De Beukelaar

Multicultureel woon- en zorgcomplex in Hillesluis Rotterdam

Opdrachtgever
Woonstad Rotterdam, Laurens Zorg
Locatie
Hoek Beukelaarstraat, Varkenoordseweg, Rotterdam
Ontwerp
KOW i.s.m. PDI
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
ABT, Nieman, De Blaay-Van den Bogaard
Aannemer
BAM Woningbouw Rotterdam
Intro —

Zorgcomplex met 48 kleinschalige groepswoningen, 21 zorggarant woningen, 6 BenedenBoven woningen, kantoorruimte en ontmoetingscentrum met een totaal van 6.320 m2 BVO

Lees meer
Midden in de multiculturele wijk Hillesluis wordt door Woonstad Rotterdam in samenwerking met Laurens en KOW het woonzorgcomplex De Beukelaar ontwikkeld. Op de locatie wordt voor Woonstad Rotterdam tevens een wooncomplex gebouwd.

Het woonzorgcomplex bevat zes groepswoningen voor kleinschalig wonen voor ouderen met dementie. Het gaat om zes groepen met elk acht bewoners. De dagverzorging biedt ruimte aan circa 34 ouderen met een lichamelijke aandoening en twee inloopprojecten voor Turkse en Marokkaanse ouderen.

De 21 seniorenwoningen van het woonzorgcomplex zijn bestemd voor huurders met een zorgindicatie. Zij kunnen een beroep doen op de Zorg aan Huis diensten van Laurens. Het woonzorgcomplex versterkt daarmee ook de ontwikkeling van het Hilleplein en biedt extra ontmoetingsmogelijkheden in de noordoosthoek van de wijk. Het wooncomplex bevat zes beneden- en bovenwoningen. Deze woningen zijn bestemd voor vrije sector verhuur.

Beter bouwen met BIM
KOW heeft De Beukelaar ontworpen en uitgewerkt in BIM. KOW was manager en coördinator van BIM-model in ontwerp- en uitvoeringsfase. KOW was tevens verantwoordelijk voor het bouwkundig bestek, aanvraag vergunning en de esthetische begeleiding.

KOW is binnen het ontwerpteam, met Woonstad, Laurens Zorg, ABT, De Blaay-Van den Bogaard en Nieman (bouwfysisch), manager en coördinator geweest van het BIM-model, waarbij de constructiemodellen van ABT en installatiemodellen van De Blaay-Van den Bogaard onderdeel uit maakten van het integrale BIM-model. Door deze integrale aanpak konden knooppunten goed en efficiënt worden ontworpen, inzichtelijk worden gemaakt en gecontroleerd. Met het integrale BIM-model konden tevens de ontwerpen, alternatieven en wijzigingen snel, accuraat en inzichtelijk worden voorgelegd en besproken met de opdrachtgevers.

Ook in de uitvoeringfase hebben we het BIM-model gemanaged en gecoördineerd met inbreng vanuit het bouwteam (Woonstad, Laurens Zorg, ABT en aannemer BAM). In deze fase is de door de aannemer, de installateur en diverse leveranciers en fabrikanten geleverde input optimaal in het BIM-model verwerkt. Het BIM-model is door de aannemer gebruikt voor calculatie, planning en voortgangsbewaking en (bouwplaats)logistiek. Het model is door ons uitgewerkt tot op het ‘as built’ niveau LOD 500, geschikt voor gebouwbeheer.
Interieur Groepswoning

De woonkamers voor ouderen met dementie zijn ingericht naar Nederlandse, Hindoestaanse, Afro-Caribische, Turkse, of Marokkaanse leefstijl.

Zorgunit De Beukelaar
Gevel De Beukelaar
Credits —
Afbeeldingen
KOW (Guido Bekink, Pieter Sitsen)