Brede Nul-op-de-Meter School Weespersluis

Duurzame integrale voorziening voor onderwijs, sport en buurt in uitbreidingswijk van Weesp

Opdrachtgever(s)
Gemeente Weesp
Locatie
Fort Dierdamstraat e.o. Bloemendalerpolder, Weespersluis, Weesp
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd (2021), uitbreiding 2e fase in uitvoering
Adviseurs
Goudstikker De Vries, Bijkerk, Merosch, Peutz, HEVO
Hoofdaannemer
Heddes
Intro —

De Brede School is een integrale voorziening voor onderwijs, sport en buurt in de ‘fin-de-siècle’ stijl van de nieuwe wijk Weespersluis. De gasloze, Nul-op-de-Meter school wordt gerealiseerd in 2 fases, met uitbreiding van 1.400 m2 BVO en 18 lokalen in de 2e fase, met in het totaal 7.800 m2 BVO,

Lees meer
In 3 delen
KOW heeft in opdracht van de gemeente en de betrokken onderwijsinstellingen een ontwerp gemaakt met in het midden de gemeentelijke sporthal, die als het ware is ‘ingepakt’ in de rest van het gebouw. In het centrale deel ook de ruimtes voor- en vroegschoolse educatie, buitenschoolse opvang, een buurtkamer en een kantine voor handbalclub We Have. Met aan beide zijden van de sporthal een school; rechts de Nieuwe Jozefschool van ASKO, links een combinatieschool van Spirit en Talent Primair; Brede School Weesperrijk.

‘Fin-de-siècle’ Architectuur
De wijk Weespersluis wordt gebouwd in de ‘Fin de siècle’ architectuur, een rijk gedecoreerde stijl welke kenmerkend is voor historische buitenplaatsen langs de Vecht. Ook de Brede School is door ons ontworpen in deze bouwstijl. Het gebouw krijgt een verticaal karakter met geaccentueerde gevelvlakken, erkers en torentjes. Vanuit de centrale as is de voorgevel is symmetrische gespiegeld in drie gebouwdelen. De gebouwdelen worden horizontaal verbonden door langskappen, dakgoten en gemetselde kroonlijsten.

Gezond en duurzaam
De Brede School is een gezonde en duurzame school. In het ontwerp is rekening gehouden met de totale levensduurkosten en er wordt zorggedragen voor een laag energiegebruik en een gezond binnenmilieu welke voldoet aan de eisen van Frisse Scholen Klasse B.
De Brede School is één van de eerste energie neutrale scholen in Nederland. Er wordt in de school net zoveel energie opgewekt als verbruikt met een EPC van -0,2. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken heeft de gemeente Weesp subsidie gekregen van zowel het Rijk als de Provincie Noord Holland.

Gefaseerde uitvoering
De Brede School is voorbereid op de demografische groei van de nieuwe wijk en wordt in twee fases ontwikkeld. In het ontwerp is rekening gehouden met een uitbreiding met 18 extra lokalen voor de twee scholen. Aan de achter- en zijgevel zal ca. 1.400 m2 worden aangebouwd met hergebruik van gevelelementen.

Intensieve samenwerking
De Brede School Weespersluis is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de gemeente en de betrokken onderwijsinstellingen, maar ook met de toekomstige bewoners van de nieuwe wijk. Het ontwerptraject is gemanaged met GOTIK waarbij afspraken over Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit worden bewaakt en per fase worden getoetst. De eerste fase van de brede school is in februari 2021 opgeleverd. In het najaar van 2022 is gestart met uitbreiding, die is voor de zomer van 2023 gereed en biedt dan plaats aan 500 leerlingen.
Plattegrond begane grond Brede School Weespersluis
Centrale entree Brede School Weespersluis met tribunetrap

In het ontwerp is rekening gehouden demografische groei van de wijk en kan in de 2e fase worden uitgebreid met 18 lokalen.

Geveldetail Brede School Weespersluis
Brede School Weespersluis met de Nieuwe Jozef School
Interieur sporthal Weespersluis
Interieur Brede School Weespersluis
Credits —
Afbeeldingen
KOW, TobiasClicks, Heddes