Kindcentrum Mondomijn

Integraal kindcentrum op de groei gebouwd in de bouwstijl van Brandevoort Helmond

Opdrachtgever
Gemeente Helmond
Locatie
Brandevoort, Helmond
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
Volantis, Van der Zanden
Aannemer
Bertens Bouw
Intro —

In het nieuwe integrale kindcentrum Mondomijn in Liverdonk Brandevoort functioneren kinderopvang en basisonderwijs als één geheel. De school van 2.500 m2 BVO is het hele jaar door geopend en er wordt les gegeven in 'domijnen' volgens de principes van het Montessori onderwijs.

Lees meer
Om het schoolgebouw te laten passen in de specifieke bouwstijl van de wijk Brandevoort is het haakvormige gebouw voorzien van een kap, met op de hoek een accent die aansluit op de zichtlijn vanuit de Veste, het centrum van de wijk Brandevoort. In de ene poot van de haak aan de hoofdontsluiting zijn de onderwijsruimten gesitueerd. De andere poot bevat de algemene en ondersteunende functies en de sportzaal, die tevens als theaterzaal te gebruiken is.

Omdat Brandevoort een wijk in ontwikkeling is dient de school te voorzien in groei (fase 2). In het ontwerp is dit opgelost door op de 2de verdieping onder de kap ruimte te reserveren die het in de 2de fase mogelijk maakt om voor circa 100 extra leerlingen onderwijsruimten in te passen. Extra inbreiding is nog mogelijk door een extra vloer boven de gymzaal in te passen. In de opbouw van de constructie is hier al in voorzien.

De architectuur van kindcentrum Mondomijn zoekt aansluiting bij de traditionele typologie van langsgevel boerderijen zoals die in Brabant in het verleden werden opgetrokken. Een kloek en ingetogen gebouw met een relatief groot dakvlak, uitgevoerd in lichte kleuren keimwerk met donkere pannen. Aan de straatzijde hebben de gevels een meer formele uitstraling met entrees met natuurstenen kaders. Aan de schoolpleinzijde zijn de gevels minder formeel en zorgen inhammen en een pergola voor een geleidelijke overgang tussen binnen en buiten.

Ontwikkelingsvisie Mondomijn
In integraal kindcentrum Mondomijn in Helmond zijn kinderopvang en onderwijs volledig geïntegreerd. Het grote voordeel van de integratie tussen opvang en onderwijs is dat elk kind in elke leeftijdscategorie gevolgd wordt door ‘een team’ van vakleerkrachten, pedagogische medewerkers en specialisten. De expertise volgt het kind.

Elk kind heeft zijn persoonlijk leer- en ontwikkelingsplan. Het kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar is elke dag open, van half acht ‘s ochtends tot half zeven ‘s avonds, 52 weken per jaar.

Mondomijn betekent ‘mijn plekje op de wereld’. Het kindcentrum wil ‘als een dorp zijn waarin kinderen opgroeien’. Het biedt niet alleen onderwijs en kinderopvang, maar ook sportactiviteiten en muziek- of balletlessen. ‘Zo kunnen kinderen zich binnen en buiten schooltijd optimaal ontwikkelen.

Elk kind heeft een mentor. Er zijn geen klassen, maar vier ‘domijnen’ (van Mondomijn): groepen van 0-3, 3- 6, 6-9 en 9-12 jaar. Binnen die groepen ontplooien de kinderen verschillende activiteiten in meerdere lokalen en ruimtes.
Interieur verwerkingsruimte onderbouw Kindcentrum Mondomijn
Kindcentrum Mondomijn
Credits —