpen in de gevels. Het gebouw biedt daarmee niet alleen onderdak aan circa 400 leerlingen, maar ook aan voor diverse vogelsoorten, insecten en vleermuizen. Daarnaast komen er ook verschillende soorten beplanting op- en aan het gebouw, een moestuin waar de leerlingen zelf in kunnen tuinieren en wordt het schoolplein zo groen mogelijk ingericht.

BENG en Frisse Scholen Klasse B
Kindcentrum Waalcampus wordt gezond, comfortabel en duurzaam. Zo wordt het gebouw voorzien van een gebalanceerd variabel ventilatiesysteem dat voldoet aan de eisen van ‘Frisse Scholen Klasse B’. Het gebouw wordt aangesloten op het warmtenet HVC en zal voldoen aan de BENG-eisen.

Werk in uitvoering
In ontwerpteam met de adviseurs Van de Laar (constructie), Mul (installaties) en HealthyBuildings (bouwfysica) en in nauwe samenwerking met de projectmanager Oostelbos Van den Berg en de toekomstige gebruikers het ontwerp gemaakt. Dit is samen met TWIN, de engineeringstak van KOW en aannemer Bertens Bouw uitvoeringgereed gemaakt. Eind maart 2023 is de bouw gestart, rond de bouwvak van 2024 zal de Waalcampus worden opgeleverd.
Impressie overview Waalcampus. KOW
Impressie overview Waalcampus
Stedenbouwkundig concept Waalcampus
Isometrie verdieping IKC Waalcampus. KOW
Isometrie verdieping IKC Waalcampus

Door de Y-vorm staat gebouw rondom maximaal in contact met de groene omgeving.

Impressie gevel aan de straatzijde (westzijde)
Impressie leefplein begane grond in het hart van Waalcampus. KOW
Impressie leefplein begane grond in het hart van Waalcampus
Impressies leefplein voor de midden- en bovenbouw op de verdieping

Het gebouw biedt niet alleen onderdak aan circa 400 leerlingen, maar ook aan diverse vogelsoorten, insecten en vleermuizen.

Overzicht nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten. KOW
Overzicht nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten
Credits —
Afbeeldingen
KOW
Impressie overview Waalcampus. KOW
Isometrie verdieping IKC Waalcampus. KOW
Impressie leefplein begane grond in het hart van Waalcampus. KOW
Overzicht nestkasten voor vogels, vleermuizen en insecten. KOW