KC Vroondaal

Toekomstbestendig kindcentrum van 5.500 m2 BVO voor de nieuwe wijk Vroondaal in Den Haag

Opdrachtgever
Gemeente Den Haag, SCOH en Triodus
Locatie
Madesteinweg e.o. Vroondaal Den Haag
Ontwerp
KOW
Status
Definitief ontwerp
Adviseurs
Buro Broersma, BGSV, DGMR
Aannemer
Vink+Veenman
Sluit
Intro —

Het Kindcentrum van 5.530 m2 BVO, biedt plaats aan 29 groepen primair onderwijs, de Buitenschoolse opvang, Kinderdagverblijf en een gymzaal.

Lees meer
KOW heeft voor de toekomstige gebruikers van het Kindcentrum, de onderwijsstichtingen SCOH en Triodus, een ontwerp gemaakt waarin het ´Vroondaals´ onderwijsconcept is ingepast. De verschillende gebruikers zijn met elkaar vervlochten en ruimten worden gedeeld. Het volume is ingedeeld in verschillende clusters met groepsruimten en leerpleinen, waarin de doorgaande ontwikkelingslijn van de kinderen wordt gestimuleerd.

In groepslokalen, op de leer- en speelpleinen en in de zelfstandigwerken units wordt locatiegericht onderwijs gegeven. Waarbij groepsmatig wordt geïnstrueerd in het klaslokaal en in kleine groepjes of zelfstandig de aangeboden stof wordt uitgewerkt op de leerpleinen. De begane grond is gereserveerd voor de kleinsten uit de onderbouw van het basis onderwijs, het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang. Op de verdieping zijn de groepslokalen en de leerpleinen voor de kinderen uit de midden- en bovenbouw.

Speelplaats voor de wijk
De entree van het nieuwe Kindcentrum Vroondaal is gesitueerd aan de Bertrand Russelllaan, met daar ook het grootste schoolplein. Het idee is om het schoolplein te verbinden met de openbare ruimte zodat de hele wijk gebruik kan maken van deze buitenruimte. De kleinsten uit de onderbouw en het kinderdagverblijf krijgen hun eigen, afgesloten speelplein.

Demografische ontwikkelingen
Het Kindcentrum is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in 2 fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een mogelijke uitbreiding met 1.600 m2 BVO voor ca. 8 extra groepen en een extra sporthal.

Moderne interpretatie van ´Haagsche Chique´
Het voorzieningencluster en de het Kindcentrum zijn in architectonische eenheid ontworpen in een hedendaagse interpretatie van de ´Haagsche Chique´ die kenmerkend is voor de wijk Vroondaal. Een rustige ritmiek met enkele accenten in het warme gemêleerde metselwerk, zorgen voor een rustige nieuwe entree voor de wijk.

Uitbereidingswijk Vroondaal
Vroondaal is de grote nieuwe uitbreidingswijk van circa 100 hectare aan de zuidkant van Den Haag. In de nabijheid van het natuur- en recreatie gebied Madestein worden op het voormalige kassenterrein ca. 2.100 woningen gebouwd, veelal grondgebonden het hogere- en midden segment. Sinds de start van de ontwikkeling in 2012 is zijn er nu ongeveer 1.000 woningen gerealiseerd.

Voor de entree van de wijk heeft KOW in opdracht van de gemeente Den Haag, GEM Vroondaal en de Ontwikkelcombinatie Vroondaal de ‘ontmoetingsplaats’ ontworpen. Op de kruising van de Madesteinweg en de Thomas Mannsingel de komt aan de overzijde van het Kindcentrum een voorzieningencluster rond een plein met een supermarkt, horeca en een HOED (huisartsen-onder-één-dak).
Sluit
Impressie oost- en noordzijde KC Vroondaal
Sluit
Isometrie indeling begane grond KC Vroondaal

Het Kindcentrum is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en kan gefaseerd worden uitgebreid met 8 lokalen en een extra gymzaal

Sluit
Overview KC Vroondaal in noordelijke richting
Sluit
Gefaseerde uitbreiding KC Vroondaal
Sluit
Impressie zuidzijde KC Vroondaal
Credits —
Afbeeldingen
KOW