Revitalisatie kantoor Cello

Revitalisatie werk– en leercentrum van Cello op zorgterrein De Binckhorst in Rosmalen

Opdrachtgever
Cello Zorg
Locatie
Waterleidingstraat 2, Rosmalen
Ontwerp
KOW i.s.m. StudioMommersteeg
Status
Gerealiseerd
Adviseurs
H4D, S2H, Vitruvius
Aannemer
Koppen bouw en onderhoud
Intro —

Het gebouw van zorgverlener Cello uit de jaren ’70 is gedateerd en voldoet qua uitstraling en voorzieningen niet meer aan de eisen van deze tijd. De zorginstelling voor mensen met een verstandelijke beperking wil het werk- en leercentrum grondig renoveren en heeft KOW gevraag hiervoor een integraal ontwerp te maken de kernwoorden: ‘herkenbaar’, ‘transparant’, ‘open’, ‘vriendelijk’ en ‘welkom’.

Lees meer
Verbeterde uitstraling
De stedenbouwkundige herontwikkeling van zorgterrein ‘De Binckhorst’ gaat uit van opener en toegankelijker maken van het gebied. Deze openheid en transparantie hebben we laten terug komen in het gebouwontwerp.

De bestaande witgekeimde gevel wordt voorzien van gevelisolatie en in harmonie met de bosrijke omgeving afgewerkt met naturel houten delen en pleisterwerk. Deze onderhoudsarme en duurzame materialen geven het gebouw een gezonde en vriendelijkere uitstraling. De nieuwe gevel wordt doorgetrokken tot boven de dakrand. Door deze hoge dakopstand worden de bovendakse installaties en de nieuw te plaatsen zonnepanelen aan het zicht onttrokken. Ook de huidige stalen, houten en aluminium kozijnen worden vervangen door kunststof kozijnen met een uniforme uitstraling en HR++ beglazing.

Een uitnodigend gebaar
In het ontwerp hebben we de centrale entree verlegd en geplaatst in het verlengde van de ontmoetingsruimte; het centrale hart van het gebouw. De entreepartij is herkenbaar en uitnodigend ontworpen als een transparante houten pergola.

Het centrale hart
In het verlengde van de entree ligt een open en uitnodigend gebied, het centrale hart van het leer- en werkcentrum met verschillende open en gesloten plekken om te overleggen, werken, lunchen en ontspannen. Alle leer-, werk- en dagbestedingsruimtes grenzen aan dit centrale hart. Dit zorgt voor meer openheid en samenhang tussen verschillende ruimten. Tevens wordt het voor de bezoeker gemakkelijker om zich te oriënteren en heeft de receptie beter zicht op wie zich waar in het gebouw bevind.

Licht en lucht
We hebben de geslotenheid van de bestaande kantoorruimtes doorbroken door de gangen plaatselijk te verbreden of transparante puien te plaatsen. Hierdoor worden de gangen in lengte gereduceerd, minder donker en is er visueel meer contact met de groene omgeving.

Op de verdieping hebben we meer hoogte gecreëerd door het verwijden van de verlaagde plafonds in de kantoren en vergader-, werk- en overlegruimtes. In de gangen verbinden de volumes, in tijdloze kleuren en natuurlijke materialen, de verschillende ruimtes met elkaar waardoor deze als het ware in elkaar overvloeien.

Op de Nulandse Heide
We hebben de nabijgelegen Nulandse Heide gebruikt als inspiratie voor het ontwerp van de buitenruimtes. Deze besloten patio’s worden ingericht als “stuifduin” met plaatselijke heide begroeiing en solitaire bomen. Zandkleurige terrastegels verbinden de verschillende entrees aan elkaar. In de patio’s zijn ‘picknic-tafels in de natuur’ waaraan gegeten en gewerkt kan worden.

Duurzaam en gezond
De energieprestatie van het bestaande gebouw is slecht. De gevels zijn niet geïsoleerd en het merendeel van kozijnen is van staal en voorzien van enkelglas. De huidige luchtkwaliteit is matig door de gebrekkige klimaatinstallatie en het ontbreken van natuurlijke ventilatie.

KOW heeft samen met S2H installatieconcepten ontwikkeld in relatie tot comfort en bouwkosten. In de gekozen variant wordt gebruik wordt gebruikt gemaakt van natuurlijke toevoer door gevelroosters, CO2 gestuurde afvoer en ruimte verwarming en koeling met gevelconvectoren.

Ook worden er 375 zonnepanelen aangebracht waarmee bijna de helft van de gebouwgebonden elektriciteit kan worden opgewekt. Hiermee komt de EPC voor het gerenoveerde gebouw uit op 0,52 bij een nieuwbouweis van 0,8.

In samenwerking ontworpen
De revitalisatie van het gebouw is ontwikkeld in een integraal ontwerpteam. Door deze manier van werken worden de verschillende aspecten architectuur, interieur maar ook techniek en de kosten een harmonieus geheel. Het integrale team bestaat uit KOW architecten en de adviseurs: Studio Mommersteeg (interieur ontmoetingsruimte en werkcafé), H4D (constructie), S2H (installaties) en Vitruvius als kostendeskundige.

Vanzelfsprekend hebben we de nieuwe werk- en leeromgeving ontworpen in nauwe samenwerking met de huidige en toekomstige gebruikers. In verschillende sessies hebben we met verschillende werkgroepen de indeling en de uitstraling bepaald. Hierbij is een flexibele indeling ontwikkeld die kan worden aangepast als de functies wijzigen of verschuiven. In ontwerp is rekening gehouden met een gefaseerde uitvoering waarbij tijdens de uitvoering het gebouw in bedrijf blijft.

We hebben het ontwerp uitgewerkt in 3D BIM Revit en gepresenteerd in een virtual reality omgeving. Hierdoor werden de medewerkers van Cello op een laagdrempelige en interactieve wijze betrokken bij de aanstaande renovatie.

Het filmpje op https://vimeo.com/273861049 geeft een goede indruk van het ontwerp en het proces van samenwerking.
Overview kantoor Cello in Rosmalen
Binnenplaats gerevitaliseerd kantoor van Cello in Rosmalen
Interieur entree Cello Ros malen (foto Daria Scagliola)

Het centrale hart is een uitnodigend gebied met plekken om te overleggen, werken, lunchen en te ontspannen

Interieur Cello Rosmalen (foto Daria Scagliola)
Credits —
Afbeeldingen
KOW, Daria Scagliola, BASEPHOTOGRAPHY