Leytsche Hof

Aantrekkelijk stedelijk woonmilieu nabij het nieuwe centrum van Leidschendam

Opdrachtgever(s)
BPD Gebiedsontwikkeling en SDJ Vastgoedontwikkeling
Locatie
Oude Trambaan, Rijnlandstraat, Landscheidingstraat en Schoorlaan, Leidschendam
Ontwerp
KOW
Status
In uitvoering
Adviseurs
RRog, Swinn, DGMR, ZRi, Galjema
Aannemer
Batenburg
Impressie overview Leytsche Hof richting Damcentrum. KOW
Intro —

KOW heeft voor de ontwikkelcombinatie Damcentrum een nieuwbouw complex ontworpen van 23.100 m2 BVO met 153 huur- en koopwoningen rond een gemeenschappelijke en waterbergende binnentuin

Lees meer
Ontwikkeling Leytsche Hof
Nabij het nieuwe centrum van Leidschendam, het Damplein wordt door de combinatie BDP en SDJ het wooncomplex de Leytsche Hof ontwikkeld met 153 koop- en huurwoningen in het middensegment.

Van de 153 woningen zijn er 99 huur en 54 koop, uiteenlopend van compacte studio’s tot royale herenhuizen. Met appartementen in de hoogbouw aan de Oude Trambaan, ruime eengezinswoningen van drie en vier verdiepingen langs de nieuwe gracht aan de Schoorlaan en boven-beneden woningen aan de Rijnlandstraat en de Landscheidingstraat. De huurwoningen worden afgenomen door BPD Woningfonds.

Het vernieuwde centrum van Leidschendam
Het centrum van Leidschendam heeft de afgelopen jaren een transformatie ondergaan. De onsamenhangende bebouwing uit verschillende tijdsperiodes zijn samengesmeed tot een aantrekkelijk centrum met heldere gesloten bouwblokken met een pandsgewijze opbouw. Leytsche Hof vormt het sluitstuk van deze ontwikkeling. De toren in het blok markeert de entree naar het centrum en draagt zo bij aan het nieuwe elan van Leidschendam.

De architectuur kenmerkt zich door een moderne interpretatie van de ‘Hollandse waterstad’. Klassieke elementen zoals een verticale geleding, afwisseling in breedtes van panden en een heldere plint-midden-top opbouw worden gecombineerd met een strakke hedendaagse detaillering. Op deze manier ontstaat er een frisse versie van een klassiek thema.

natuurlijk. stedelijk. leven
KOW heeft Leytsche Hof ontworpen vanuit het concept van natuurlijk. stedelijk. leven. Hiermee willen we het leven in de stad verbeteren met een architectuur die voelt als een tweede natuur. Dat doen we door gebouwen te ontwerpen die bijdragen aan het welzijn van hun bewoners, bezoekers en gebruikers. Bijvoorbeeld met fietsparkeerplaatsen in plaats van bergingen zodat de drempel om de fiets te pakken lager wordt. Dit zorgt voor meer bewegen en minder auto’s op straat. Maar ook door ontmoeten, verbinden en bewegen te faciliteren in de groene omgeving van het gemeenschappelijke binnengebied en door een aantrekkelijke stedelijk woonmilieu waar binnen en buiten met elkaar worden verbonden.

Aantrekkelijk stedelijk woonmilieu
Voor een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu is een goede aansluiting van de woning op de straat van cruciaal belang. In Leytsche Hof is hier veel aandacht aan besteed. Zo hebben de woningen aan de Rijnlandstraat een leefkeuken aan de straat met aan het trottoir een zitelement in de avondzon. Binnen en buiten worden op deze manier met elkaar verbonden. Dit zorgt voor bevordering van interactie tussen bewoner en passant en draagt zo bij aan het verbeteren van het stedelijk leven. Bloembakken naast de voordeur voor klimplanten bevorderen het vergroenen van de straat.

Een complex met meerdere karakters
KOW heeft samen met RROG voor de Leytsche Hof een semi-gesloten bouwblok ontworpen in vijf delen, begrensd door vier verschillende straten. Deze zijn in samenhang ontworpen en hebben een passende ritmiek in pandmaat, accenten, bouwhoogte en sfeer. In een architectuur die is geïnspireerd door historische grachtenpanden en pakhuizen. Elk deel krijgt een eigen thema, wat tot uitdrukking komt door verschillen in horizontale en verticale geleding in het gevelmetselwerk met verschillende kleuren, structuren en verbanden.

Oude Trambaan, blok E en D
Het plan kent twee hoogte accenten aan de Oude Trambaan met daartussen een 5-laagse opbouw. Op de hoek met de Schoorlaan (blok D) komt een 7-laags appartementengebouw met 29 koopappartementen. Aan de Rijnlandstraat komt een 14-laags torengebouw van 40 meter. Deze toren markeert de stedenbouwkundige ontwikkeling van het, eveneens door KOW ontworpen, Damcentrum aan de noordzijde. In dit blok E komen 61 huurappartementen in 18 verschillende types. Door de teruggelegen bekroning krijgen de 4 penthouses op de bovenste verdieping een royaal dakterras met uitzicht over het vernieuwde centrum en het water van de Vliet.

Rijnlandstraat, blok A
Aan de stadslaan Rijnlandstraat hebben de panden een 5-laagse opbouw. De eerste twee lagen vormen de beneden(maisonnette)woningen met een voordeur aan de straat. De bovenste drie lagen zijn galerijwoningen met een ontsluiting vanaf de hofzijde. Dit blok A heeft 7 koopwoningen op de begane grond en eerste verdieping met een gemiddelde GO van 97,7 m2 en 38 huurwoningen met een gemiddelde GO van 57,7 m2 verdeeld over 5 bouwlagen.

Schoorlaan, blok C
Aan de Schoorlaan grenzen de woningen met een kade aan het water van de nieuw gegraven gracht. De schaal is hier kleiner waardoor de individuele grondgebonden woningen goed herkenbaar zijn. De panden hebben een 4-laagse opbouw waarbij de bovenste laag bestaat uit een kaplaag. In dit blok C komen 9 grondgebonden woningen met een gebruiksoppervlakte van ca. 162 m2.

Landscheidingsstraat, blok B
De Landscheidingsstraat is een dwarsstraatje van de stadslaan Rijnlandstraat naar de Schoorlaan, met een korrelgrootte van een kleinere schaal. In Blok B komen 9 grondgebonden koopwoningen van 4 bouwlagen vergelijkbaar die in blok C.

Bijzondere entrees
De woningen van de blokken A, B en C hebben een verbijzonderde entreepartij. De entreedeuren liggen iets hoger dan het ontsluitende maaiveld. Met een terugliggende traptrede wordt het niveauverschil overbrugd. Door een tweede ontsluiting te maken vanaf het binnenhof zijn de woningen ook goed rolstoeltoegankelijk.

Parkeren onder het dek
In het binnenhof wordt in twee lagen geparkeerd onder een gesloten dek met plaats voor 160 auto’s. Deze garage krijgt een in- en uitrit aan de Rijnlandstraat. Op het dek komt een gemeenschappelijke tuin en de privé-tuinen van de grondgebonden woningen.

Waterbergende binnentuin
De binnentuin is klimaatadaptief en waterbergend met een bassin van 75 m3 en bestaat uit twee zones die met elkaar worden verbonden door een promenade. Er is een zone waar water en waterplanten centraal staan. De andere zone is natuurlijk en groen. In de tuin wordt ontmoeten en samen zijn gefaciliteerd met verschillende sport- en spelplekken, wandelroutes en zitjes.

Duurzaam en comfortabel
Leytsche Hof wordt duurzaam en comfortabel. Het project is waterneutraal, gasloos en ‘all electric’ en voldoet aan de eisen van BENG. De woningen worden via LT-vloerverwarming verwarmd én gekoeld door een elektrische warmtepomp met een bodembron. De gebalanceerde ventilatie is CO2 gestuurd met warmteterugwinning (WTW). PV panelen leveren ca. 33% van de gebouwgebonden elektriciteit.

Geluidsbelaste locatie
De locatie van Leytsche Hof aan de ontsluitingswegen Oude Trambaan en Rijnlandsestraat leidt voor een aantal woningen tot een geluidsbelasting boven de ontheffingswaardes. Deze woningen zijn uitgevoerd met een geluidluwe gevel en geluidsabsorberende plafonds in een afsluitbare loggia waardoor op een toelaatbare manier aan de doorspuibaarheid kan worden voldaan.

In verkoop, in bouwteam
In het najaar heeft de gemeenteraad van Leidschendam-Voorburg ingestemd met het plan voor de Leytsche Hof en zijn de woningen in de verkoop gegaan. Het plan wordt in bouwteam met de adviseurs en aannemer Batenburg uitgewerkt in BIM Revit met KOW als beheerder en coördinator van het integrale BIM model. De geplande start bouw is rond de zomer van 2022
Impressie binnenhof Leytsche Hof
Impressie herenhuizen aan de Schoorlaan
Doorsnede over het binnenhof met rechts de Schoorlaan
Overzicht en aantallen Leytsche Hof

We hebben Leytsche Hof ontworpen vanuit het concept van natuurlijk. stedelijk. leven. Hiermee willen we het leven in de stad verbeteren met een architectuur die voelt als een tweede natuur.

Impressie Leytsch Hof hoek Oude Trambaan en Rijnlandstraat. KOW
Impressie Leytsch Hof hoek Oude Trambaan en Rijnlandstraat

Voor een aantrekkelijk stedelijk woonmilieu is een goede aansluiting van de woning op de straat van cruciaal belang

Impressie opgang naar binnentuin tussen blok E en A
Credits —
Impressies
Beeldenfabriek
Impressie overview Leytsche Hof richting Damcentrum. KOW
Impressie Leytsch Hof hoek Oude Trambaan en Rijnlandstraat. KOW