Maestro – Nieuw Lozerhof

Maestro geeft duurzame impuls aan naoorlogse wijk in Den Haag

Opdrachtgever
Stebru, zorginstelling Saffier
Locatie
Lozerlaan e.o. Den Haag
Ontwerp
KOW
Status
Technisch Ontwerp
Adviseurs
Adviesbureau S3, LBP Sight
Aannemer
Stebru
Intro —

Herontwikkeling van zorglocatie Lozerhof met ca. 350 woningen, waaronder ca. 110 zorgwoningen voor zorginstelling Saffier en 240 vrije sector huurwoningen. Het plan omvat de nieuwbouw van vier bouwdelen rond een gemeenschappelijke binnengebied op een parkeerkelder met hoogbouw van 9 en 23 bouwlagen (70 meter). De totale BVO van Nieuw Lozerhof is 42.500 m2.

Lees meer
Herontwikkeling zorglocatie Lozerhof
In zuidwest Den Haag ontwikkelt Stebru in nauwe samenwerking met zorginstelling Saffier, gemeente Den Haag en KOW circa 350 woningen. Op de plek waar woonzorgcomplex De Lozerhof staat, zal hoogbouw in combinatie met zorg gerealiseerd worden. Ongeveer 110 woningen zijn bestemd voor Saffier. Deze woningen krijgen een zorgbestemming. Uitgangspunt is dat bewoners hier zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Saffier zal de zorg hier organiseren, die ook beschikbaar is voor de wijkbewoners, en een deel van de begane grond invullen. 127 appartementen gaan binnenkort in de verkoop, de overige woningen zullen worden verhuurd in de vrije sector. De planning is om in het laatste kwartaal te starten met de sloop van het bestaande zorgcomplex, waarna kan worden met de bouw. Naar verwachting zal de Maestro in 2025 worden opgeleverd.

Locatie aan de Lozerlaan/Hengelolaan
De Lozerlaan (N211) is een belangrijke ontsluiting welke bijvoorbeeld Kijkduin en de omliggende wijken ontsluit richting de A4. In de toekomst krijgt de Hengelolaan (vermoedelijk) een herinrichting. Deze belangrijke verkeersader, krijgt een minder stedelijk profiel waarin de voetganger en fietser meer ruimte krijgen. Er ontstaat een belangrijke langzaamverkeersroute welke verkeer, groen en recreëren (sport) samen laat gaan. Hierbij vormt de toren van Lozerhof een mooi stedenbouwkundige accent als beëindiging van deze as.

Verdichten
De huidige Lozerhof is een geschakeld gebouw van 6-8 bouwlagen met 110 zorgeenheden in verschillende settings. Conform de agenda ‘ruimte voor de stad’ zien wij de mogelijkheid tot verdichten op deze locatie. Lozerhof wordt een samengesteld bouwblok van 4 bouwdelen met 5 tot 23 bouwlagen en 350 woningen.

Programma
Maestro is verdeeld in vier plandelen rond een gemeenschappelijk ‘leefdek’ op een 2-laagse parkeergarage. De parkeergarage met ca. 250 parkeerplaatsen en fietsenstalling bevind zich deels onder het maaiveld en deels op maaiveldniveau. In bouwdeel toren A aan de zuidzijde, aan de Hengelolaan komt de centrale entree van het complex en aantal maatschappelijke voorzieningen op de begane grond. In de 22 verdiepingen daarboven komen 113 appartementen, waaronder 4 penthouses op de bovenste twee verdiepingen.

In het aansluitende deel B aan de oostzijde zijn over 6 bouwlagen 73 maisonnetes en corridorwoningen gesitueerd. In de 9 laagse hoogbouw van het noordelijke bouwdeel C komen 42 grotere appartementen. Deel D, gesitueerd aan de westkant is bestemd voor zorginstelling Saffier. In dit deel komen 119 zorgwoningen met eigen sanitaire voorzieningen en gemeenschappelijke groepsruimten.

Architectuur
Voor Maestro wordt vastgehouden aan het beeld van losse bebouwing in een openbare groene ruimte welke kenmerkend is voor de bebouwing in de naoorlogse wijken Bouwlust en Berestein.

De architectuur van Maestro bestaat uit meerdere volumes met een orthogonale vormentaal. Doelstelling is hier een eenheid van te maken met een aangename parcellering, maat en schaal. Van bekroning van de toren tot de voordeur van de woning zijn hier grofweg de volgende elementen in te onderscheiden: stedelijke laag, plint, de toren, de kroon.

Verduurzamen
Op gebouw- en gebiedsniveau worden duurzame maatregelen getroffen om een kwaliteitssprong te maken op weg naar een klimaatneutrale stad in 2040. Hiervoor creëren wij onder andere een robuuste en aantrekkelijke, groene buitenruimte op het parkeerdek, welke uitmondt in het Hengelolaanpark.

Het gebouw krijgt een flexibel casco, waarin functiemenging en overmaat in het ontwerp leiden tot toekomstbestendigheid. Maestro zal een gasloos gebouw worden met een innovatieve en duurzame installatie. Lopen, fietsen en hoogwaardig OV worden gestimuleerd. Dit draagt bij aan een gezonde leefwijze en een verantwoorde leefomgeving.

Vergroenen
Rondom Maestro liggen brede groenstructuren en waterpartijen waar op aangehaakt kan worden. Daarnaast krijgen de Hengelolaan en de kruising met de Lozerlaan in de toekomst (waarschijnlijk) een kwalitatief nog groene invulling. Wij willen graag voorzieningen én woningen opnemen in een groot deel van de plint van Maestro. Parkeren blijft hierdoor uit het zicht.

De herontwikkeling van de Lozerhof verbindt de Randveen en het Hengelolaanpark met elkaar. Er ligt een ambitie om voorkanten te creëren aan de parkzijde en functies toe te voegen aan het park, zoals een woonkamer van het zorgcluster dat uitkijkt over het park.
Impressie toren bouwdeel A Nieuw Lozerhof aan het Randveen
Impressie gemeenschappelijke binnentuin op dek boven parkeren
Impressie overview Nieuw Lozerhof

Nieuw Lozerhof als stedenbouwkundig accent aan de verkeersader Hengelolaan.

Impressie appartementen deel B met opgang naar binnentuin
Impressie appartement in de toren van Nieuw Lozerhof
Impressie zorgdeel Maestro, bouwdeel D. KOW
Impressie zorgdeel Maestro, bouwdeel D
Credits —
Impressies
Stebru
Impressie zorgdeel Maestro, bouwdeel D. KOW