KC Vroondaal

Toekomstbestendig kindcentrum van 4.500 m2 BVO voor de nieuwe wijk Vroondaal in Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, SCOH en Triodus
Locatie
Madesteinweg e.o. Vroondaal Den Haag
Ontwerp
KOW
Status
1e fase gerealiseerd, uitbreiding fase 2 gerealiseerd
Adviseurs
Buro Broersma, BGSV, DGMR, Batenburg
Aannemer
Vink+Veenman
Oostzijde met speelplein en centrale entree KC Vroondaal. KOW
Intro —

Het Kindcentrum biedt plaats aan 29 groepen primair onderwijs, de Buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf en een gymzaal.

Lees meer
KOW heeft voor de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum, de onderwijsstichtingen SCOH en Gro-up (voormalig Triodus), een ontwerp gemaakt waarin het ´Vroondaals´ onderwijsconcept is ingepast. De verschillende gebruikers zijn met elkaar vervlochten en ruimten worden gedeeld. Het volume is ingedeeld in verschillende clusters met groepsruimten en leerpleinen, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen wordt gestimuleerd.

In groepslokalen, op de leer- en speelpleinen en in de zelfstandigwerken units wordt locatiegericht onderwijs gegeven. Waarbij groepsmatig wordt geïnstrueerd in het klaslokaal en in kleine groepjes of zelfstandig de aangeboden stof wordt uitgewerkt op de leerpleinen. De begane grond is gereserveerd voor de kleinsten uit de onderbouw van het basis onderwijs, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Op de verdieping zijn de groepslokalen en de leerpleinen voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Speelplaats voor de wijk
De entree van het nieuwe Kindcentrum Vroondaal is gesitueerd aan de Bertrand Russelllaan, met daar ook het grootste schoolplein. Het idee is om het schoolplein te verbinden met de openbare ruimte zodat de hele wijk gebruik kan maken van deze buitenruimte. De kleinsten uit de onderbouw en het kinderdagverblijf krijgen hun eigen, afgesloten speelplein.

Demografische ontwikkelingen
Het Kindcentrum is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in 2 fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding met 6 tot 8 extra groepen en eventueel een extra sporthal.

Duurzaam, gezond en toekomstbestendig
KC Vroondaal wordt duurzaam, gezond en toekomstbestendig. Het gebouw is aanpasbaar en ontworpen met dubbelgrondgebruik en gedeelde functies. Het gebouw krijgt meerdere entrees en buitenruimtes met ‘natuurlijk spelen’ voor onderbouw, midden- en bovenbouw en de kinderopvang.

In relatie tot de demografische ontwikkeling van de uitbreidingswijk Vroondaal is het Kindcentrum voorbereid op een uitbreiding van extra groepsruimten. Bij oplevering van eerste fase in november 2022 bleek dat het gebouw eigenlijk al te klein was voor het aantal leerlingen. Met hetzelfde ontwerp- en bouwteam is daarom aansluitend de tweede fase gerealiseerd met een extra 580 m2 over twee verdiepingen voor 6 lokalen en een leerplein. In de eerste fase was hier al rekening mee gehouden in de vorm van een tijdelijke gevelafwerking en portaalspanten bij de doorgangen.

Het Kindcentrum wordt gasloos en ‘all electric’, voldoet aan de eisen van BENG en heeft een EPC van 0,5. Het gebouw wordt goed geïsoleerd en een elektrische buitenlucht warmtepomp verwarmt het gebouw via LT vloerverwarming en koelt het gebouw via de luchtbehandeling. De armaturen worden voorzien van LED verlichting en daglichtschakeling. Op het dak worden ca. 300 PV-panelen aangebracht, die ca. 50% van de gebouw gebonden elektriciteit gaan leveren. Door de CO2 gestuurde ventilatie met WTW en koeling voldoen de onderwijsruimtes aan de eisen van ‘Frisse School’ klasse B.

Klimaatadaptief en natuurinclusief
Het kindcentrum en het terrein worden klimaatadaptief en natuurinclusief. Er worden nieuwe bomen aangeplant, die zorgen voor schaduw en opname van regenwater. Het speelterrein wordt voor een deel ‘groen’ ingericht en draagt bij aan het voorkomen van oververhitting. In de gevels worden inbouwkasten aangebracht voor gierzwaluwen en vleermuizen. De hagen rondom het speelterrein zorgen voor een natuurlijke broedplaats van vogels en insecten en ook de natuurlijke oever draagt bij aan de natuurinclusiviteit van het plan.

Moderne interpretatie van ´Haagsche Chique´
Het voorzieningencluster en de het Kindcentrum zijn in architectonische eenheid ontworpen in een hedendaagse interpretatie van de ´Haagsche Chique´ die kenmerkend is voor de wijk Vroondaal. Een rustige ritmiek met enkele accenten in het warme gemêleerde metselwerk, zorgen voor een rustige nieuwe entree voor de wijk.

Uitbereidingswijk Vroondaal
Vroondaal is de grote nieuwe uitbreidingswijk van circa 100 hectare aan de zuidkant van Den Haag. In de nabijheid van het natuur- en recreatie gebied Madestein worden op het voormalige kassenterrein ca. 2.100 woningen gebouwd, veelal grondgebonden het hogere- en midden segment. Sinds de start van de ontwikkeling in 2012 is zijn er nu ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd.

Voor de entree van de wijk heeft KOW in opdracht van de gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en de Ontwikkelcombinatie Vroondaal de ‘ontmoetingsplaats’ ontworpen. Op de kruising van de Madesteinweg en de Thomas Mannsingel de komt aan de overzijde van het Kindcentrum een voorzieningencluster rond een plein met een supermarkt, horeca en een HOED (huisartsen-onder-één-dak).
Entree van de nieuwe wijk Vroondaal met links het complex met levensloopbestendige woningen, in het mdden het kindcentrum met het speelplein in het verlengde van de stedenbouwkundige as en rechts het voorzieningencentrum in aanbouw

Het Kindcentrum vormt samen met het voorzieningencentrum en het complex met de levensloopbestendige appartementen de stedenbouwkundige entree van Vroondaal

Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw. KOW
Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw
KC Vroondaal
Gevel met gedetailleerd metselwerk en verdiepte kozijnen als zitjes. KOW
Gevel met gedetaileerd metselwerk en verdiepte kozijnen als zitjes

Het Kindcentrum is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en kan gefaseerd worden uitgebreid

Indeling begane grond (boven) en verdieping. KOW
Indeling begane grond (boven) en verdieping
Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw . KOW
Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw
Impressie overview KC Vroondaal 1e fase (boven) en 2e fase (onder). Op de achtergrond het voorzieningencentrum
Kindcentrum met speelplaats voor de buurt. KOW
Kindcentrum met speelplaats voor de buurt
Credits —
Foto's
BASE Photography
Afbeeldingen
KOW
Oostzijde met speelplein en centrale entree KC Vroondaal. KOW
Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw. KOW
Gevel met gedetailleerd metselwerk en verdiepte kozijnen als zitjes. KOW
Indeling begane grond (boven) en verdieping. KOW
Leerplein op de verdieping voor de bovenbouw . KOW
Kindcentrum met speelplaats voor de buurt. KOW