Vlaardings Geluk Babberspolder

Tweede jeugd voor wijk Babberspolder in Vlaardingen

Opdrachtgever
Era Contour en Waterweg Wonen (huurwoningen)
Locatie
Babberspolder-Oost, Rotterdamseweg e.o., Vlaardingen
Ontwerp
KOW
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
RROG, VeriCon, DWA
Aannemer
ERA Contour BV
Intro —

In samenspraak met de toekomstige bewoners is de naoorlogse wijk Babberspolder-Oost herontwikkeld tot een gezellige gezinswijk. Gefaseerd zijn rond autoluwe hoven in Vlaardings Geluk I, II en III, 44 grondgebonden huurwoningen, 271 grondgebonden koopwoningen en een complex met 16 appartementen gerealiseerd.

Lees meer
Stedenbouwkundige opzet
Babberspolder-Oost in Vlaardingen is in de jaren ’50 ontworpen door architect/stedenbouwkundige W. van Tijen. In de stedenbouwkundige opzet van Vlaardings Geluk wordt gerefereerd aan de stempelverkaveling van de jaren ’50 door thema’s als collectiviteit, ensemblekwaliteit, gelaagdheid, ritme en spiegeling te vertalen naar een eigentijdse wijk, passend bij wensen van de oude en toekomstige bewoners.

Er is een verkavelingsstempel ontworpen met een duidelijke hofstructuur. Elk woonhof is opgebouwd uit grondgebonden woningen met aan de binnenzijde het parkeren. In de verkaveling is ruimte voor groen tussen de bergingen en parkeerplaatsen. Een pergolaconstructie koppelt de bergingen aan elkaar en zorgt voor een groene overgang tussen achtertuin en parkeerplaatsen. Door de auto aan de achterzijde van de woning te laten parkeren kan de voorzijde verkeersluw blijven.

Prettig binnengebied
Bij het schakelen van vier verschillende hoven aan elkaar ontstaat er een prettig binnengebied. Het binnengebied is in overleg met de bewoners en in samenwerking met RROG groen, speels en informeel in vormgegeven. De gedachte is om hier zelfs een ‘eetbare’ buitenruimte van te maken. Een boomgaard en ranken van druiven geven de autovrije en groene binnengebieden een bijzondere uitstraling. Zo ontstaat er een plan, passend binnen de vroegere buurtgedachte, waarbij de bewoners gezamenlijk gebruik kunnen maken van de grote openbare binnentuin. Uiteraard is er ook de gelegenheid voor de bewoners om zich terug te trekken in hun eigen voortuintjes of achtertuinen.


Er is veel aandacht besteed aan de overgang privé/openbaar. Elke woning heeft zijn eigen overgangszone aan het openbaar gebied. De overgang van privé naar openbaar wordt gemaakt met betonnen U-schalen. De bewoner kan zelf kiezen hoe de U-schalen worden gebruikt. Het element kan worden ingevuld met beplanting of fungeren als zitelement.

Consument als co-producent
Bijzonder aan Vlaardings Geluk is dat de buurt in nauwe samenspraak met de toekomstige én de oorspronkelijke bewoners is ontwikkeld. Door middel van enquêtes en een klantenpanel konden zij hun wensen kenbaar maken. Deze wensen zijn verwerkt in het definitief ontwerp van de woningen en in de inrichting van de buitenruimte.

Ook tijdens de bouw worden de bewoners betrokken bij Vlaardings Geluk. Zo konden onlangs de nieuw bewoners op de Buurmarkt met overgebleven bouwmaterialen op de bouwplaats een een tafel, bank of iets anders maken. Hierdoor is Vlaardings Geluk echt een gezellige gezinswijk geworden en heeft een flinke impuls gegeven aan de transformatie van de wijk Babberspolder.

Flexibel bouwen met BIM
KOW heeft voor Vlaardings Geluk in BIM een Toolbox ontwikkeld waarmee vanuit een basiswoningen en basisplattegrond op verschilende wijze kan worden gevarieerd. In deze Toolbox zijn ook de verschillende bewonersopties als dakkapellen en erkers opgenomen. Het programma van woningtypen is zo ontwikkeld, dat de gehele wooncarrière mogelijk is binnen Vlaardings Geluk, voor de starter tot en met de senior.

Door gebruik te maken van het geïntegreerd BIM model kan er efficiënter worden gebouwd tegen lager bouwkosten en worden vermijdbare kosten aanzienlijk gereduceerd. Door beperking van materiaal en toekomstbestendig bouwen is bouwen in BIM ook duurzaam.
Wonen aan autovrij binnenhof Vlaardings Geluk fase 3
Type 'In de wolken' Vlaardings Geluk fase 1
Appartementen en waterwoningen Vlaardings Geluk fase 3

Vlaardings Geluk is een gezellige gezinswijk geworden en heeft een flinke impuls gegeven aan de transformatie van de wijk Babberspolder

Gevel met elementen uit de 'toolbox' Vlaardings Geluk fase 1
Variatie in metselwerk met gekeimde vlakken Vlaardings Geluk fase 1
Credits —